สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย สุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 11 พ.ย. 2564 เวลา 13:42 น.

ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ เข้าแนะนำ ติดตามและส่งเสริมการดำเนินธุรกิจ สหกรณ์การเกษตรบ้านผือ จำกัด

นางสุภาพร นรินยา ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ พร้อมคณะ เข้าแนะนำ ติดตามและส่งเสริมการดำเนินธุรกิจ ...

โดย สุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 11 พ.ย. 2564 เวลา 13:07 น.

กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ เข้าติดตามกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน

กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ เข้าติดตามกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 ...

โดย สุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 03 พ.ย. 2564 เวลา 15:39 น.

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ส่งเสริมอาชีพอำเภอตะพานหิน จำกัด

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สหกรณ์ส่งเสริมอาชีพอำเภอตะพานหิน จำกัด วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 นางสาวสุรีลักษณ์ ...

โดย สุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 03 พ.ย. 2564 เวลา 15:32 น.

ประชุมกลุ่มสมาชิก กลุ่มเกษตรกรทำนาชุมชนสร้างไทย

ประชุมกลุ่มสมาชิก กลุ่มเกษตรกรทำนาชุมชนสร้างไทย วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 นางสาวสุรีลักษณ์ ศิริโชคธนทรัพย์ ...

โดย สุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 03 พ.ย. 2564 เวลา 15:18 น.

กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดรับสมัครทุนเรียนฟรี ปวส. ป.ตรี กว่า 107 ทุน

กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดรับสมัครทุนเรียนฟรี ปวส. ป.ตรี กว่า 107 ทุน หนุนทายาทเกษตรกรสานต่ออาชีพพระราชทาน ...

โดย สุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 02 พ.ย. 2564 เวลา 10:12 น.

บทความ ว่าด้วยเรื่อง “อุดมการณ์และความเชื่อมั่นในสหกรณ์”

ว่าด้วยเรื่อง “อุดมการณ์และความเชื่อมั่นในสหกรณ์” สหกรณ์ คือ "องค์กรๆ หน...

โดย สุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 02 พ.ย. 2564 เวลา 09:45 น.

รมช.มนัญญา สั่งเดินหน้าทวงคืนทรัพย์สินจากอดีตกรรมการสหกรณ์สโมสรรถไฟคืนสมาชิก

รมช.มนัญญา สั่งเดินหน้าทวงคืนทรัพย์สินจากอดีตกรรมการสหกรณ์สโมสรรถไฟคืนสมาชิก เตรียมนัดเจรจานำทรัพย์สินขายทอดตลาดชำระหนี้สหกรณ์เจ้าหนี้ ...

โดย สุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 02 พ.ย. 2564 เวลา 09:33 น.

สหกรณ์จังหวัดอุดรธานี ประชุมติดตามความก้าวหน้าการชำระบัญชีสหกรณ์

สหกรณ์จังหวัดอุดรธานี ประชุมติดตามความก้าวหน้าการชำระบัญชีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ...

โดย สุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 01 พ.ย. 2564 เวลา 13:00 น.

กรมส่งเสริมสหกรณ์กำหนดแนวทางตั้งสหกรณ์เน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณ

กรมส่งเสริมสหกรณ์กำหนดแนวทางตั้งสหกรณ์เน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณ หวังสร้างระบบสหกรณ์ให้เข้มแข็งช่วยดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนระดับฐานราก ...

โดย สุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 29 ต.ค. 2564 เวลา 10:01 น.

พิษณุโลก : สองแคว ดึงงบ กพส. กว่า 138 ล้านบาท พัฒนาภาคเกษตรผ่านกลไกสหกรณ์

พิษณุโลก : สองแคว ดึงงบ กพส. กว่า 138 ล้านบาท พัฒนาภาคเกษตรผ่านกลไกสหกรณ์ วันนี้ (26 ต.ค.64) นายสมเกียรติ ...