สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวทั้งหมด

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 20 มี.ค. 2566 เวลา 00:00 น.

เจ้าหน้าที่ธุรการและเลขานุการมืออาชีพ รุ่นที่1

การฝึกอบรมบุคลากรสหกรณ์ทุกประเภท หลักสูตร “เจ้าหน้าที่ธุรการและเลขานุการมืออาชีพ” ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 17 มี.ค. 2566 เวลา 09:55 น.

เผยวิธีแก้หนี้ด้วย“ตลาดนำการผลิต” พลิกชีวิตสมาชิกสหกรณ์ผู้ใช้น้ำฝายยางประสบสุก จำกัด จังหวัดลำปาง

เผยวิธีแก้หนี้ด้วย“ตลาดนำการผลิต” พลิกชีวิตสมาชิกสหกรณ์ผู้ใช้น้ำฝายยางประสบสุก จำกัด จังหวัดลำปาง ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 16 มี.ค. 2566 เวลา 15:04 น.

สหกรณ์การเกษตรบ้านหมอ จำกัด จ.สระบุรี หนุนสมาชิกกลุ่มเปราะบาง สร้างงานทำเงินผ่าน”กลุ่มอาชีพรังไหมประดิษฐ์”

สหกรณ์การเกษตรบ้านหมอ จำกัด จ.สระบุรี หนุนสมาชิกกลุ่มเปราะบาง สร้างงานทำเงินผ่าน”กลุ่มอาชีพรังไหมประดิษฐ์” ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 16 มี.ค. 2566 เวลา 14:36 น.

จังหวัดอำนาจเจริญ อนุมัติเงินกู้ กองทุนพัฒนาสหกรณ์ 9.5 ล้านบาท

จังหวัดอำนาจเจริญ อนุมัติเงินกู้ กองทุนพัฒนาสหกรณ์ 9.5 ล้านบาท วันที่ 14 มีนาคม 2566 นายเสนีย์ ส้มเขียวหวาน ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 16 มี.ค. 2566 เวลา 14:26 น.

สอ.ศธ. ร่วมพิธีสมโภชหอพระพุทธรูปประจำกระทรวงศึกษาธิการ

สอ.ศธ. ร่วมพิธีสมโภชหอพระพุทธรูปประจำกระทรวงศึกษาธิการ นายเอนก ศรีสำราญรุ่งเรือง ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 15 มี.ค. 2566 เวลา 11:03 น.

ประธานฯ สสท. เสริมความรู้กฎหมายฯ บรรยายพิเศษ โครงการฯ สสจ.สุราษฎร์ธานี

ประธานฯ สสท. เสริมความรู้กฎหมายฯ บรรยายพิเศษ โครงการฯ สสจ.สุราษฎร์ธานี วันที่ 13 มีนาคม 2566 นายปรเมศวร์ ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 15 มี.ค. 2566 เวลา 10:46 น.

ประธานฯ สสท. เสริมเกราะความรู้กฎหมาย บรรยายพิเศษ และมอบงบอุดหนุน สสจ.สงขลา

ประธานฯ สสท. เสริมเกราะความรู้กฎหมาย บรรยายพิเศษ และมอบงบอุดหนุน สสจ.สงขลา (วันที่ 11 มีนาคม 2566) ...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 14 มี.ค. 2566 เวลา 00:00 น.

สมาชิกสหกรณ์เข้มแข็ง สหกรณ์ยั่งยืน รุ่นที่ 2

การฝึกอบรมบุคลากรสหกรณ์ภาคการเกษตร หลักสูตร “สมาชิกสหกรณ์เข้มแข็ง สหกรณ์ยั่งยืน” ...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 14 มี.ค. 2566 เวลา 00:00 น.

ศิลปะการเจรจาต่อรองและติดตามหนี้ค้างชำระ รุ่นที่ 2

การฝึกอบรมบุคลากรสหกรณ์ภาคการเกษตร หลักสูตร “ศิลปะการเจรจาต่อรองและติดตามหนี้ค้างชำระ” ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 08 มี.ค. 2566 เวลา 13:12 น.

สสท. จ่อ เปิดเวที สหกรณ์พบพรรคการเมืองรับฟังนโยบาย และ MOU กาแฟ สร้างอาชีพสมาชิกสหกรณ์

สสท. จ่อ เปิดเวที สหกรณ์พบพรรคการเมืองรับฟังนโยบาย และ MOU กาแฟ สร้างอาชีพสมาชิกสหกรณ์ (วันที...