สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 27 ส.ค. 2563 เวลา 14:01 น.

สหกรณ์นิคมลานสัก จำกัด และสหกรณ์เครือข่าย ยื่นหนังสือนายกฯ แก้ไขความเดือดร้อนโครงการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์

สหกรณ์นิคมลานสัก จำกัด และสหกรณ์เครือข่าย ยื่นหนังสือนายกฯ แก้ไขความเดือดร้อนโครงการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ ...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 25 ส.ค. 2563 เวลา 14:04 น.

สหประกันชีวิตร่วมสนับสนุนทุนการศึกษา สอ.นาวิกโยธิน

สหประกันชีวิตร่วมสนับสนุนทุนการศึกษา สอ.นาวิกโยธิน บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) โดยนางรัชนีพร ...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 01 ส.ค. 2563 เวลา 07:10 น.

สหกรณ์การเกษตรบ้านหม้อ จำกัด อุตรดิตถ์ ชนะเลิศข้าวพื้นนุ่ม พันธุ์พิษณุโลก 80

สหกรณ์การเกษตรบ้านหม้อ จำกัด อุตรดิตถ์ ชนะเลิศข้าวพื้นนุ่ม พันธุ์พิษณุโลก 80 นับเป็นอีกหนึ่งความภูมิใจสำหรับ”สหกรณ์การเกษตรบ้านหม้อ ...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 18 ก.ค. 2563 เวลา 13:27 น.

เลย/โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ภายใต้โครงการจัดที่ดินทำกิน

เลย/โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ภายใต้โครงการจัดที่ดินทำกิน วันที่ 14 กรกฎาคม 2563 นายพิสิฐ เพิ่มพูน ...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 18 ก.ค. 2563 เวลา 09:18 น.

ยโสธร : จัดกิจกรรมดำนาอินทรีย์ สร้างความสามัคคี เกษตรอินทรีย์ วิถียโสธร

ยโสธร : จัดกิจกรรมดำนาอินทรีย์ สร้างความสามัคคี เกษตรอินทรีย์ วิถียโสธร วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 นางสาวสิริมา ...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 18 ก.ค. 2563 เวลา 09:12 น.

อำนาจเจริญ : ลงพื้นที่ติดตามโครงการสนับสนุนเงินทุน เพื่อสร้างระบบน้ำในไร่นาของสมาชิกสถาบันเกษตรกร

อำนาจเจริญ : ลงพื้นที่ติดตามโครงการสนับสนุนเงินทุน เพื่อสร้างระบบน้ำในไร่นาของสมาชิกสถาบันเกษตรก...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 18 ก.ค. 2563 เวลา 09:03 น.

รองอธิบดีฯ กสส. ตรวจเยี่ยมโครงการซูเปอร์มาเก็ตสหกรณ์

รองอธิบดีฯ กสส. ตรวจเยี่ยมโครงการซูเปอร์มาเก็ตสหกรณ์ นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 18 ก.ค. 2563 เวลา 08:47 น.

สังคมข่าวสหกรณ์ เมืองพิษณุโลก

สังคมข่าวสหกรณ์ เมืองพิษณุโลก (17 ก.ค.63) นายสมศักดิ์ กรีธาธร ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์เขตตรวจราชการที่ ...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 18 ก.ค. 2563 เวลา 08:28 น.

สสพ. 2 สนับสนุนลำไย 2.5 ตัน กระจายผลไม้สหกรณ์สู่ชมชนใน กทม.

สสพ. 2 สนับสนุนลำไย 2.5 ตัน กระจายผลไม้สหกรณ์สู่ชมชนใน กทม. สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร ...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 26 มิ.ย. 2563 เวลา 09:17 น.

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้มีรายได้น้อยในชุมชนเมืองและชนบท ภาคกลางและตะวันตก

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้มีรายได้น้อยในชุมชนเมืองและชนบท ภาคกลางและตะวันตก ...