สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวทั้งหมด

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 15 ส.ค. 2565 เวลา 10:17 น.

สอ.ศธ.ร่วมงานพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล

สอ.ศธ.ร่วมงานพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 11 ส.ค. 2565 เวลา 14:30 น.

เครือข่ายสหกรณ์ทั่วประเทศช่วยกระจายลำไยให้เกษตรกรชาวสวนลำไยภาคเหนือ

เครือข่ายสหกรณ์ทั่วประเทศช่วยกระจายลำไยให้เกษตรกรชาวสวนลำไยภาคเหนือ คาดผลผลิตเพิ่มจากปีที่แล้ว 20% จัดสรรเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 11 ส.ค. 2565 เวลา 12:56 น.

ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจ ครั้งที่ 5/2565

ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจ ครั้งที่ 5/2565 …………………. ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 10 ส.ค. 2565 เวลา 14:20 น.

​ประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 5/2565

ประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 5/2565 วันที่ 10 สิงหาคม 2565 – นายนพดล วรมานะกุล รองประธานกรรมการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 10 ส.ค. 2565 เวลา 13:44 น.

ปิดอบรมหลักสูตร “กฎหมายแรงงานและภาษีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานสหกรณ์” รุ่นที่ 2

ปิดอบรมหลักสูตร “กฎหมายแรงงานและภาษีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานสหกรณ์” รุ่นที่ 2 ประธาน ...

โดย นายวีระวัฒน์ วิถีแมน -  วันที่ 10 ส.ค. 2565 เวลา 08:51 น.

สสจ.ชลบุรี จัดประชุมใหญ่สามัญฯ และสัมมนากฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

(วันที่ 9 สิงหาคม 2565) นายวิจิตร จะโรจร รองผู้อำนวยการ สายงานพัฒนาธุรกิจ สสท. และนางเบญจมาส พรพิทักษ์พันธุ์ ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 08 ส.ค. 2565 เวลา 10:32 น.

สสท.จัดโครงการอบรมหลักสูตร “กฎหมายแรงงานและภาษีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานสหกรณ์” รุ่นที่ 2

สสท.จัดโครงการอบรมหลักสูตร “กฎหมายแรงงานและภาษีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานสหกรณ์” รุ่นที่ ...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 08 ส.ค. 2565 เวลา 00:00 น.

การบริหารสินเชื่อสหกรณ์ภาคการเกษตร รุ่นที่ 5

การฝึกอบรมบุคลากรสหกรณ์ภาคการเกษตร หลักสูตร “การบริหารสินเชื่อสหกรณ์ภาคการเกษตร” ...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 08 ส.ค. 2565 เวลา 00:00 น.

ผู้จัดการและหัวหน้างานสหกรณ์ภาคการเกษตร รุ่นที่ 3

การฝึกอบรมบุคลากรสหกรณ์ภาคการเกษตร หลักสูตร "ผู้จัดการและหัวหน้างานสหกรณ์ภาคการเกษตร" ...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 08 ส.ค. 2565 เวลา 00:00 น.

กฎหมายแรงงานและภาษีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานสหกรณ์ รุ่นที่ 2

การฝึกอบรมบุคลากรสหกรณ์ทุกประเภท หลักสูตร “กฎหมายแรงงานและภาษีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานสหกรณ์” ...