สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 19 ต.ค. 2563 เวลา 10:21 น.

สสท. จัดอบรบผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน (หลักสูตร 1) รุ่นที่ 1

สสท. จัดอบรบผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน (หลักสูตร 1) รุ่นที่ 1 (19 ตุลาคม 2563) นายปรัชญา ดิลกสัตยา ...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 09 ต.ค. 2563 เวลา 15:42 น.

สสท.ร่วมประชุมชี้แจงจัดตั้งสสจ. ปราจีนบุรี

สสท.ร่วมประชุมชี้แจงจัดตั้งสสจ. ปราจีนบุรี วันที่ 9 ตุลาคม 2563 นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 01 ต.ค. 2563 เวลา 10:16 น.

ขบวนการสหกรณ์ร่วมยินดี 48 ปี กรมส่งเสริมสหกรณ์

ขบวนการสหกรณ์ร่วมยินดี 48 ปี กรมส่งเสริมสหกรณ์ (1 ตุลาคม 2563) สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) ...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 28 ก.ย. 2563 เวลา 15:22 น.

สสท.ร่วมประชุมชี้แจงจัดตั้งสสจ. นนทบุรี

สสท.ร่วมประชุมชี้แจงจัดตั้งสสจ. นนทบุรี วันที่ 28 กันยายน 2563 นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 24 ก.ย. 2563 เวลา 21:51 น.

สสท.ร่วมงานสัมมนาและประชุมใหญ่ สสจ.บึงกาฬ

สสท.ร่วมงานสัมมนาและประชุมใหญ่ สสจ.บึงกาฬ (24 กันยายน 2563) สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) ...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 23 ก.ย. 2563 เวลา 22:00 น.

สสท.ร่วมงานสัมมนาและประชุมใหญ่ สสจ.นครราชสีมา

สสท.ร่วมงานสัมมนาและประชุมใหญ่ สสจ.นครราชสีมา (23 กันยายน 2563) สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) ...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 15 ก.ย. 2563 เวลา 15:32 น.

จะพัฒนาขบวนการสหกรณ์ไทย บอกให้ก็ได้ต้องพัฒนาที่ต้นขั้ว

จะพัฒนาขบวนการสหกรณ์ไทย บอกให้ก็ได้ต้องพัฒนาที่ต้นขั้ว สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จำกัด ที่มีนายทะเบียนสหกรณ์ ...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 14 ก.ย. 2563 เวลา 10:00 น.

สสจ.อำนาจเจริญ จัดอบรมบัญชีและกฎหมายเสริมศักยภาพบุคลากรสหกรณ์

สสจ.อำนาจเจริญ จัดอบรมบัญชีและกฎหมายเสริมศักยภาพบุคลากรสหกรณ์ (วันที่ 13 กันยายน 2563) สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ ...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 13 ก.ย. 2563 เวลา 10:38 น.

ผอ.สสท. ร่วมงานประชุมใหญ่ สสจ.สงขลา

ผอ.สสท. ร่วมงานประชุมใหญ่ สสจ.สงขลา (13 กันยายน 2563) ดร.ปัณฐวิชญ์ มุ่งสมัครศรีกุล ผู้อำนวยการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 11 ก.ย. 2563 เวลา 10:09 น.

สสจ.พังงา จัดอบรม "เพิ่มศักยภาพคณะกรรมการดำเนินการและฝ่ายจัดการสหกรณ์"

สสจ.พังงา จัดอบรม "เพิ่มศักยภาพคณะกรรมการดำเนินการและฝ่ายจัดการสหกรณ์" (11 กันยายน 2563) ...