สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย นายศราวุธ บุตมะ -  วันที่ 04 ม.ค. 2564 เวลา 14:30 น.

สวัสดีปีใหม่ 2564

ในศุภวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2564 ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย โปรดดลบันดาลให้ประสบแต่ความสุข ...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 29 ธ.ค. 2563 เวลา 10:31 น.

ธ.ก.ส. นำเสนอ โครงการดอกเบี้ยเพื่อสหกรณ์

ธ.ก.ส. นำเสนอ โครงการดอกเบี้ยเพื่อสหกรณ์ “เราจะไม่ทิ้งสหกรณ์ใดสหกรณ์หนึ่ง ไว้ข้างหลัง”

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 29 ธ.ค. 2563 เวลา 10:04 น.

อาหารทะเลจากสหกรณ์ฯ ปลอดภัยจากเชื้อโควิด

เรียกความมั่นใจ อาหารทะเลจากสหกรณ์ฯ ปลอดภัยจากเชื้อโควิด นายทวิวัส เหลี่ยมดี ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์ประมงแห่งประเทศไทย ...

โดย นายศราวุธ บุตมะ -  วันที่ 29 ธ.ค. 2563 เวลา 09:53 น.

สสจ. ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สัมมนาให้ความรู้เรื่องกฎหมายสหกรณ์ ให้กับสก.ทุกประเภท

สสจ. ปัตตานี ยะลา นราธิวาส สัมมนาให้ความรู้เรื่องกฎหมายสหกรณ์ ให้กับสก.ทุกประเภท สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ...

โดย นายศราวุธ บุตมะ -  วันที่ 23 ธ.ค. 2563 เวลา 14:36 น.

ส่งมอบธารน้ำใจให้พี่น้องสก.ประสบภัยน้ำท่วม

ส่งมอบธารน้ำใจให้พี่น้องสก.ประสบภัยน้ำท่วม 23 ธันวาคม 2563 สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยได้มอบหมายให้ ...

โดย นายศราวุธ บุตมะ -  วันที่ 22 ธ.ค. 2563 เวลา 14:24 น.

ส่งมอบน้ำใจสู้ภัยน้ำท่วมใต้

ส่งมอบน้ำใจสู้ภัยน้ำท่วมใต้ วันที่ 22 ธันวาคม 2563 บริษัท ยูนิลีเวอร์ ไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด และสหกรณ์บริการกลุ่มพนักงานบริษัท ...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 14 ธ.ค. 2563 เวลา 14:14 น.

ฝึกอบรมออนไลน์ระหว่างประเทศ

ฝึกอบรมออนไลน์ระหว่างประเทศ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) โดยฝ่ายกิจการระหว่างประเทศและส่งเสริมธุรกิจการค้าส่งบุคลากรเข้าการฝึกอบรมออนไลน์ระหว่างประเทศ ...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 04 ธ.ค. 2563 เวลา 22:53 น.

ข้าวหอมมะลิสุรินทร์ “ทุ่งปราสาท” ปลูกด้วยมือ ทำด้วยใจ สร้างกำไรให้ชุมชนและคนกิน

ข้าวหอมมะลิสุรินทร์ “ทุ่งปราสาท” ปลูกด้วยมือ ทำด้วยใจ สร้างกำไรให้ชุมชนและคนกิน ข้าวหอมมะลิถิ่นอีสาน ...

โดย นายวีระวัฒน์ วิถีแมน -  วันที่ 03 ธ.ค. 2563 เวลา 12:34 น.

สสท.เปิดรับบริจาคเงินและสิ่งของ เพื่อนำไปช่วยเหลือพี่น้องสหกรณ์ในภาคใต้ ฯ

สสท.เปิดรับบริจาคเงินและสิ่งของ เพื่อนำไปช่วยเหลือพี่น้องสหกรณ์ในภาคใต้ ฯ สันนิบาตสหกรณ์ฯ เปิดรับบริจาคเงินและสิ่งของ ...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 03 ธ.ค. 2563 เวลา 12:30 น.

ชรสท.จับมือ สสท. จัดโครงการสัมมนาฯ

ชรสท.จับมือ สสท. จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การจัดทำแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาร้านสหกรณ์และเชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์” ...