สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 25 ต.ค. 2564 เวลา 14:11 น.

ผู้ตรวจสอบกิจการ : กลไกสำคัญของการป้องกันข้อบกพร่องในสหกรณ์

ผู้ตรวจสอบกิจการ : กลไกสำคัญของการป้องกันข้อบกพร่องในสหกรณ์ คนที่อยู่ในขบวนการสหกรณ์ล้วนเข้าใจดีว่าการบริหารกิจการสหกรณ์ในแต่ละแห่งนั้น ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 25 ต.ค. 2564 เวลา 13:26 น.

พิษณุโลก: สหกรณ์นิคมพันชาลี จำกัด ประชุมใหญ่ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พร้อมปรับแผนธุรกิจบริการสมาชิกครบวงจร

พิษณุโลก: สหกรณ์นิคมพันชาลี จำกัด ประชุมใหญ่ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พร้อมปรับแผนธุรกิจบริการสมาชิกครบวงจร ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 21 ต.ค. 2564 เวลา 13:59 น.

โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดอำนาจเจริญ

โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดอำนาจเจริญ วันที่ 19 ตุลาคม 2564 นายทวีป ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 21 ต.ค. 2564 เวลา 13:44 น.

สหกรณ์จังหวัดระนอง ร่วมกิจกรรม “วันรักต้นไม้ ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564”

สหกรณ์จังหวัดระนอง ร่วมกิจกรรม “วันรักต้นไม้ ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2564” วันที่ ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 21 ต.ค. 2564 เวลา 13:35 น.

ขบวนการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ร่วมพิธี วันรักษ์ต้นไม้แห่งชาติ

ขบวนการสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ร่วมพิธี วันรักษ์ต้นไม้แห่งชาติ 21 ตุลาคม 2564 ชุมนุมสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 20 ต.ค. 2564 เวลา 13:52 น.

เลย : ลงพื้นที่ติดตามการใช้ประโยชน์อุปกรณ์การตลาด

เลย : ลงพื้นที่ติดตามการใช้ประโยชน์อุปกรณ์การตลาด วันที่ 19 ตุลาคม 2564 นายอภิรักษ์ พานนูน สหกรณ์จังหวัดเลย ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 20 ต.ค. 2564 เวลา 11:47 น.

สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมประชุมใหญ่สามัญ สกก.เมืองกาฬสินธุ์ จำกัด

สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมประชุมใหญ่สามัญ สกก.เมืองกาฬสินธุ์ จำกัด (วันที่ 20 ตุลาคม 2564) ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 20 ต.ค. 2564 เวลา 10:45 น.

พิษณุโลก : หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ มอบแนวทางการพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเข้มแข็ง

พิษณุโลก : หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ มอบแนวทางการพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกรเข้มแข็ง วันนี้ ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 19 ต.ค. 2564 เวลา 10:38 น.

แมคคาเดเมีย คุณภาพเยี่ยมจากภูสวนทราย

แมคคาเดเมีย คุณภาพเยี่ยมจากภูสวนทราย วันที่ 14 ตุลาคม 2564 นายอภิรักษ์ พานนูน สหกรณ์จังหวัดเลย ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 19 ต.ค. 2564 เวลา 10:07 น.

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานสหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จำกัด จังหวัดตรัง

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานสหกรณ์การเกษตรย่านตาขาว จำกัด จังหวัดตรัง นายวิศิษฐ์ ...