สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 29 พ.ย. 2565 เวลา 13:53 น.

เตรียมยกระดับ สกก.พืชผักอินทรีย์หนองสนิท จก. สู่ศูนย์เรียนรู้ “เกษตรอินทรีย์” ครบวงจร จ.สุรินทร์

เตรียมยกระดับ สกก.พืชผักอินทรีย์หนองสนิท จก. สู่ศูนย์เรียนรู้ “เกษตรอินทรีย์” ครบวงจร จ.สุรินทร์ ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 29 พ.ย. 2565 เวลา 09:20 น.

สอ.ศธ.จัดกิจกรรมแสดงความยินดีกับบุตรสมาชิกที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำปี 2565

สอ.ศธ.จัดกิจกรรมแสดงความยินดีกับบุตรสมาชิกที่ได้รับทุนการศึกษา ประจำปี 2565 นายจรูญ ชูลาภ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 22 พ.ย. 2565 เวลา 13:18 น.

จากที่ดินทำกินสู่โรงสีข้าวสหกรณ์ ฟื้นชีวิตสมาชิกสหกรณ์นิคมแม่สอด

จากที่ดินทำกินสู่โรงสีข้าวสหกรณ์ ฟื้นชีวิตสมาชิกสหกรณ์นิคมแม่สอด การลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสหกรณ์นิคมแม่สอด ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 14 พ.ย. 2565 เวลา 10:27 น.

โครงการประชุมซักซ้อมการตรวจการสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โครงการประชุมซักซ้อมการตรวจการสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 นายจิรศักดิ์ ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 14 พ.ย. 2565 เวลา 10:10 น.

พิษณุโลก: อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมเป็นสักขีพยานการ MOU ซื้อ-ขายผลผลิตเกษตร ยกระดับรายได้เกษตรกร

พิษณุโลก: อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมเป็นสักขีพยานการ MOU ซื้อ-ขายผลผลิตเกษตร ยกระดับรายได้เกษตร...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 10 พ.ย. 2565 เวลา 16:00 น.

สสอ.ศธ.จัดเทศน์มหาชาติมหาเวสสันดรชาดก

สสอ.ศธ.จัดเทศน์มหาชาติมหาเวสสันดรชาดก สมเด็จพระมหารัชมงคลมุนี (ธงชัย ธมฺมธโช) วัดไตรมิตรวิทยารามวรวิหาร ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 07 พ.ย. 2565 เวลา 10:17 น.

อำนาจเจริญ ลงพื้นที่เพื่อติดตามเร่งรัดหนี้สินเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์

อำนาจเจริญ ลงพื้นที่เพื่อติดตามเร่งรัดหนี้สินเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2565 นายวสิษฐ์พล ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 07 พ.ย. 2565 เวลา 10:10 น.

อำนาจเจริญ ติดตามแนะนำการดำเนินธุรกิจรวบรวมยางพารา ของสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านหินสิ่ว จำกัด

อำนาจเจริญ ติดตามแนะนำการดำเนินธุรกิจรวบรวมยางพารา ของสหกรณ์กองทุนสวนยางบ้านหินสิ่ว จำกัด วันที่ 4 ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 31 ต.ค. 2565 เวลา 16:36 น.

อธิบดี กสส.เปิดงานวันออมฯ ปี 65

อธิบดี กสส.เปิดงานวันออมฯ ปี 65 นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ อธิบดีส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเนื่องในวันออมแห่งชาติ ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 19 ต.ค. 2565 เวลา 11:17 น.

​ติดตามการรวบรวมยางพารากลุ่มเกษตรกรทำสวนยางพาราตำบลไร่สีสุก

ติดตามการรวบรวมยางพารากลุ่มเกษตรกรทำสวนยางพาราตำบลไร่สีสุก วันที่ 18 ตุลาคม 2565 นายวสิษฐ์พล พุทธพงษ์ ...