สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 11 ส.ค. 2565 เวลา 14:30 น.

เครือข่ายสหกรณ์ทั่วประเทศช่วยกระจายลำไยให้เกษตรกรชาวสวนลำไยภาคเหนือ

เครือข่ายสหกรณ์ทั่วประเทศช่วยกระจายลำไยให้เกษตรกรชาวสวนลำไยภาคเหนือ คาดผลผลิตเพิ่มจากปีที่แล้ว 20% จัดสรรเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 03 ส.ค. 2565 เวลา 11:04 น.

บทความ : การส่งเสริม สนับสนุน การกระจายเงาะของสมาชิกสหกรณ์ บึงกาฬ

การส่งเสริม สนับสนุน การกระจายเงาะของสมาชิกสหกรณ์ บึงกาฬ เงาะ เป็นไม้ผลยืนต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ เป็นพืชที่ชอบอากาศร้อนชื้น ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 03 ส.ค. 2565 เวลา 10:34 น.

สกจ.อุดรธานี จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ลงนามถวายพระพรชัยมงคล

สหกรณ์จังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 03 ส.ค. 2565 เวลา 10:21 น.

สกจ.ระนอง จัดกิจกรรม “1 จังหวัด 1 ความดี เพื่อแม่”

สหกรณ์จังหวัดระนอง จัดกิจกรรม “1 จังหวัด 1 ความดี เพื่อแม่” ภายใต้โครงการ “สหกรณ์ไทย ...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 22 ก.ค. 2565 เวลา 08:04 น.

การจัดการเชิงรุกของสหกรณ์ต่อความท้าทายเพื่อโอกาสในการเติบโตอย่างยั่งยืน

การจัดการเชิงรุกของสหกรณ์ต่อความท้าทายเพื่อโอกาสในการเติบโตอย่างยั่งยืน ............. ...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 21 ก.ค. 2565 เวลา 14:22 น.

“ความสำเร็จในการทำงาน” “คนสำราญ งานสำเร็จ”

“ความสำเร็จในการทำงาน” “คนสำราญ งานสำเร็จ” เมื่อก้าวเข้าสู่วัยทำงาน ...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 21 ก.ค. 2565 เวลา 14:17 น.

การกระทำที่เป็นปฏิปักษ์ต่อสหกรณ์

การกระทำที่เป็นปฏิปักษ์ต่อสหกรณ์ ................................................ พระราชบัญญัติสหกรณ์ ...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 21 ก.ค. 2565 เวลา 14:11 น.

5 กล ปั้นตน ให้เป็นแบรนด์ มุ่งทำการตลาดแทนการให้สินเชื่อ

5 กล ปั้นตน ให้เป็นแบรนด์ มุ่งทำการตลาดแทนการให้สินเชื่อ ถ้าเอ่ยถึงคำว่า “สหกรณ์” ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 21 ก.ค. 2565 เวลา 09:58 น.

บทความ : ​Nougat (นูกัต) เกษตรสร้างมูลค่า สหกรณ์โคนมแปรรูปสินค้าสร้างมูลค่าสินค้าเกษตร

Nougat (นูกัต) เกษตรสร้างมูลค่า สหกรณ์โคนมแปรรูปสินค้าสร้างมูลค่าสินค้าเกษตร สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมโคกก่อ ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 21 ก.ค. 2565 เวลา 09:28 น.

บทความ เรื่อง อาชีพเกษตรกรกับเทคโนโลยีการเกษตร ลดต้นทุน เวลา เพิ่มรายได้

อาชีพเกษตรกรกับเทคโนโลยีการเกษตร ลดต้นทุน เวลา เพิ่มรายได้ เกษตรกรเราในยุคปัจจุบัน ต้องมองเรื่องของการขายหรือการตลาดก่อนการผลิต ...