สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวทั้งหมด

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 04 ก.ค. 2563 เวลา 00:00 น.

การแข่งขันวาดภาพ หัวข้อ “สหกรณ์ไทย ยุคดิจิทัล”

รายละเอียดโครงการ การแข่งขันวาดภาพ หัวข้อ “สหกรณ์ไทย ยุคดิจิทัล” เนื่องใน ...

โดย นายวีระวัฒน์ วิถีแมน -  วันที่ 02 ก.ค. 2563 เวลา 10:15 น.

ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมสหกรณ์ ครั้งที่ 8/2563

2 กรกฏาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางมณีพรรรณ โคตรบุตร รองประธานสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย เป็นประธานที่ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมสหกรณ์ ...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 02 ก.ค. 2563 เวลา 09:04 น.

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง ...

โดย นายวีระวัฒน์ วิถีแมน -  วันที่ 01 ก.ค. 2563 เวลา 10:41 น.

โครงการฝึกอบรมเพื่อยกระดับมูลค่าเพิ่มสินค้าสหกรณ์กับเศรษฐกิจยุคดิจิทัลสหกรณ์ รุ่นที่ 1 หลักสูตร "รูปแบบธุรกิจการค้าสหกรณ์กับเศรษฐกิจยุคดิจิทัล"

1 กรกฏาคม 2563 นางมณีพรรณ โคตรบุตร รองประธานสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการฝึกอบรมเพื่อยกระดับมูลค่าเพิ่มสินค้าสหกรณ์กับเศรษฐกิจยุคดิจิทัลสหกรณ์ ...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 01 ก.ค. 2563 เวลา 00:00 น.

รูปแบบธุรกิจการค้าสหกรณ์กับเศรษฐกิจยุคดิจิทัล (New Normal) รุ่นที่ 1

โครงการฝึกอบรมเพื่อยกระดับมูลค่าเพิ่มสินค้าสหกรณ์ หลักสูตร “รูปแบบธุรกิจการค้าสหกรณ์กับเศรษฐกิจยุคดิจิทัล ...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 27 มิ.ย. 2563 เวลา 17:34 น.

​สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สวัสดิการของสหกรณ์

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สวัสดิการของสหกรณ์ (27 มิถุนายน 2563) นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานคณะกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 26 มิ.ย. 2563 เวลา 09:17 น.

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้มีรายได้น้อยในชุมชนเมืองและชนบท ภาคกลางและตะวันตก

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้มีรายได้น้อยในชุมชนเมืองและชนบท ภาคกลางและตะวันตก ...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 26 มิ.ย. 2563 เวลา 04:21 น.

มงคลสมัยฉลองพระชนมายุ ๙๓ พรรษา สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

มงคลสมัยฉลองพระชนมายุ ๙๓ พรรษา สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก พระนามเดิม ...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 25 มิ.ย. 2563 เวลา 20:31 น.

พลังสหกรณ์ระนองฝ่าวิกฤตโควิด-19

พลังสหกรณ์ระนองฝ่าวิกฤตโควิด-19 เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 25 มิ.ย. 2563 เวลา 20:15 น.

พิษณุโลก : ดันสหกรณ์สร้างโมเดลต้นแบบ ยกระดับรายได้ให้เกษตรกร

พิษณุโลก : ดันสหกรณ์สร้างโมเดลต้นแบบ ยกระดับรายได้ให้เกษตรกร วันนี้ (24 มิ.ย.63) นายสมศักดิ์ แสนศิริ ...