สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 14 พ.ค. 2563 เวลา 10:00 น.

โครงการบูรณาการสร้างรอยยิ้ม...เคลื่อนที่ ให้กับประชาชนจังหวัดเลย

โครงการบูรณาการสร้างรอยยิ้ม...เคลื่อนที่ ให้กับประชาชนจังหวัดเลย นายพิสิฐ เพิ่มพูน สหกรณ์จังหวัดเลย ...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 14 พ.ค. 2563 เวลา 09:20 น.

สหกรณ์การเกษตรลำพระเพลิง จำกัด สหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ปี 63

สหกรณ์การเกษตรลำพระเพลิง จำกัด สหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติ ปี 63 หนุนสมาชิกยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกผัก – ...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 13 พ.ค. 2563 เวลา 12:14 น.

วันอัฏฐมีบูชา

วันอัฏฐมีบูชา วันอัฏฐมีบูชา คือวันถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 08 พ.ค. 2563 เวลา 10:54 น.

พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ

พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญเป็นพระราชพิธี ๒ พิธีรวมกัน ...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 06 พ.ค. 2563 เวลา 07:18 น.

วันวิสาขบูชา

วันวิสาขบูชา วันวิสาขบูชา เป็นวันสำคัญทางศาสนาพุทธสำหรับพุทธศาสนิกชนทุกนิกายทั่วโลก ...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 05 พ.ค. 2563 เวลา 13:00 น.

แนวทางที่สู้วิกฤติเศรษฐกิจของสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 24 เม.ย. 2563 เวลา 16:20 น.

แบบสำรวจผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีต่อการดำเนินงานสหกรณ์

แบบสำรวจผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีต่อการดำเนินงานสหกรณ์ ...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 23 เม.ย. 2563 เวลา 15:18 น.

กำหนดแบบสำรวจความคิดเห็นสหกรณ์ ในภาวะโควิด 19

วันที่ 23 เม.ย. 63 นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานฯ ดร.ปัณฐวิชญ์ มุ่งสมัครศรีกุล ผู้อำนวยการ นายวิจิตร ...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 23 เม.ย. 2563 เวลา 14:53 น.

สสท.ให้คำปรึกษาด้านกฎหมายสหกรณ์

วันที่ 23 เม.ย. 63 นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานฯ ดร.ปัณฐวิชญ์ มุ่งสมัครศรีกุล ผู้อำนวยการ นายวิจิตร ...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 22 เม.ย. 2563 เวลา 20:19 น.

สสท.เสนอรายชื่อผู้แทนสหกรณ์ร้านค้าเป็นกรรมการ กพส.

ตามที่คณะกรรมการคัดเลือกผู้แทนของสหกรณ์และผู้แทนของกลุ่มเกษตรกรเป็นกรรมการบริหาร กพส.ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ ...