สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 05 เม.ย. 2565 เวลา 11:44 น.

บทความ : สหกรณ์ภาคการเกษตรกับการเตรียมความพร้อมสู่ Digital Market

สหกรณ์ภาคการเกษตรกับการเตรียมความพร้อมสู่ Digital Market การตลาดในปัจจุบันมีการแข่งขันกันอย่างรุนแรง ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 05 เม.ย. 2565 เวลา 10:56 น.

บทความ : STRONG Model ต้านทุจริตในระบบสหกรณ์

STRONG Model ต้านทุจริตในระบบสหกรณ์ การทุจริต เป็นปัญหาที่สำคัญมาก ส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 04 เม.ย. 2565 เวลา 13:23 น.

สอ.ศธ.ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ 130 ปี

สอ.ศธ.ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ 130 ปี นายเอนก ศรีสำราญรุ่งเรือง ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 04 เม.ย. 2565 เวลา 08:14 น.

มอบโล่ ดีเด่นระดับภาคเหนือ

มอบโล่ ดีเด่นระดับภาคเหนือ วันนี้ (28 มี.ค.65) นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 28 มี.ค. 2565 เวลา 16:03 น.

จังหวัดอำนาจเจริญ อนุมัติเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ 3.9 ล้านบาท

จังหวัดอำนาจเจริญ อนุมัติเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ 3.9 ล้านบาท วันที่ 25 มีนาคม 2565 นายธนูสินธ์ ไชยสิริ ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 28 มี.ค. 2565 เวลา 14:51 น.

รมช.มนัญญา ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมสหกรณ์ในจังหวัดเชียงใหม่

รมช.มนัญญา ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมสหกรณ์ในจังหวัดเชียงใหม่ นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 28 มี.ค. 2565 เวลา 11:37 น.

กรมส่งเสริมสหกรณ์หนุนสหกรณ์ต่อยอดผลักดันสมาชิกปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

กรมส่งเสริมสหกรณ์หนุนสหกรณ์ต่อยอดผลักดันสมาชิกปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ สร้างรายได้ต่อไร่ดีกว่าปลูกข้าว ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 28 มี.ค. 2565 เวลา 11:00 น.

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 ลงพื้นที่เข้าแนะนำส่งเสริม สหกรณ์โคนมหนองวัวซอ

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 ลงพื้นที่เข้าแนะนำส่งเสริม สหกรณ์โคนมหนองวัวซอ นางสุภาพร นรินยา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมเเละพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 24 มี.ค. 2565 เวลา 16:15 น.

บทความ เรื่อง "ก.บากเรือ สร้างเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ ปลูกพืชหลังนา เพิ่มรายได้อย่างยั่งยืน"

บทความ เรื่อง "ก.บากเรือ สร้างเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ ปลูกพืชหลังนา เพิ่มรายได้อย่างยั่งยืน" ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 24 มี.ค. 2565 เวลา 15:49 น.

พิษณุโลก : สมาชิกสหกรณ์ปลื้ม รับเงินชะลอขายข้าวเปลือกโครงการของรัฐ ตันละ 500 บาท

พิษณุโลก : สมาชิกสหกรณ์ปลื้ม รับเงินชะลอขายข้าวเปลือกโครงการของรัฐ ตันละ 500 บาท (24 มี.ค.65) นายนรสีห์ ...