สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 03 ส.ค. 2565 เวลา 10:21 น.

สกจ.ระนอง จัดกิจกรรม “1 จังหวัด 1 ความดี เพื่อแม่”

สหกรณ์จังหวัดระนอง จัดกิจกรรม “1 จังหวัด 1 ความดี เพื่อแม่” ภายใต้โครงการ “สหกรณ์ไทย ...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 22 ก.ค. 2565 เวลา 08:04 น.

การจัดการเชิงรุกของสหกรณ์ต่อความท้าทายเพื่อโอกาสในการเติบโตอย่างยั่งยืน

การจัดการเชิงรุกของสหกรณ์ต่อความท้าทายเพื่อโอกาสในการเติบโตอย่างยั่งยืน ............. ...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 21 ก.ค. 2565 เวลา 14:22 น.

“ความสำเร็จในการทำงาน” “คนสำราญ งานสำเร็จ”

“ความสำเร็จในการทำงาน” “คนสำราญ งานสำเร็จ” เมื่อก้าวเข้าสู่วัยทำงาน ...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 21 ก.ค. 2565 เวลา 14:17 น.

การกระทำที่เป็นปฏิปักษ์ต่อสหกรณ์

การกระทำที่เป็นปฏิปักษ์ต่อสหกรณ์ ................................................ พระราชบัญญัติสหกรณ์ ...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 21 ก.ค. 2565 เวลา 14:11 น.

5 กล ปั้นตน ให้เป็นแบรนด์ มุ่งทำการตลาดแทนการให้สินเชื่อ

5 กล ปั้นตน ให้เป็นแบรนด์ มุ่งทำการตลาดแทนการให้สินเชื่อ ถ้าเอ่ยถึงคำว่า “สหกรณ์” ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 21 ก.ค. 2565 เวลา 09:58 น.

บทความ : ​Nougat (นูกัต) เกษตรสร้างมูลค่า สหกรณ์โคนมแปรรูปสินค้าสร้างมูลค่าสินค้าเกษตร

Nougat (นูกัต) เกษตรสร้างมูลค่า สหกรณ์โคนมแปรรูปสินค้าสร้างมูลค่าสินค้าเกษตร สหกรณ์ผู้เลี้ยงโคนมโคกก่อ ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 21 ก.ค. 2565 เวลา 09:28 น.

บทความ เรื่อง อาชีพเกษตรกรกับเทคโนโลยีการเกษตร ลดต้นทุน เวลา เพิ่มรายได้

อาชีพเกษตรกรกับเทคโนโลยีการเกษตร ลดต้นทุน เวลา เพิ่มรายได้ เกษตรกรเราในยุคปัจจุบัน ต้องมองเรื่องของการขายหรือการตลาดก่อนการผลิต ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 19 ก.ค. 2565 เวลา 10:15 น.

บทความ เรื่อง การรวมกลุ่มในรูปแบบสหกรณ์

การรวมกลุ่มในรูปแบบสหกรณ์ การรวมกลุ่มในรูปแบบสหกรณ์ หมายถึง การที่บุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปมารวมตัวกัน ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 19 ก.ค. 2565 เวลา 10:02 น.

บทความ เรื่อง สหกรณ์การเกษตรเซกา จำกัด ฝ่าวิกฤติหนี้สินสมาชิก ด้วยเศรษฐกิจพอเพียงตามวิถี “เฮ็ดอยู่ เฮ็ดกิน”

สหกรณ์การเกษตรเซกา จำกัด ฝ่าวิกฤติหนี้สินสมาชิก ด้วยเศรษฐกิจพอเพียงตามวิถี “เฮ็ดอยู่ เฮ็ดกิน” ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 01 ก.ค. 2565 เวลา 14:46 น.

บทความเรื่อง พลังกลุ่มนั้นสำคัญไฉน

บทความ พลังกลุ่มนั้นสำคัญไฉน หลายๆคนคงเคยได้ยินกันอยู่บ่อยๆว่ามีกลุ่มคนต่างๆ เกิดขึ้นหลายๆชื่อเรียกด้วยกัน ...