สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 10 มิ.ย. 2565 เวลา 08:59 น.

สอ.ศธ.ร่วมสัมมนาวิชาการติดตามประเมินผลการจัดทำนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ตามกิจกรรมงานสหกรณ์

สอ.ศธ.ร่วมสัมมนาวิชาการติดตามประเมินผลการจัดทำนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ตามกิจกรรมงานสหกรณ์ นายจรูญ ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 10 มิ.ย. 2565 เวลา 08:50 น.

​พิษณุโลก-ขับเคลื่อนโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน ใช้หลักสหกรณ์รวมกลุ่ม “ปลูกผักอินทรีย์” สร้างรายได้

พิษณุโลก-ขับเคลื่อนโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน ใช้หลักสหกรณ์รวมกลุ่ม “ปลูกผักอินทรีย์” ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 02 มิ.ย. 2565 เวลา 09:41 น.

ชลบุรี จัดประชุมเพื่อวางแผนขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์อุปกรณ์การตลาดให้มีประสิทธิภาพ สร้างรายได้เพิ่มให้แก่เกษตรกร

ชลบุรี จัดประชุมเพื่อวางแผนขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์อุปกรณ์การตลาดให้มีประสิทธิภาพ สร้างรายได้เพิ่มให้แก่เกษตรกร ...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 30 พ.ค. 2565 เวลา 10:11 น.

"สวนส้มโอมะลิวรรณ์" บ้านแท่น ชัยภูมิ สร้างคุณชีวิตที่ดีด้วยสหกรณ์

"สวนส้มโอมะลิวรรณ์" บ้านแท่น ชัยภูมิ สร้างคุณชีวิตที่ดีด้วยสหกรณ์ ......... สหกรณ์โตได้ด้วยสมาชิกสมาชิกเจริญเติบโตมีเงินใช้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีก็ด้วยสหกรณ์ ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 25 พ.ค. 2565 เวลา 11:01 น.

สอ.ศธ. ร่วมสัมมนา PDPA สัมมนาและฝึกจัดทำข้อมูลระบบสหกรณ์

สอ.ศธ. ร่วมสัมมนา PDPA สัมมนาและฝึกจัดทำข้อมูลระบบสหกรณ์ นายจรูญ ชูลาภ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 23 พ.ค. 2565 เวลา 15:28 น.

พิษณุโลก-สหกรณ์วัดจันทร์ จำกัด เปิดจำหน่ายผลไม้ภาคตะวันออก กว่า 6 ตัน ช่วยเกษตรกรชาวสวนผลไม้

พิษณุโลก-สหกรณ์วัดจันทร์ จำกัด เปิดจำหน่ายผลไม้ภาคตะวันออก กว่า 6 ตัน ช่วยเกษตรกรชาวสวนผลไม้ วันนี้ ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 23 พ.ค. 2565 เวลา 15:16 น.

“ดาวเรือง”ไม้ดอกทำเงิน”อลิสา เรืองพิศาล” อานิสงส์โครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน

“ดาวเรือง”ไม้ดอกทำเงิน”อลิสา เรืองพิศาล” อานิสงส์โครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้าน ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 18 พ.ค. 2565 เวลา 11:21 น.

​สกก.พิมายจับมือสหกรณ์จังหวัดและพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา เปิดตลาดนัดรับซื้อข้าวเปลือกหอมมะลิ

สกก.พิมายจับมือสหกรณ์จังหวัดและพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา เปิดตลาดนัดรับซื้อข้าวเปลือกหอมมะลิ เมื่อวันที่ ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 18 พ.ค. 2565 เวลา 10:52 น.

รมช.มนัญญา สั่งการให้ กสส.ตรวจทานเงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์ทั่วประเทศ

รมช.มนัญญา สั่งการให้ กสส.ตรวจทานเงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์ทั่วประเทศ หาพฤติกรรมทุจริตเพื่อคุ้มครองเงินสมาชิก ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 17 พ.ค. 2565 เวลา 14:35 น.

สหกรณ์นิคมวังไทร เป็นของสมาชิก เพื่อสมาชิกและชุมชน

สหกรณ์นิคมวังไทร เป็นของสมาชิก เพื่อสมาชิกและชุมชน สหกรณ์นิคมวังไทร จำกัด จังหวัดระยอง จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ ...