สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 24 มี.ค. 2565 เวลา 16:15 น.

บทความ เรื่อง "ก.บากเรือ สร้างเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ ปลูกพืชหลังนา เพิ่มรายได้อย่างยั่งยืน"

บทความ เรื่อง "ก.บากเรือ สร้างเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ ปลูกพืชหลังนา เพิ่มรายได้อย่างยั่งยืน" ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 24 มี.ค. 2565 เวลา 15:49 น.

พิษณุโลก : สมาชิกสหกรณ์ปลื้ม รับเงินชะลอขายข้าวเปลือกโครงการของรัฐ ตันละ 500 บาท

พิษณุโลก : สมาชิกสหกรณ์ปลื้ม รับเงินชะลอขายข้าวเปลือกโครงการของรัฐ ตันละ 500 บาท (24 มี.ค.65) นายนรสีห์ ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 24 มี.ค. 2565 เวลา 10:25 น.

ระนองหนุนกลุ่มเกษตรกรทำสวนปากจั่น ผลิตปุ๋ยหมักจากทางปาล์ม ลดได้ทั้งต้นทุนการผลิตและการใช้สารเคมี

ระนองหนุนกลุ่มเกษตรกรทำสวนปากจั่น ผลิตปุ๋ยหมักจากทางปาล์ม ลดได้ทั้งต้นทุนการผลิตและการใช้สารเคมี...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 24 มี.ค. 2565 เวลา 09:50 น.

ยโสธร : จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2565

ยโสธร : จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2565 ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 18 มี.ค. 2565 เวลา 13:20 น.

mou ซื้อขายมันเส้นสะอาด

สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. กำแพงเพชร จำกัด จับมือสหกรณ์เครือข่ายโคนม และผู้ประกอบการส่งออกมันสำปะหลัง ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 18 มี.ค. 2565 เวลา 11:28 น.

อบรมเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในเขตกทม.

อบรมเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในเขตกทม. นายพลดล เจนนุวัตร์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 18 มี.ค. 2565 เวลา 10:31 น.

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ตรวจเยี่ยมโรงสีข้าวพระราชทานเขาหินซ้อน

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ตรวจเยี่ยมโรงสีข้าวพระราชทานเขาหินซ้อน นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 17 มี.ค. 2565 เวลา 15:21 น.

พิษณุโลก-สหกรณ์ฯ เตรียมจับมือพาณิชย์จังหวัด เร่งระบายผลผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้ช่วยเกษตรกร

พิษณุโลก-สหกรณ์ฯ เตรียมจับมือพาณิชย์จังหวัด เร่งระบายผลผลิตมะม่วงน้ำดอกไม้ช่วยเกษตรกร วันที่ 10 มีนาคม ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 17 มี.ค. 2565 เวลา 10:10 น.

สกก.บ้านหม้อ ยิ้มรับยอดสั่ง ส่งออกข้าวไทยไปจีน

สกก.บ้านหม้อ ยิ้มรับยอดสั่ง ส่งออกข้าวไทยไปจีน นายถาพร ณ นคร หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์ ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 17 มี.ค. 2565 เวลา 09:37 น.

มอบโล่สหกรณ์ดีเด่นระดับภาค

มอบโล่สหกรณ์ดีเด่นระดับภาค วันที่ 16 มีนาคม 2565 นายโกญจนาท มายะการ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร ...