สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

รมช.มนัญญา สั่งเดินหน้าทวงคืนทรัพย์สินจากอดีตกรรมการสหกรณ์สโมสรรถไฟคืนสมาชิก

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์
 วันที่ 02 พ.ย. 2564 เวลา 09:45 น.
 252
UploadImage

รมช.มนัญญา สั่งเดินหน้าทวงคืนทรัพย์สินจากอดีตกรรมการสหกรณ์สโมสรรถไฟคืนสมาชิก
เตรียมนัดเจรจานำทรัพย์สินขายทอดตลาดชำระหนี้สหกรณ์เจ้าหนี้

นางสาวมนัญญา  ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการแก้ไขปัญหาทุจริตในสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำกัด (สอ.สรฟ) ที่อดีตกรรมการสหกรณ์กับพวกร่วมกันทุจริตนำเงินของสหกรณ์ไปซื้อที่ดินและทรัพย์สิน และโอนเป็นกรรมสิทธิ์ของอดีตกรรมการสหกรณ์ ตั้งแต่ปี 2559 สร้างความเสียหายประมาณ 2,279 ล้านบาท นั้น

UploadImage

ขณะนี้มีความคืบหน้าในการดำเนินการติดตามยึดทรัพย์สินดังกล่าว โดยตนได้สั่งการให้กรมส่งเสริมสหกรณ์ประสานกับทางดีเอสไอ เพื่อติดตามการดำเนินคดีดังกล่าวให้ถึงที่สุด และยึดทรัพย์สินกลับคืนสหกรณ์โดยเร็ว ที่ผ่านมา ทางกรมสอบสวนคดีพิเศษและสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน บูรณาการกำลังกับตำรวจสังกัดสอบสวนกลาง นำหมายค้นศาลอาญาเข้าปิดล้อม ตรวจค้นเป้าหมายพื้นที่ 26 จุด ใน 4 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร, เพชรบุรี, สมุทรปราการ และนนทบุรี พร้อมยึดทรัพย์สิน ที่เกี่ยวกับการกระทำผิดได้หลายรายการ อาทิ เงินสด รถยนต์ โฉนดที่ดิน กระเป๋าแบรนด์เนม นาฬิกาหรู เครื่องประดับ และทรัพย์สินอื่นๆ  
เบื้องต้น กรมส่งเสริมสหกรณ์ร่วมประสานกับทางดีเอสไอ ติดตามยึดทรัพย์จากผู้กระทำความผิดในคดีดังกล่าวส่วนหนึ่งแล้วประมาณ 85 ล้านบาท และได้มีการลงพื้นที่เพื่อติดประกาศอายัดทรัพย์สินของอดีตคณะกรรมการสหกรณ์และพวก เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา ในพื้นที่ 5 จังหวัด ทั้งในเขตกรุงเทพฯ นนทบุรี นครปฐม ชลบุรี และอำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี รวมจำนวน 110 รายการ มูลค่าประมาณ 214 ล้านบาท ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวจะถูกนำไปขายทอดตลาด เพื่อนำเงินไปชดใช้คืนให้กับสมาชิกและสหกรณ์เจ้าหนี้ของสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำกัด และยังมีการติดตามตรวจสอบ ยึดทรัพย์จากอดีตกรรมการสอ.สรฟ.อย่างต่อเนื่อง รวมถึงการดำเนินการทางคดีกับผู้กระทำความผิดให้ถึงที่สุด โดยมอบหมายให้กรมส่งเสริมสหกรณ์และกรมตรวจบัญชีสหกรณ์เข้าให้ข้อมูลและชี้แจงรายละเอียดเพื่อประกอบการดำเนินคดีดังกล่าว

สำหรับการเจรจาหนี้เงินรับฝากสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำกัด ที่ผ่านมา ได้มีการจัดทำบันทึกข้อตกลงชำระคืนเงินฝากกับสหกรณ์เจ้าหนี้ทั้ง 13 สหกรณ์ เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2564 เพื่อให้สหกรณ์มีสภาพคล่องทางการเงิน รวมทั้งสหกรณ์เจ้าหนี้ ได้รับการชำระหนี้และจ่ายคืนเงินฝากได้อย่างต่อเนื่อง และเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 กรมส่งเสริมสหกรณ์ร่วมกับสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ได้มีการช่วยเหลือจัดประชุมระหว่างสหกรณ์เจ้าหนี้และสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำกัด เพื่อติดตามความคืบหน้าการปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลง ซึ่งปัจจุบันสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำกัด ยังคงผ่อนส่งคืนเงินฝากให้แก่สหกรณ์เจ้าหนี้ ทุกเดือน ตามบันทึกข้อตกลงที่ได้จัดทำขึ้นระหว่างกัน นอกจากนี้ สหกรณ์ยังสามารถดำเนินธุรกิจและให้บริการทางการเงินกับสมาชิกได้ตามปกติ โดยทางสหกรณ์ได้ทำแผนบริหารเงินที่เข้ามาในแต่ละเดือน เพื่อแบ่งชำระหนี้ส่วนหนึ่งและเหลือสภาพคล่องไว้สำหรับบริการสมาชิก จากข้อมูลทางการเงินสำหรับงวดสิ้นสุดประจำเดือนกันยายน 2564 พบว่าสหกรณ์ออมทรัพย์สโมสรรถไฟ จำกัด  มีกระแสเงินสดที่มาจากการให้บริการรับฝากเงินและหุ้นของสมาชิก จำนวน 53,284,376.60 บาท กระแสเงินสดออก ซึ่งเป็นการนำไปชำระหนี้คืนเจ้าหนี้และปล่อยกู้ให้สมาชิก จำนวน 48,065,527.18  บาท ทำให้มีกระแสเงินสดสุทธิคงเหลือ ในเดือนกันยายน 2564 ที่ผ่านมา จำนวน 5,218,849.42 บาท และมีรายได้รวมทั้งสิ้น 3,408,919.24 บาท