สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 27 พ.ค. 2563 เวลา 10:27 น.

จัดทำแผนพัฒนาจุดเรียนรู้โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่

การจัดทำแผนพัฒนาจุดเรียนรู้โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ภายใต้รูปแบบเกษตรกรรมยั่งยืน ประจำปี 2563 ...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 27 พ.ค. 2563 เวลา 09:45 น.

ประชุมชี้แจงโครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้ำในไร่นา

ประชุมชี้แจงโครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้ำในไร่นา ของสมาชิกสถาบันเกษตรกร ระยะที่ 2 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย ...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 27 พ.ค. 2563 เวลา 09:35 น.

พิจิตรช่วยตราด

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร ร่วมกระจายสินค้าผลไม้ (เงาะ) ของสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดตราด ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 27 พ.ค. 2563 เวลา 09:17 น.

สอ.กองทัพภาคที่ 3 มอบข้าวสารช่วยสมาชิกสหกรณ์ 9.52 ตัน

วันนี้ (26 พ.ค. 63) พลโท พิสุทธิศักดิ์ ทัพเจริญภูมิ รองประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์กองทัพภาคที่ 3 จำกัด ...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 26 พ.ค. 2563 เวลา 09:29 น.

ข้าวบุรีรัมย์แลกผลไม้จันทบุรี

สกต.ธกส.บุรีรัมย์ จำกัด เชื่อมโยงเครือข่ายแลกเปลี่ยนสินค้าข้าวสารหอมมะลิ แลกเปลี่ยนมังคุดคุณภาพ สกต.ธกส.จันทบุรี ...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 26 พ.ค. 2563 เวลา 09:08 น.

แวดวงสหกรณ์เมืองพิจิตร 25 05 2563

ประชุมทางไกลผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings เรื่อง โครงการฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ หลักสูตร “การเป็นข้าราชการที่ดีสำหรับข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ” ...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 26 พ.ค. 2563 เวลา 08:47 น.

การควบคุมภายใน : เครื่องมือสำคัญของการดำเนินงานสหกรณ์

การควบคุมภายใน : เครื่องมือสำคัญของการดำเนินงานสหกรณ์ การควบคุมภายในเป็นเครื่องมือควบคุมการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ ...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 26 พ.ค. 2563 เวลา 08:36 น.

ติดตามโครงการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่นิคมสหกรณ์พนา

ติดตามโครงการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่นิคมสหกรณ์พนา วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 นางสาวเพ็ญวรรณ ...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 25 พ.ค. 2563 เวลา 15:54 น.

โครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้ำในไร่นาของสมาชิกสถาบันเกษตรกร ระยะที่ 2

โครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้ำในไร่นาของสมาชิกสถาบันเกษตรกร ระยะที่ 2 วันที่ 19 พฤษภาคม ...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 25 พ.ค. 2563 เวลา 15:48 น.

โครงการชดเชยดอกเบี้ยให้สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

โครงการชดเชยดอกเบี้ยให้สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 นายทวีภัทร เหล่าบรรเทา สหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ ...