สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 14 ม.ค. 2565 เวลา 10:42 น.

หลักการวิธีการสหกรณ์กับการพัฒนาอาชีพ และรายได้ให้กับเกษตรกร

หลักการวิธีการสหกรณ์กับการพัฒนาอาชีพ และรายได้ให้กับเกษตรกร "หลักการสหกรณ์" คือ แนวทางที่สหกรณ์ยึดถือปฏิบัติ ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 13 ม.ค. 2565 เวลา 14:59 น.

มนัญญา ปลุกสหกรณ์ร่วมใจเป็นหนึ่งเดียว “แก้หนี้ให้เพื่อนเรา”

มนัญญา ปลุกสหกรณ์ร่วมใจเป็นหนึ่งเดียว “แก้หนี้ให้เพื่อนเรา” สางหนี้ในระบบราชการ เหตุพบส่วนเหลื่อมต้นทุนสูง ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 13 ม.ค. 2565 เวลา 14:26 น.

จังหวัดอำนาจเจริญ มอบเงินชดเชยดอกเบี้ย 1.6 ล้านบาท

จังหวัดอำนาจเจริญ มอบเงินชดเชยดอกเบี้ย 1.6 ล้านบาท วันที่ 11 มกราคม 2565 ว่าที่ร้อยโท ปุณณกิจ เชาว์น้อย ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 13 ม.ค. 2565 เวลา 09:14 น.

คัด แยก (ขยะ) แลกบุญ

คัด แยก (ขยะ) แลกบุญ ขยะหรือมูลฝอยหรือของเสีย เป็นปัญหาใหญ่อันดับหนึ่งในสังคม ปัจจุบันมีปริมาณขยะที่มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 12 ม.ค. 2565 เวลา 16:29 น.

ตราสินค้ากับการพัฒนาการตลาด เพิ่มยอดขาย พัฒนาธุรกิจสหกรณ์

บทความ : ตราสินค้ากับการพัฒนาการตลาด เพิ่มยอดขาย พัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ตราสินค้า หรือ โลโก้ คือชื...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 10 ม.ค. 2565 เวลา 08:33 น.

เลย : ร่วมพิธีมอบพันธุ์กล้าฟ้าทะลายโจร แก่สหกรณ์การเกษตรภูกระดึง จำกัด

เลย : ร่วมพิธีมอบพันธุ์กล้าฟ้าทะลายโจร แก่สหกรณ์การเกษตรภูกระดึง จำกัด วันที่ 6 มกราคม 2565 นายวงศ์ชัย ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 07 ม.ค. 2565 เวลา 08:50 น.

ยโสธร : แม็คโคร MOU สหกรณ์การเกษตรหนองอึ่งฯ

ยโสธร : แม็คโคร MOU สหกรณ์การเกษตรหนองอึ่งฯ จังหวัดยโสธร ส่งเสริมอาชีพชุมชนส่งผลิตภัณฑ์แปรรูปจากป่าชุมชน ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 06 ม.ค. 2565 เวลา 08:07 น.

เลย : มอบเงินชดเชยดอกเบี้ยให้สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร

เลย : มอบเงินชดเชยดอกเบี้ยให้สมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร วันที่ 5 มกราคม 2565 นายวงศ์ชัย ไชยโย สหกรณ์จังหวัดเลย ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 27 ธ.ค. 2564 เวลา 11:34 น.

พิษณุโลก ติวเข้มบริหารเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ พร้อมขยายฐานเงินกู้สู่สหกรณ์ขนาดเล็ก

พิษณุโลก ติวเข้มบริหารเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ พร้อมขยายฐานเงินกู้สู่สหกรณ์ขนาดเล็ก (วันที่ 22 ธ.ค. ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 27 ธ.ค. 2564 เวลา 11:06 น.

สหกรณ์จังหวัดชลบุรี ร่วมงานวันดินโลก ปี 2564

สหกรณ์จังหวัดชลบุรี ร่วมงานวันดินโลก ปี 2564 ภายใต้แนวคิด Halt soil salinization, boost soil productivity ...