สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 15 ต.ค. 2564 เวลา 13:28 น.

ตรวจติดตามการใช้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร

ตรวจติดตามการใช้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร วันที่ 14 ตุลาคม 2564 นายทวีภัทร เหล่าบรรเทา สหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 12 ต.ค. 2564 เวลา 09:53 น.

รมช.มนัญญา ลงพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

รมช.มนัญญา ลงพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสหกรณ์ในพื้นที่ พร้อมมอบกล้าพันธุ์ฟ้าทะลายโจรเพื่อขยายพื้นที่เพาะปลูก ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 12 ต.ค. 2564 เวลา 08:59 น.

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ วันที่ 9 ตุลาคม 2564 ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน ...

โดย นายวีระวัฒน์ วิถีแมน -  วันที่ 11 ต.ค. 2564 เวลา 13:19 น.

ประชุมหารือและเสนอแนะแก้ปัญหาด้านการเกษตรจากผู้นำท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองกาฬสินธุ์

( 9 ต.ค.64 ) ประชุมหารือและเสนอแนะแก้ปัญหาด้านการเกษตรจากผู้นำท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองกาฬสินธุ์ พลตำรวจตรี ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 05 ต.ค. 2564 เวลา 08:17 น.

ตรวจเยี่ยมกลุ่มผักปลอดสารพิษบ้านโคกพระ

ตรวจเยี่ยมกลุ่มผักปลอดสารพิษบ้านโคกพระ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 นายทวีภัทร เหล่าบรรเทา สหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 01 ต.ค. 2564 เวลา 15:05 น.

กรมส่งเสริมสหกรณ์ มอบโล่ผู้เกษียณอายุราชการ

กรมส่งเสริมสหกรณ์ มอบโล่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2564 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 23 ก.ย. 2564 เวลา 10:28 น.

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์กองทุนสวนยางพาราผาน้อย จำกัด

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์กองทุนสวนยางพาราผาน้อย จำกัด วันที่ 16 กันยายน 2564 นายอภิรักษ์ พานนูน ...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 17 ก.ย. 2564 เวลา 07:49 น.

สหกรณ์ไทย ไม่ทิ้งสมาชิกสหกรณ์ จัดซื้อถุงยังชีพให้แก่สมาชิก สกก.สัตหีบ

สหกรณ์ไทย ไม่ทิ้งสมาชิกสหกรณ์ จัดซื้อถุงยังชีพให้แก่สมาชิก สกก.สัตหีบ (16 กันยายน 2564) นายสำราญ ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 15 ก.ย. 2564 เวลา 13:51 น.

กรมส่งเสริมสหกรณ์หนุนสหกรณ์แลกเปลี่ยนผลผลิตช่วงยุคโควิด พร้อมรุกตลาดออนไลน์

กรมส่งเสริมสหกรณ์หนุนสหกรณ์แลกเปลี่ยนผลผลิตช่วงยุคโควิด พร้อมรุกตลาดออนไลน์ แลกเปลี่ยนผลผลิต-รุกตลาดค้าออนไลน์ ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 08 ก.ย. 2564 เวลา 11:50 น.

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยในเขตภาคเหนือ

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน ขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ในเขตภาคเหนือ ...