สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 22 ก.พ. 2565 เวลา 15:43 น.

ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ จังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 2/2565

ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ จังหวัดอุดรธานี ครั้งที่ 2/2565 22 กุมภาพันธ์ ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 22 ก.พ. 2565 เวลา 11:09 น.

รมช.มนัญญา ปลื้มงบปรับโครงสร้างช่วยสหกรณ์ขยายศักยภาพ เตรียมนำสหกรณ์เสริมทัพกระจายสินค้าเกษตรในปี 65

รมช.มนัญญา ปลื้มงบปรับโครงสร้างช่วยสหกรณ์ขยายศักยภาพ เตรียมนำสหกรณ์เสริมทัพกระจายสินค้าเกษตรในปี...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 22 ก.พ. 2565 เวลา 10:57 น.

ผอ.สสพ.2 เปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “พัฒนาคณะกรรมการสหกรณ์สหกรณ์เข้มแข็งทั้งคณะ”

ผอ.สสพ.2 เปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “พัฒนาคณะกรรมการสหกรณ์สหกรณ์เข้มแข็งทั้งคณะ” วันที่ ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 18 ก.พ. 2565 เวลา 18:06 น.

สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 ร่วมออกหน่วยบริการคลิกเกษตรเคลื่อนที่ ไตรมาสที่ 2

สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 ร่วมออกหน่วยบริการคลิกเกษตรเคลื่อนที่ ไตรมาสที่ 2 (18 ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 18 ก.พ. 2565 เวลา 17:50 น.

อุดรธานี : ลงพื้นที่เก็บข้อมูลความต้องการพื้นฐานในการส่งเสริมเเละพัฒนาอาชีพของราษฎรในพื้นที่จัดสรรที่ดินป่าสงวนเเห่งชาติ

อุดรธานี : ลงพื้นที่เก็บข้อมูลความต้องการพื้นฐานในการส่งเสริมเเละพัฒนาอาชีพของราษฎรในพื้นที่จัดสรรที่ดินป่าสงวนเเห่งชาติ ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 17 ก.พ. 2565 เวลา 10:37 น.

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 เข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2565 ของสหกรณ์การเกษตรอำเภอเพ็ญ จำกัด

กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 เข้าร่วมประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 1/2565 ของสหกรณ์การเกษตรอำเภอเพ็ญ จำกัด...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 14 ก.พ. 2565 เวลา 13:14 น.

บทความ : หลักเกณฑ์การประเมินการจัดชั้นสหกรณ์

หลักเกณฑ์การประเมินการจัดชั้นสหกรณ์ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้มีนโยบายในการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อยกระดับความเข้มแข็งสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 14 ก.พ. 2565 เวลา 12:53 น.

กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ จัดประชุมทบทวนการประเมินผลการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์

กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ จัดประชุมทบทวนการประเมินผลการจัดระดับมาตรฐานสหกรณ์ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 14 ก.พ. 2565 เวลา 12:11 น.

พิธีลงนามซื้อขายผลผลิตระหว่างสหกรณ์การเกษตรกับผู้ประกอบการโรงสีและมันสำปะหลังในจังหวัดกำแพงเพชร

พิธีลงนามซื้อขายผลผลิต ระหว่างสหกรณ์การเกษตรกับผู้ประกอบการโรงสี และมันสำปะหลังในจังหวัดกำแพงเพ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 14 ก.พ. 2565 เวลา 11:50 น.

สกก.ด่านขุนทด จำกัด เสริมทุนสหกรณ์ แก้ไขปัญหาหนี้สินสมาชิก

สกก.ด่านขุนทด จำกัด เสริมทุนสหกรณ์ แก้ไขปัญหาหนี้สินสมาชิก สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา ...