สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 10 มี.ค. 2565 เวลา 13:15 น.

พิษณุโลก–เดินหน้าแก้ไขปัญหาหนี้ ตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ หนี้ข้าราชการครูและบุคลากรการศึกษา

พิษณุโลก–เดินหน้าแก้ไขปัญหาหนี้ ตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ หนี้ข้าราชการครูและบุคลากรการศึก...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 10 มี.ค. 2565 เวลา 10:35 น.

‘รมช.มนัญญา’ เตรียมหารือ ‘รมว.เกษตรฯ’ เร่งแก้ปัญหาโควต้านมโรงเรียน ช่วยเหลือสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมให้ได้รับ ความเป็นธรรมทุกฝ่าย

‘รมช.มนัญญา’ เตรียมหารือ ‘รมว.เกษตรฯ’ เร่งแก้ปัญหาโควต้านมโรงเรียน ช่วยเหลือสหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมให้ได้รับความเป็นธรรมทุกฝ่าย ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 09 มี.ค. 2565 เวลา 11:24 น.

บทความเรื่อง การใช้ อาหาร TMR เพื่อลดต้นทุนการผลิตของสหกรณ์โคนม

การใช้ อาหาร TMR เพื่อลดต้นทุนการผลิตของสหกรณ์โคนม คำว่า “TMR” มาจาก Total mixed ration ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 09 มี.ค. 2565 เวลา 09:14 น.

พิษณุโลก : คว้าดีเด่น “ระดับภาค” กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง สกย.บ้านแยง

พิษณุโลก : คว้าดีเด่น “ระดับภาค” กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง สกย.บ้านแยง วันที่ 7 มีนาคม 2565 ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 08 มี.ค. 2565 เวลา 14:51 น.

รมช.มนัญญา หนุนสร้างคนรุ่นใหม่กลับบ้านสานต่ออาชีพการเกษตร

รมช.มนัญญา หนุนสร้างคนรุ่นใหม่กลับบ้านสานต่ออาชีพการเกษตร หลังดำเนินโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านฯ ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 04 มี.ค. 2565 เวลา 16:01 น.

สสอ.ศธ.กราบนมัสการสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี

สสอ.ศธ.กราบนมัสการสมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี นายเอนก ศรีสำราญรุ่งเรือง นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 04 มี.ค. 2565 เวลา 11:27 น.

กสส. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการแปรรูปจำปีของกลุ่มอาชีพสหกรณ์หนองแขม

กสส. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการแปรรูปจำปีของกลุ่มอาชีพสหกรณ์หนองแขม นายปรัชญา ดิลกสัตยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 04 มี.ค. 2565 เวลา 11:19 น.

รมช.มนัญญามอบเงินอุดหนุนจัดซื้ออุปกรณ์การตลาดให้สหกรณ์ 10 แห่งในจังหวัดเชียงราย

รมช.มนัญญามอบเงินอุดหนุนจัดซื้ออุปกรณ์การตลาดให้สหกรณ์ 10 แห่งในจังหวัดเชียงราย นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 04 มี.ค. 2565 เวลา 11:08 น.

กรมส่งเสริมสหกรณ์ลงพื้นที่นครพนม ติดตามความคุ้มประสิทธิภาพอุปกรณ์การตลาดที่ให้การสนับสนุนสหกรณ์

รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ลงพื้นที่นครพนม ติดตามความคุ้มประสิทธิภาพอุปกรณ์การตลาดที่ให้การสนับสนุนสหกรณ์ ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 04 มี.ค. 2565 เวลา 08:50 น.

พิษณุโลก - หนุนสหกรณ์ฯ เปิดจุดรวบรวมรับซื้อผลผลิตเกษตร

พิษณุโลก - หนุนสหกรณ์ฯ เปิดจุดรวบรวมรับซื้อผลผลิตเกษตร วันนี้ (3 มี.ค.65) นายนรสีห์ สุดวิลัย สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก ...