สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย นายวีระวัฒน์ วิถีแมน -  วันที่ 08 พ.ย. 2563 เวลา 16:32 น.

รมช.มนัญญา ขอความร่วมมือสหกรณ์การเกษตรทั่วประเทศเปิดพื้นที่ลานตากให้เกษตรกรได้มีที่ตากข้าวเปลือกในช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ยว

รมช.มนัญญา ขอความร่วมมือสหกรณ์การเกษตรทั่วประเทศเปิดพื้นที่ลานตากให้ชาวนานำข้าวที่เพิ่งเกี่ยวมาตากข้าวลดความชื้น ...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 06 พ.ย. 2563 เวลา 13:14 น.

สสท. ร่วมแสดงความยินดี วันสถาปนาครบรอบ 54 ปี ธ.ก.ส.

สสท. ร่วมแสดงความยินดี วันสถาปนาครบรอบ 54 ปี ธ.ก.ส. (6 พฤศจิกายน 2563) สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 06 พ.ย. 2563 เวลา 07:57 น.

สสท. จับมือชุมนุมสหกรณ์บริการเดินรถฯ จัดอบรม “การจัดทำบัญชีของสหกรณ์ขั้นสูง”

สสท. จับมือชุมนุมสหกรณ์บริการเดินรถฯ จัดอบรม “การจัดทำบัญชีของสหกรณ์ขั้นสูง” (4 พฤศจิกายน ...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 06 พ.ย. 2563 เวลา 07:40 น.

“ปรเมศวร์” นั่งหัวโต๊ะ ประชุมหารือการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ สค.คลองจั่น จก.

“ปรเมศวร์” นั่งหัวโต๊ะ ประชุมหารือการตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ สค.คลองจั่น จก. ...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 30 ต.ค. 2563 เวลา 14:00 น.

สสท. ร่วมประชุมชี้แจงจัดตั้ง สสจ.ปทุมธานี

สสท. ร่วมประชุมชี้แจงจัดตั้ง สสจ. ปทุมธานี วันที่ 30 กันยายน 2563 นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 19 ต.ค. 2563 เวลา 10:21 น.

สสท. จัดอบรบผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน (หลักสูตร 1) รุ่นที่ 1

สสท. จัดอบรบผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน (หลักสูตร 1) รุ่นที่ 1 (19 ตุลาคม 2563) นายปรัชญา ดิลกสัตยา ...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 09 ต.ค. 2563 เวลา 15:42 น.

สสท.ร่วมประชุมชี้แจงจัดตั้งสสจ. ปราจีนบุรี

สสท.ร่วมประชุมชี้แจงจัดตั้งสสจ. ปราจีนบุรี วันที่ 9 ตุลาคม 2563 นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 01 ต.ค. 2563 เวลา 10:16 น.

ขบวนการสหกรณ์ร่วมยินดี 48 ปี กรมส่งเสริมสหกรณ์

ขบวนการสหกรณ์ร่วมยินดี 48 ปี กรมส่งเสริมสหกรณ์ (1 ตุลาคม 2563) สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) ...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 28 ก.ย. 2563 เวลา 15:22 น.

สสท.ร่วมประชุมชี้แจงจัดตั้งสสจ. นนทบุรี

สสท.ร่วมประชุมชี้แจงจัดตั้งสสจ. นนทบุรี วันที่ 28 กันยายน 2563 นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 24 ก.ย. 2563 เวลา 21:51 น.

สสท.ร่วมงานสัมมนาและประชุมใหญ่ สสจ.บึงกาฬ

สสท.ร่วมงานสัมมนาและประชุมใหญ่ สสจ.บึงกาฬ (24 กันยายน 2563) สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) ...