สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวทั้งหมด

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 09 มิ.ย. 2566 เวลา 10:41 น.

คณะกรรมการสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดนครปฐม

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 07 มิ.ย. 2566 เวลา 00:00 น.

ศิลปะการเจรจาต่อรองและติดตามหนี้ค้างชำระ รุ่นที่ 4

การฝึกอบรมบุคลากรสหกรณ์ภาคการเกษตร หลักสูตร “ศิลปะการเจรจาต่อรองและติดตามหนี้ค้างชำระ” ...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 07 มิ.ย. 2566 เวลา 00:00 น.

สมาชิกสหกรณ์เข้มแข็ง สหกรณ์ยั่งยืน รุ่นที่ 4

การฝึกอบรมบุคลากรสหกรณ์ภาคการเกษตร หลักสูตร “สมาชิกสหกรณ์เข้มแข็ง สหกรณ์ยั่งยืน” ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 02 มิ.ย. 2566 เวลา 08:53 น.

สสจ.ขอนแก่นจัดอบรมกฎหมายสหกรณ์ทุกประเภท

สสจ.ขอนแก่นจัดอบรมกฎหมายสหกรณ์ทุกประเภท นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานฯสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 31 พ.ค. 2566 เวลา 16:04 น.

สอ.ศธ. ร่วมสัมมนาและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565

สอ.ศธ. ร่วมสัมมนาและประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันตก ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 24 พ.ค. 2566 เวลา 11:07 น.

ขบวนการสหกรณ์แสดงความยินดีเพื่อไทยร่วมรัฐบาล ชงแก้ปัญหาสหกรณ์อย่างเป็นรูปธรรม

ขบวนการสหกรณ์แสดงความยินดีเพื่อไทยร่วมรัฐบาล ชงแก้ปัญหาสหกรณ์อย่างเป็นรูปธรรม สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 24 พ.ค. 2566 เวลา 10:48 น.

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สสท. ครั้งที่10/2566

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สสท. ครั้งที่ 10/2566 ... (วันที่ 23 พฤษภาคม 2566) สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 24 พ.ค. 2566 เวลา 00:00 น.

กลยุทธ์การบริหารจัดการสหกรณ์ รุ่นที่ 3

การฝึกอบรมบุคลากรสหกรณ์ภาคการเกษตร หลักสูตร “กลยุทธ์การบริหารจัดการสหกรณ์” ...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 24 พ.ค. 2566 เวลา 00:00 น.

เทคนิคการพูดในที่ชุมชนและการพัฒนาบุคลิกภาพ รุ่นที่ 3

การฝึกอบรมบุคลากรสหกรณ์ภาคการเกษตร หลักสูตร “เทคนิคการพูดในที่ชุมชนและการพัฒนาบุคลิกภาพ” ...