สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 15 ก.ค. 2564 เวลา 19:55 น.

แท็กซี่ไทยไทยไม่ทิ้งกัน “วิฑูรย์” นำทัพ แจกข้าวกล่องเพื่อนแท็กซี่

แท็กซี่ไทยไทยไม่ทิ้งกัน “วิฑูรย์” นำทัพ แจกข้าวกล่องเพื่อนแท็กซี่ มูลนิธิเพื่อคนขับรถแท็กซี่ ...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 15 ก.ค. 2564 เวลา 10:39 น.

สหกรณ์ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอุตรดิตถ์ จำกัด เดินหน้าขับเคลื่อน “ตลาดนำการผลิตสินค้าปลานิล” ยุค New normal

สหกรณ์ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอุตรดิตถ์ จำกัด เดินหน้าขับเคลื่อน “ตลาดนำการผลิตสินค้าปลานิล” ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 02 ก.ค. 2564 เวลา 15:21 น.

จัดเวทีหารือเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้องของชุมชน

จัดเวทีหารือเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของชุมชน วันที่ 2 กรกฎาคม​ 2564​ นายโกญจนาท มายะกา...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 02 ก.ค. 2564 เวลา 14:59 น.

ยโสธร : จัดโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สินค้าเกษตรกรเพิ่มช่องทางตลาดเชิงพาณิชย์แบบ New Normal

ยโสธร : จัดโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์สินค้าเกษตรกรเพิ่มช่องทางตลาดเชิงพาณิชย์แบบ New Norm...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 02 ก.ค. 2564 เวลา 14:39 น.

กสส.จับมือสหกรณ์ช่วยบรรเทาผลกระทบโควิด - 19 ให้สมาชิก

กสส.จับมือสหกรณ์ช่วยบรรเทาผลกระทบโควิด - 19 ให้สมาชิก ปีเศษช่วยกว่า 5 หมื่นล้านบาท เผยขอความรวมมือช่วยเหลือต่อเนื่องปีที่ ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 02 ก.ค. 2564 เวลา 10:47 น.

การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 2/2564

การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้ กองทุนพัฒนาสหกรณ์จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 2/2564 วันที่ ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 02 ก.ค. 2564 เวลา 10:13 น.

เลย : ติดตามการใช้เงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์

เลย : ติดตามการใช้เงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ วันที่ 22 มิถุนายน 2564 นายอภิรักษ์ พานนูน สหกรณ์จังหวัดเลย ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 02 ก.ค. 2564 เวลา 09:45 น.

พิษณุโลก : อัดงบ กพส. 10 ล้านบาท เสริมศักยภาพธุรกิจบริการสมาชิกสหกรณ์

พิษณุโลก : อัดงบ กพส. 10 ล้านบาท เสริมศักยภาพธุรกิจบริการสมาชิกสหกรณ์ (23 มิ.ย.64) นายสมเกียรติ ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 01 ก.ค. 2564 เวลา 11:20 น.

ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 ครั้งที่ 1/2564

การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 01 ก.ค. 2564 เวลา 10:54 น.

เลย : ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจของสถาบันเกษตรกร

เลย : ประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพัฒนาศักยภาพและเพิ่มขีดความสามารถในการดำเนินธุรกิจของสถาบันเกษตรกร ...