สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 03 ธ.ค. 2564 เวลา 10:16 น.

จังหวัดชัยนาท จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

จังหวัดชัยนาท จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร กับ สหกรณ์การเกษตร ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 02 ธ.ค. 2564 เวลา 16:03 น.

โครงการจัดตลาดนัดข้าวเปลือก จังหวัดอำนาจเจริญ ปีการผลิต 2564/65

โครงการจัดตลาดนัดข้าวเปลือก จังหวัดอำนาจเจริญ ปีการผลิต 2564/65 วันที่ 1 ธันวาคม 2564 นายวสิษฐ์พล ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 02 ธ.ค. 2564 เวลา 10:08 น.

พิษณุโลก: สหกรณ์ฯ ขายปุ๋ยลดราคา-ลดต้นทุนผลิตช่วยเกษตรกร

พิษณุโลก: สหกรณ์ฯ ขายปุ๋ยลดราคา-ลดต้นทุนผลิตช่วยเกษตรกร (1 ธ.ค.64) นายพงศธร ศรีชัย นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 26 พ.ย. 2564 เวลา 16:09 น.

พิษณุโลก: สหกรณ์ฯ เร่งจำหน่ายปุ๋ยลดราคาช่วยเกษตรกรสมาชิก

พิษณุโลก: สหกรณ์ฯ เร่งจำหน่ายปุ๋ยลดราคาช่วยเกษตรกรสมาชิก (25 พ.ย.64) นายพงศธร ศรีชัย นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 26 พ.ย. 2564 เวลา 15:59 น.

ประชุมให้ความรู้จัดตั้งสหกรณ์ในสถานประกอบการ

ประชุมให้ความรู้จัดตั้งสหกรณ์ในสถานประกอบการ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 นายโกญจนาท มายะการ ผู้อำนวยการสำ​นักงาน​ส่งเสริม​สหกรณ์​กรุงเทพ​มหานคร ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 25 พ.ย. 2564 เวลา 11:39 น.

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร ร่วมกิจกรรมพบปะส่วนราชการยามเช้า "Good Morning Governor"

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร ร่วมกิจกรรมพบปะส่วนราชการยามเช้า "Good Morning Governor" ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 25 พ.ย. 2564 เวลา 11:19 น.

สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 ร่วมกิจกรรมงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่

สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 ร่วมกิจกรรมงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ วันอังคารที่...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 25 พ.ย. 2564 เวลา 10:55 น.

เลย : ติดตามโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านสานต่ออาชีพการเกษตร

เลย : ติดตามโครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านสานต่ออาชีพการเกษตร วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 นายวงศ์ชัย ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 23 พ.ย. 2564 เวลา 14:59 น.

พิธีมอบโล่รางวัลการประกวดคัดเลือกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรต้นแบบสหกรณ์การเกษตรเซกา จำกัด

พิธีมอบโล่รางวัลการประกวดคัดเลือกสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรต้นแบบสหกรณ์การเกษตรเซกา จำกัด นายปรีชา พันธุ์วา ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 22 พ.ย. 2564 เวลา 11:57 น.

สหกรณ์....สร้างแบรนด์สินค้ากาแฟ ทำตลาดสร้างมูลค่าเพิ่ม

สหกรณ์....สร้างแบรนด์สินค้ากาแฟ ทำตลาดสร้างมูลค่าเพิ่ม ระนอง เป็นแหล่งผลิตเมล็ดกาแฟคุณภาพที่ยอดเยี่ยม ...