สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

อำนาจเจริญ ลงพื้นที่เพื่อติดตามเร่งรัดหนี้สินเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์
 วันที่ 07 พ.ย. 2565 เวลา 10:17 น.
 75
UploadImage

อำนาจเจริญ ลงพื้นที่เพื่อติดตามเร่งรัดหนี้สินเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์
 
วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 นายวสิษฐ์พล พุทธพงษ์ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้นายสุรเดช ปัดสำราญ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์พร้อมด้วยกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 ลงพื้นที่เพื่อติดตามเร่งรัดหนี้สินเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ โครงการเป็นทุนให้สมาชิกกู้จัดหาแหล่งน้ำและโครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อการส่งเสริมอาชีพในยุค New Normal ที่ผิดนัดชำระหนี้ ของสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านหินสิ่ว จำกัด ตำบลชานุมาน อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ

UploadImage

UploadImage

UploadImage