สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 02 ก.ค. 2564 เวลา 14:39 น.

กสส.จับมือสหกรณ์ช่วยบรรเทาผลกระทบโควิด - 19 ให้สมาชิก

กสส.จับมือสหกรณ์ช่วยบรรเทาผลกระทบโควิด - 19 ให้สมาชิก ปีเศษช่วยกว่า 5 หมื่นล้านบาท เผยขอความรวมมือช่วยเหลือต่อเนื่องปีที่ ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 02 ก.ค. 2564 เวลา 10:47 น.

การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 2/2564

การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้ กองทุนพัฒนาสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 2/2564 วันที่ ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 02 ก.ค. 2564 เวลา 10:13 น.

เลย : ติดตามการใช้เงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์

เลย : ติดตามการใช้เงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ วันที่ 22 มิถุนายน 2564 นายอภิรักษ์ พานนูน สหกรณ์จังหวัดเลย ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 02 ก.ค. 2564 เวลา 09:45 น.

พิษณุโลก : อัดงบ กพส. 10 ล้านบาท เสริมศักยภาพธุรกิจบริการสมาชิกสหกรณ์

พิษณุโลก : อัดงบ กพส. 10 ล้านบาท เสริมศักยภาพธุรกิจบริการสมาชิกสหกรณ์ (23 มิ.ย.64) นายสมเกียรติ ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 01 ก.ค. 2564 เวลา 11:20 น.

ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 ครั้งที่ 1/2564

การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 01 ก.ค. 2564 เวลา 10:54 น.

เลย : ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจของสถาบันเกษตรกร

เลย : ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจของสถาบันเกษตรกร ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 01 ก.ค. 2564 เวลา 10:25 น.

“สร้างทักษะตลาดสินค้าเกษตรให้แก่เกษตรกร”

“สร้างทักษะตลาดสินค้าเกษตรให้แก่เกษตรกร” วันที่ 21 มิถุนายน 2564 นายสุธี ขันทอง สหกรณ์จังหวัดระนอง ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 30 มิ.ย. 2564 เวลา 13:50 น.

แวดวงสหกรณ์เมืองอุดรธานี

นายยงยุทธ อุดมศักดิ์ สหกรณ์จังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในการประชุมติดตามความก้าวหน้าการชำระบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 30 มิ.ย. 2564 เวลา 10:16 น.

กสส. ร่วมปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19

กสส. ร่วมปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ รับมอบน้ำดื่มสหกรณ์จำนวน ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 29 มิ.ย. 2564 เวลา 11:40 น.

แวดวงสหกรณ์เมืองชลบุรี

ชลบุรี ติวเข้มสหกรณ์ภาคการเกษตรเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสินเชื่อและแผนการแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระของสมาชิกสหกรณ์ ...