สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวทั้งหมด

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 30 ก.ย. 2565 เวลา 14:36 น.

สอ.ศธ.จัดสหกรณ์สัญจรพบผู้บริหารในหน่วยงานของสมาชิก ณ วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ

สอ.ศธ.จัดสหกรณ์สัญจรพบผู้บริหารในหน่วยงานของสมาชิก ณ วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพ ผศ.ดร.ไพเลิศ สุมานนท์ ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 30 ก.ย. 2565 เวลา 13:36 น.

ครึ่งศตวรรษแห่งการพัฒนาสหกรณ์ สู่ความมั่นคงอย่างยั่งยืนเกษตรกรไทย

ครึ่งศตวรรษแห่งการพัฒนาสหกรณ์ สู่ความมั่นคงอย่างยั่งยืนเกษตรกรไทย กว่าครึ่งศตวรรษกรมส่งเสริมสหกรณ์ ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 27 ก.ย. 2565 เวลา 13:54 น.

​ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สสท. ครั้งที่ 11/2565

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สสท. ครั้งที่ 11/2565 วันที่ 27 กันยายน 2565 สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 23 ก.ย. 2565 เวลา 21:36 น.

ประธาน สสท. บรรยายพิเศษ ในการประชุมชมรมสหกรณ์การเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประธาน สสท. บรรยายพิเศษ ในการประชุมชมรมสหกรณ์การเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ......................... ...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 23 ก.ย. 2565 เวลา 21:31 น.

ประธาน สสท. บรรยายให้ความรู้ ในการโครงการอบรมบุคลากรของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนอีสานใต้

ประธาน สสท. บรรยายให้ความรู้ ในการโครงการอบรมบุคลากรของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนอีสานใต้ ......................... ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 23 ก.ย. 2565 เวลา 10:45 น.

สอ.ศธ.ส่งมอบเงินบริจาคของมูลนิธิบ้านกึ่งวิถีหญิง

สอ.ศธ.ส่งมอบเงินบริจาคของมูลนิธิบ้านกึ่งวิถีหญิง นายเอนก ศรีสำราญรุ่งเรือง ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ ...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 22 ก.ย. 2565 เวลา 19:22 น.

ประธาน สสท.ให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมาย สหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 21 จำกัด

ประธาน สสท.ให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมาย สหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 21 จำกัด …………………… ...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 21 ก.ย. 2565 เวลา 22:39 น.

ประธาน สสท.ให้ความรู้กฎหมาย สมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

ประธาน สสท.ให้ความรู้กฎหมาย สมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา …………………… ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 21 ก.ย. 2565 เวลา 14:17 น.

สสจ.ชัยภูมิ ผนึกกำลังทำแผนร่วมกับ ผู้อำนวยการ สสท.

สสจ.ชัยภูมิ ผนึกกำลังทำแผนร่วมกับ ผู้อำนวยการ สสท. วันที่ 21 กันยายน 2565 นายปัณฐวิชญ์ มุ่งสมัครศรีกุล ...