สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 18 มิ.ย. 2564 เวลา 11:30 น.

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์สั่งสหกรณ์จังหวัดพะเยาหาตลาดช่วยชาวสวนมะม่วงบ้านร่องส้าน

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์สั่งสหกรณ์จังหวัดพะเยาหาตลาดช่วยชาวสวนมะม่วงบ้านร่องส้าน ประสานเครือข่ายสหกรณ์ทั่วประเทศสั่งซื้อมะม่วงกระตุ้นราคาในพื้นที่ขยับตัวเพิ่มขึ้น ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 18 มิ.ย. 2564 เวลา 10:44 น.

ชลบุรีตรวจเยี่ยมเกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่

สกจ.ชลบุรี ส่ง จนท.กลุ่มจัดตั้งฯ ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมเกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 18 มิ.ย. 2564 เวลา 10:07 น.

สหกรณ์เลยช่วยซื้อหอมแดงจากเกษตรกร สู้ภัยโควิด-19

สหกรณ์เลยช่วยซื้อหอมแดงจากเกษตรกร สู้ภัยโควิด-19 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย นำโดยนายอภิรักษ์ พานนูน ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 18 มิ.ย. 2564 เวลา 09:48 น.

สหกรณ์จังหวัดเลย อนุมัติเงินกู้ 8,400,000 บาท

สหกรณ์จังหวัดเลย อนุมัติเงินกู้ 8,400,000 บาท วันที่ 16 มิถุนายน 2564 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเลย ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรโครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกรเพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการผลิตและการตลาด ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 18 มิ.ย. 2564 เวลา 08:48 น.

สกจ.ชลบุรี ประชุมคณะทำงานระดับจังหวัดแก้ไขปัญหาการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่อง

สหกรณ์จังหวัดชลบุรี ประชุมคณะทำงานระดับจังหวัด แก้ไขปัญหาการดำเนินงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่มีข้อบกพร่อง ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 11 มิ.ย. 2564 เวลา 13:13 น.

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์เข้าติดตามและตรวจเยี่ยมสหกรณ์ในเขตพื้นที่อำเภอหนองหาน และพิบูลย์รักษ์

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์เข้าติดตามและตรวจเยี่ยมสหกรณ์ในเขตพื้นที่อำเภอหนองหาน และพิบูลย์รักษ์ ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 11 มิ.ย. 2564 เวลา 10:54 น.

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด ครั้งที่ 4/2564

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด ครั้งที่ 4/2...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 11 มิ.ย. 2564 เวลา 10:50 น.

ของดีเมืองระนอง บินลัดฟ้า แลกข้าวหอมบุรีรัมย์ สู้ภัยโควิด-19

ของดีเมืองระนอง บินลัดฟ้า แลกข้าวหอมบุรีรัมย์ สู้ภัยโควิด-19 (9 มิ.ย. 2564 ) ที่ท่าอากาศยานระนอง ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 11 มิ.ย. 2564 เวลา 10:27 น.

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกรฯ ครั้งที่ 1/2564

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกร เพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการผลิตและการตลาด ...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 11 มิ.ย. 2564 เวลา 10:26 น.

สหกรณ์ภาคการเกษตรกับการเปลี่ยนแปลงสู่ Digital Market

สหกรณ์ภาคการเกษตรกับการเปลี่ยนแปลงสู่ Digital Market นางสาวชนิดา วงษ์แก้ว นวส.ชก. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ...