สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 26 ส.ค. 2565 เวลา 11:01 น.

บทความ เรื่อง “วิธีการสหกรณ์กับเศรษฐกิจชุมขน ในพื้นที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์ จังหวัดอำนาจเจริญ”

“วิธีการสหกรณ์กับเศรษฐกิจชุมขน ในพื้นที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์ จังหวัดอำนาจเจริญ” ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 26 ส.ค. 2565 เวลา 10:46 น.

บทความ : ​เสริมสร้างสมดุลชีวิตคนสหกรณ์

เสริมสร้างสมดุลชีวิตคนสหกรณ์ “ความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ” ย่อมเป็นที่ปรารถนาของทุกคน ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 26 ส.ค. 2565 เวลา 08:28 น.

พิษณุโลก : สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก เปิดประชุมใหญ่สหกรณ์วัดจันทร์ จำกัด

พิษณุโลก : สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก เปิดประชุมใหญ่สหกรณ์วัดจันทร์ จำกัด (วันนี้) 25 สิงหาคม 2565 ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 25 ส.ค. 2565 เวลา 09:50 น.

สอ.ศธ.จัดสหกรณ์สัญจรพบผู้บริหารและการให้บริการในหน่วยงานของสมาชิก ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร

สอ.ศธ.จัดสหกรณ์สัญจรพบผู้บริหารและการให้บริการในหน่วยงานของสมาชิก ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร นายจรูญ ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 25 ส.ค. 2565 เวลา 09:39 น.

​สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานรถเมล์องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (รหัส 27) ปันน้ำใจสู่สังคม

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานรถเมล์องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด (รหัส 27) ปันน้ำใจสู่สังคม วันที่ 24 สิงหาคม ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 24 ส.ค. 2565 เวลา 11:22 น.

บทความ "การพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ให้มีความเข้มแข็ง"

การพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ให้มีความเข้มแข็ง เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานของสำนักงานสหกรณ์จังหวัดตลอดจนให้เกิดการพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ให้มีความเข้มแข็งและให้เป็นไปตามมาตรฐานของกรมส่งเสริมสหกรณ์ที่ได้กำหนดไว้ ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 24 ส.ค. 2565 เวลา 10:06 น.

บทความ "งบการเงินหัวใจสำคัญของสหกรณ์”

“งบการเงินหัวใจสำคัญของสหกรณ์” งบการเงิน คือ ข้อมูลสำคัญที่ทำให้ทราบว่ากิจการของสหกรณ์มีการดำเนินธุรกิจเป็นอย่างไร ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 17 ส.ค. 2565 เวลา 10:19 น.

เครือข่ายสหกรณ์ในอุดรธานี ซื้อลำไยจาก สกก.ประตูป่า ช่วยเหลือสมาชิก

เครือข่ายสหกรณ์ในอุดรธานี ซื้อลำไยจาก สกก.ประตูป่า ช่วยเหลือสมาชิก นายยงยุทธ อุดมศักดิ์ สหกรณ์จังหวัดอุดรธานี ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 15 ส.ค. 2565 เวลา 13:53 น.

สหกรณ์การเกษตรโสกแมว จก. อีกความสำเร็จด้านอาชีพในโครงการคทช.

สหกรณ์การเกษตรโสกแมว จก. อีกความสำเร็จด้านอาชีพในโครงการคทช. “ต้องปรับแนวคิดของเกษตรกร ให้รวมกลุ่มกันเพื่อจะได้เข้มแข็ง ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 15 ส.ค. 2565 เวลา 10:17 น.

สอ.ศธ.ร่วมงานพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล

สอ.ศธ.ร่วมงานพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ...