สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 17 ม.ค. 2564 เวลา 19:19 น.

สอ.ครูโคราช ประชุมใหญ่ฯ ปี 2563 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ กระตุ้นเศรษฐกิจ สู้ภาวะวิกฤตโควิด 19

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด ประชุมใหญ่ฯ ปี 2563 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ กระตุ้นเศรษฐกิจ สู้ภาวะวิกฤตโควิด ...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 16 ม.ค. 2564 เวลา 19:32 น.

1,034 ผู้เสียหาย สหกรณ์ฯคลองจั่น เข้าชื่อยื่นคำร้องศาลล้มละลายฯ ขอโอกาสขยายเวลาฟื้นฟูกิจการ

ผู้เสียหายสหกรณ์ฯคลองจั่น 1,034 ราย เข้าชื่อยื่นคำร้องศาลล้มละลายฯ ขอโอกาสขยายเวลาฟื้นฟูกิจการหลังจะครบกำหนด ...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 14 ม.ค. 2564 เวลา 13:10 น.

ผลสำเร็จของการปฏิบัติงาน ตามภารกิจส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพให้กลุ่มเกษตรกรทำนาเสนางคนิคม (อำนาจเจริญ)

ผลสำเร็จของการปฏิบัติงาน ตามภารกิจส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพให้กลุ่มเกษตรกรทำนาเสนางคนิคม (อำนาจเจร...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 13 ม.ค. 2564 เวลา 09:23 น.

ความสำคัญของหลักการสหกรณ์ข้อที่ 7 : การเอื้ออาทรต่อชุมชน (Concern for Community)

ความสำคัญของหลักการสหกรณ์ข้อที่ 7 : การเอื้ออาทรต่อชุมชน (Concern for Community) หลักการสหก...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 11 ม.ค. 2564 เวลา 10:16 น.

พิษโควิด 6 สหกรณ์โคนมฯประจวบฯ - เพชรบุรี เททิ้งน้ำนมดิบ 200 ตัน

พิษโควิด 6 สหกรณ์โคนมฯประจวบฯ - เพชรบุรี เททิ้งน้ำนมดิบ 200 ตัน หลังล้นตลาดจากคำสั่งปิดโรงเรียนหนีโควิด ...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 11 ม.ค. 2564 เวลา 10:05 น.

เปรียบเทียบ องค์การสหกรณ์ กับ องค์การอื่น

เปรียบเทียบ องค์การสหกรณ์ กับ องค์การอื่น พีระพงศ์ วาระเสน 1. สหกรณ์ กับ บริษัท 1.1 วัตถุประสงค์ ...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 11 ม.ค. 2564 เวลา 09:42 น.

กรมส่งเสริมสหกรณ์ดันซูเปอร์มาเก็ตสหกรณ์ขายสินค้าปลอดภัยช่วงโควิด

กรมส่งเสริมสหกรณ์ดันซูเปอร์มาเก็ตสหกรณ์ขายสินค้าปลอดภัยช่วงโควิด เน้นสด สะอาด ราคายุติธรรมจากแหล่งผลิตของเกษตรกรโดยตรง ...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 11 ม.ค. 2564 เวลา 09:19 น.

สหกรณ์ออมทรัพย์: “นักบุญ” หรือ “คนบาป” ของสังคมไทย?

สหกรณ์ออมทรัพย์: “นักบุญ” หรือ “คนบาป” ของสังคมไทย? โดย... ผศ.ดร. รังสรรค์ ...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 11 ม.ค. 2564 เวลา 09:15 น.

บริบทของสหกรณ์การเกษตรในระบบเศรษฐกิจ-สังคม

\ บริบทของสหกรณ์การเกษตรในระบบเศรษฐกิจ-สังคม นางสาวสมพิศ เจือทอง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ ...

โดย นายวีระวัฒน์ วิถีแมน -  วันที่ 07 ม.ค. 2564 เวลา 12:43 น.

สสท. สวัสดีปีใหม่ ชสอ.

สสท. สวัสดีปีใหม่ ชสอ. วันที่ 7 มกราคม 2564 นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานกรรมการฯ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ...