สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 18 ก.ค. 2563 เวลา 09:12 น.

อำนาจเจริญ : ลงพื้นที่ติดตามโครงการสนับสนุนเงินทุน เพื่อสร้างระบบน้ำในไร่นาของสมาชิกสถาบันเกษตรกร

อำนาจเจริญ : ลงพื้นที่ติดตามโครงการสนับสนุนเงินทุน เพื่อสร้างระบบน้ำในไร่นาของสมาชิกสถาบันเกษตรก...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 18 ก.ค. 2563 เวลา 09:03 น.

รองอธิบดีฯ กสส. ตรวจเยี่ยมโครงการซูเปอร์มาเก็ตสหกรณ์

รองอธิบดีฯ กสส. ตรวจเยี่ยมโครงการซูเปอร์มาเก็ตสหกรณ์ นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 18 ก.ค. 2563 เวลา 08:47 น.

สังคมข่าวสหกรณ์ เมืองพิษณุโลก

สังคมข่าวสหกรณ์ เมืองพิษณุโลก (17 ก.ค.63) นายสมศักดิ์ กรีธาธร ผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์เขตตรวจราชการที่ ...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 18 ก.ค. 2563 เวลา 08:28 น.

สสพ. 2 สนับสนุนลำไย 2.5 ตัน กระจายผลไม้สหกรณ์สู่ชมชนใน กทม.

สสพ. 2 สนับสนุนลำไย 2.5 ตัน กระจายผลไม้สหกรณ์สู่ชมชนใน กทม. สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร ...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 26 มิ.ย. 2563 เวลา 09:17 น.

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้มีรายได้น้อยในชุมชนเมืองและชนบท ภาคกลางและตะวันตก

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้มีรายได้น้อยในชุมชนเมืองและชนบท ภาคกลางและตะวันตก ...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 25 มิ.ย. 2563 เวลา 20:31 น.

พลังสหกรณ์ระนองฝ่าวิกฤตโควิด-19

พลังสหกรณ์ระนองฝ่าวิกฤตโควิด-19 เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 25 มิ.ย. 2563 เวลา 20:15 น.

พิษณุโลก : ดันสหกรณ์สร้างโมเดลต้นแบบ ยกระดับรายได้ให้เกษตรกร

พิษณุโลก : ดันสหกรณ์สร้างโมเดลต้นแบบ ยกระดับรายได้ให้เกษตรกร วันนี้ (24 มิ.ย.63) นายสมศักดิ์ แสนศิริ ...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 23 มิ.ย. 2563 เวลา 12:07 น.

เลย : ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสวนแก้วมังกร ของเกษตรกร อำเภอภูเรือ

เลย : ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสวนแก้วมังกร ของเกษตรกร อำเภอภูเรือ นายพิสิฐ เพิ่มพูน สหกรณ์จังหวัดเลย ...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 22 มิ.ย. 2563 เวลา 16:14 น.

“นำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านสานต่ออาชีพการเกษตร” จังหวัดพิษณุโลก

“นำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านสานต่ออาชีพการเกษตร” จังหวัดพิษณุโลก วันนี้ (22 มิ.ย....

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 22 มิ.ย. 2563 เวลา 16:03 น.

เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนคุณภาพเฮ! ปิดทองหลังพระฯจับมือเอกชนส่งออกจีน ตั้งเป้าปี 63 สร้างรายได้ไม่ต่ำ 160 ล้านบาท

เกษตรกรผู้ปลูกทุเรียนคุณภาพเฮ! ปิดทองหลังพระฯจับมือเอกชนส่งออกจีน ตั้งเป้าปี 63 สร้างรายได้ไม่ต่ำ 160 ...