สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 11 พ.ค. 2565 เวลา 16:40 น.

สหกรณ์การเกษตรเมืองจันทบุรีจำกัด...วิถีสหกรณ์.. ปลุกศรัทธาสมาชิก แก้ปัญหาความยากจนเกษตรกร ฟื้นศก.ฐานรากของปท.

สหกรณ์การเกษตรเมืองจันทบุรีจำกัด...วิถีสหกรณ์.. ปลุกศรัทธาสมาชิก แก้ปัญหาความยากจนเกษตรกร ฟื้นศก.ฐานรากของปท. ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 11 พ.ค. 2565 เวลา 16:32 น.

สอ.ครูจันทบุรี จำกัด เน้นสวัสดิการไม่อั้นคืนกำไรให้กับสมาชิกกว่า 7,000 คน

สอ. ครูจันทบุรี จำกัด เน้นสวัสดิการไม่อั้นคืนกำไรให้กับสมาชิกกว่า 7,000 คน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูจันทบุรี ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 03 พ.ค. 2565 เวลา 14:06 น.

บทความ : สมาชิกสหกรณ์คือกุญแจสำคัญที่จะช่วยลดปัญหาการทุจริตในสหกรณ์

บทความ : สมาชิกสหกรณ์คือกุญแจสำคัญที่จะช่วยลดปัญหาการทุจริตในสหกรณ์ จากอดีตถึงปัจจุบันพบว่ามีสหกรณ์หลายแห่งประสบปัญหาและวิกฤตต่าง ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 03 พ.ค. 2565 เวลา 09:10 น.

แนวทางประเมินมาตรฐานสหกรณ์

แนวทางประเมินมาตรฐานสหกรณ์ สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร พื้นที่ 2 จัดประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินการจัดระดับมาตรฐาน ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 03 พ.ค. 2565 เวลา 08:52 น.

ยโสธร : พัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้

ยโสธร : พัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพเพื่อสร้างรายได้ เพิ่มองค์ความรู้สมาชิกโครงการลูกหลานฯ และสมาชิกสหกรณ์ ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 03 พ.ค. 2565 เวลา 08:35 น.

​สสอ.ศธ.ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564

สสอ.ศธ.ประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564 นายเอนก ศรีสำราญรุ่งเรือง นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 29 เม.ย. 2565 เวลา 11:40 น.

ชลบุรีจัดโครงการวางระบบการบริหารจัดการผลผลิตการเกษตรระดับจังหวัด จังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 2

ชลบุรีจัดโครงการวางระบบการบริหารจัดการผลผลิตการเกษตรระดับจังหวัด จังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 2 วัน...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 29 เม.ย. 2565 เวลา 10:04 น.

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิจิตร จำกัด คว้าดีเด่นแห่งชาติ

สหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขพิจิตร จำกัด คว้าดีเด่นแห่งชาติ ระดับภาคเหนือ ประเภทสหกรณ์ออมทรัพย์ ประจำปี ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 28 เม.ย. 2565 เวลา 12:07 น.

บทความ เรื่อง ​“สร้างความเชื่อมั่นให้กับสมาชิกสหกรณ์ ด้วยการใช้แอปพลิเคชันทางการเงิน”

“สร้างความเชื่อมั่นให้กับสมาชิกสหกรณ์ ด้วยการใช้แอปพลิเคชันทางการเงิน” ปัจจุบันรูปแบบการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์มีการปรับเปลี่ยนให้มีความหลากหลาย ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 28 เม.ย. 2565 เวลา 10:08 น.

อุดรธานี : ประชุมโครงการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจร้านค้าสหกรณ์ในรูปเเบบซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์

อุดรธานี : ประชุมโครงการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจร้านค้าสหกรณ์ในรูปเเบบซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์ นางสุภาพร ...