สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวทั้งหมด

โดย นายศราวุธ บุตมะ -  วันที่ 22 ธ.ค. 2563 เวลา 14:24 น.

ส่งมอบน้ำใจสู้ภัยน้ำท่วมใต้

ส่งมอบน้ำใจสู้ภัยน้ำท่วมใต้ วันที่ 22 ธันวาคม 2563 บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด และสหกรณ์บริการกลุ่มพนักงานบริษัท ...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 22 ธ.ค. 2563 เวลา 10:36 น.

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๔ จากใจ สสท.

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๔ จากใจ สสท. เนื่องในศุภวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๔ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย ...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 21 ธ.ค. 2563 เวลา 00:00 น.

ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน (หลักสูตร 1) รุ่นที่ 4

โครงการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ หลักสูตร “ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน” ...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 18 ธ.ค. 2563 เวลา 13:21 น.

ประกาศ สอบราคาจัดจ้างพนักงานบริษัททำความสะอาดและจัดเตรียมห้องพัก

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 18 ธ.ค. 2563 เวลา 13:19 น.

ประกาศ สอบราคาจัดจ้างบริษัทรักษาความปลอดภัย

โดย นายเวริกา คำถา -  วันที่ 17 ธ.ค. 2563 เวลา 15:19 น.

อบรมบทบาทผู้นำสหกรณ์ประมงในยุค New Normal

อบรมบทบาทผู้นำสหกรณ์ประมงในยุค New Normal ดร.ปัญฐวิชญ์ มุ่งสมัครศรีกุล ผู้อำนวยการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ...

โดย นายเวริกา คำถา -  วันที่ 16 ธ.ค. 2563 เวลา 15:10 น.

ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาสหกรณ์ ครั้งที่ 3/2564

ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาสหกรณ์ ครั้งที่ 3/2564 นายนพดล วรมานะกุล รองประธานฯสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ...

โดย นายวีระวัฒน์ วิถีแมน -  วันที่ 15 ธ.ค. 2563 เวลา 10:10 น.

​โครงการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบกิจการหลักสูตร '"ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน "(หลักสูตร 1)

โครงการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบกิจการหลักสูตร '"ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน "(หลักสูตร 1) ...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 15 ธ.ค. 2563 เวลา 00:00 น.

ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน (หลักสูตร 1) รุ่นที่ 3

โครงการฝึกอบรมผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ หลักสูตร “ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน” ...