สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 02 มี.ค. 2565 เวลา 11:13 น.

สอ.ศธ.วางพุ่มสักการะพระอนุสาวรีย์พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ

สอ.ศธ.วางพุ่มสักการะพระอนุสาวรีย์พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย เนื่องในโอกาสครบรอบ ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 02 มี.ค. 2565 เวลา 09:39 น.

วันสหกรณ์แห่งชาติจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2565

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 02 มี.ค. 2565 เวลา 09:34 น.

วันสหกรณ์แห่งชาติจังหวัดสกลนคร ประจำปี 2565

วันสหกรณ์แห่งชาติจังหวัดสกลนคร ประจำปี 2565 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 นายธานี ก่อบุญ ประธานสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดสกลนคร ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 02 มี.ค. 2565 เวลา 09:08 น.

สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดพังงา จัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2565

สันนิบาติสหกรณ์จังหวัดพังงา จัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2565 สันนิบาติสหกรณ์จังหวัดพังงา จังหวัดพังงา ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 01 มี.ค. 2565 เวลา 16:52 น.

สหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานงานวันสหกรณ์แห่งชาติจังหวัดอุทัยธานี

สหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานงานวันสหกรณ์แห่งชาติจังหวัดอุทัยธานี วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 นายศุภธีร์ ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 01 มี.ค. 2565 เวลา 16:38 น.

อ่างทอง : จัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย

อ่างทอง : จัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย 26 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นอีกวันประวัติศาสตร์ที่ต้องจารึกไว้ในความทรงจำในฐานะประธานสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดอ่างทอง ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 01 มี.ค. 2565 เวลา 16:23 น.

ยโสธร : จัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติจังหวัดยโสธรเพื่อน้อมรำลึกถึงพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย

ยโสธร : จัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติจังหวัดยโสธรเพื่อน้อมรำลึกถึงพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย วันที่ 25 กุมภาพันธ์ ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 01 มี.ค. 2565 เวลา 16:04 น.

สกก.โนนไทย สร้างศรัทธาแก่สมาชิก ในวันสหกรณ์แห่งชาติ 65

สกก.โนนไทย สร้างศรัทธาแก่สมาชิก ในวันสหกรณ์แห่งชาติ 65 "ครบรอบ 106 ปี สหกรณ์ไทย" เมื่อวันนี้ ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 01 มี.ค. 2565 เวลา 15:57 น.

สตูล : จัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ครบรอบ 106 ปี น้อมรำลึกถึง พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย

สตูล : จัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ครบรอบ 106 ปี น้อมรำลึกถึง พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย วันที่ 26 กุมภาพันธ์ ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 01 มี.ค. 2565 เวลา 15:46 น.

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร ร่วมกับ ขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดพิจิตร น้อมรำลึกสักการะพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย ปี 2565

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิจิตร ร่วมกับ ขบวนการสหกรณ์ในจังหวัดพิจิตร น้อมรำลึกสักการะพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย ...