สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวทั้งหมด

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 27 ม.ค. 2564 เวลา 15:35 น.

สสท. รุกคืบ ยื่นหนังสือคณะกรรมาธิการ ขอปรับปรุงร่างกฎกระทรวงฯ สหกรณ์ใหม่

สสท. รุกคืบ ยื่นหนังสือคณะกรรมาธิการ ขอปรับปรุงร่างกฎกระทรวงฯ สหกรณ์ใหม่ (27 มกราคม 2564) สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 26 ม.ค. 2564 เวลา 11:33 น.

“มนัญญา” เปิดกระทรวงฟังเสียงผลกระทบร่างกฎกระทรวงจัดแถวสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตยูเนี่ยน

“มนัญญา” เปิดกระทรวง ฟังเสียงผลกระทบร่างกฎกระทรวงจัดแถวสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตยูเนี...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 25 ม.ค. 2564 เวลา 18:52 น.

สหกรณ์ประเภทร้านค้าเป็นสหกรณ์ตรงไหน ไม่เข้าใจ?

สหกรณ์ประเภทร้านค้าเป็นสหกรณ์ตรงไหน ไม่เข้าใจ? หัวใจสำคัญของการสหกรณ์ คือการให้บริการสมาชิกสหกรณ์ซึ่งเป็นเจ้าของสหกรณ์ทั้ง ...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 25 ม.ค. 2564 เวลา 17:21 น.

สหกรณ์โคนมบ้านบึงชูโครงการ “ดื่มนมช่วยเกษตรผ่านวิกฤติโควิด-19” จับมือสหกรณ์โคนมหนองโพ ผลิตนมกล่องยูเอชที

สหกรณ์โคนมบ้านบึงชูโครงการ “ดื่มนมช่วยเกษตรผ่านวิกฤติโควิด-19” จับมือสหกรณ์โคนมหนองโพ ผลิตนมกล่องยูเอชที ...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 25 ม.ค. 2564 เวลา 16:47 น.

ชาวสหกรณ์ประจวบฯรวมใจ ห่อผลมะม่วงทรงปลูก ในหลวง ร.๙

ชาวสหกรณ์ประจวบฯรวมใจ ห่อผลมะม่วงทรงปลูก ในหลวง ร.๙ วันที่ 21 มกราคม 2564 นายประยูร พะมะ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ ...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 25 ม.ค. 2564 เวลา 08:50 น.

“สหกรณ์กับการพัฒนาเด็กในถิ่นทุรกันดาร”

“สหกรณ์กับการพัฒนาเด็กในถิ่นทุรกันดาร” หลายท่านคงได้มีโอกาสทราบข่าวการเสด็จพระราชดำเนินของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า ...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 24 ม.ค. 2564 เวลา 07:04 น.

สอ.สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ควักเงินกว่า 100,000 บาท ซื้อข้าวหอมมะลิ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรขอนแก่น 3 ตัน

สอ.สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ควักเงินกว่า 100,000 บาท ซื้อข้าวหอมมะลิ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรขอนแก่น 3 ตัน ...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 23 ม.ค. 2564 เวลา 00:00 น.

(เลื่อน) ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน (หลักสูตร 1) รุ่นที่ 5

การฝึกอบรมบุคลากรสหกรณ์ทุกประเภท หลักสูตร "ผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน ...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 19 ม.ค. 2564 เวลา 17:32 น.

ยโสธร : บูรณาการหน่วยงานพื้นที่ เพิ่มช่องทางการตลาดสร้างเครือข่ายเกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่ผู้ปลูกหอมแดง

ยโสธร : บูรณาการหน่วยงานพื้นที่ เพิ่มช่องทางการตลาดสร้างเครือข่ายเกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่ผู้ปลูกหอม...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 19 ม.ค. 2564 เวลา 08:04 น.

หลักธรรมนำการพัฒนาสหกรณ์

หลักธรรมนำการพัฒนาสหกรณ์ ในปัจจุบันมีสหกรณ์หลายแห่งที่ดำเนินงานแล้วไม่ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ ...