สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 30 พ.ค. 2563 เวลา 07:54 น.

ประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 2/2563 ชุมนุมสหกรณ์โคนมภาคใต้และตะวันตก จำกัด

การประชุมใหญ่วิสามัญ ครั้งที่ 2/2563 ชุมนุมสหกรณ์โคนมภาคใต้และตะวันตก จำกัด วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 ...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 29 พ.ค. 2563 เวลา 19:11 น.

ขบวนการสหกรณ์โคราช ช่วยกระจายมังคุดหนุนสินค้าสหกรณ์ สู้ภัยโควิด-19

ขบวนการสหกรณ์โคราช ช่วยกระจายมังคุดหนุนสินค้าสหกรณ์ สู้ภัยโควิด-19 วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 นายดุสิต ...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 29 พ.ค. 2563 เวลา 13:51 น.

อะไรเอ่ย... “หน้าเนื้อ.....ใจเสือ”

อะไรเอ่ย... “หน้าเนื้อ.....ใจเสือ” โดย... รังสรรค์ ปิติปัญญา เกริ่นกันก่...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 29 พ.ค. 2563 เวลา 13:30 น.

กระทรวงกลาโหมประสานกรมส่งเสริมสหกรณ์อุ้มเกษตรกรชาวสวนผลไม้ตะวันออก

กระทรวงกลาโหมประสานกรมส่งเสริมสหกรณ์อุ้มเกษตรกรชาวสวนผลไม้ตะวันออก สั่งมังคุดคุณภาพจากสหกรณ์ 200...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 29 พ.ค. 2563 เวลา 08:27 น.

สหประกันชีวิตมอบสินไหมทดแทน

ร้อยตำรวจเอก ประสิทธิ์ ประกอบกิจ ประธานฯ สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตรัง จำกัด เป็นตัวแทนจาก บริษัท สหประกันชีวิต ...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 28 พ.ค. 2563 เวลา 15:04 น.

สังคมสหกรณ์ อุดรธานี (28 05 2563)

โครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นาของสมาชิกสถาบันเกษตรกร ระยะที่ 2 จังหวัดอุดรธานี ...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 28 พ.ค. 2563 เวลา 14:42 น.

สังคมสหกรณ์เพชรบุรี

วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 นายธีรพงศ์ ประสพเกียรติโภคา สหกรณ์จังหวัดเพชรบุรี ร่วมเป็นสักขีพยานในธุรกิจรวมซื้อ ...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 28 พ.ค. 2563 เวลา 10:39 น.

“บำรุงขวัญตำรวจภูเก็ต พิชิต COVID – 19”

“บำรุงขวัญตำรวจภูเก็ต พิชิต COVID – 19” วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 เวลา 15.00 น. ...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 27 พ.ค. 2563 เวลา 13:02 น.

สหกรณ์โคราช ไฟเขียวเงินกู้ 16 ล้านบาท เสริมศักยภาพธุรกิจสหกรณ์

นายอภินันท์ เผือกผ่อง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ระดับจังหวัด ...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 27 พ.ค. 2563 เวลา 10:40 น.

ประชุมคณะกรรมการ สกต. ธกส. พิจิตร

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. พิจิตร จำกัด วันที่ 26 พฤษภาคม ...