สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 23 ก.ย. 2565 เวลา 10:45 น.

สอ.ศธ.ส่งมอบเงินบริจาคของมูลนิธิบ้านกึ่งวิถีหญิง

สอ.ศธ.ส่งมอบเงินบริจาคของมูลนิธิบ้านกึ่งวิถีหญิง นายเอนก ศรีสำราญรุ่งเรือง ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 20 ก.ย. 2565 เวลา 15:09 น.

ยโสธร : ส่งเสริมพัฒนาเครือข่ายการตลาดในงานแสดงสินค้าและจำหน่ายสินค้าขบวนการสหกรณ์จังหวัดยโสธร

ยโสธร : ส่งเสริมพัฒนาเครือข่ายการตลาดในงานแสดงสินค้าและจำหน่ายสินค้าขบวนการสหกรณ์จังหวัดยโสธร ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 20 ก.ย. 2565 เวลา 10:12 น.

สอ.ศธ.จัดสหกรณ์สัญจรพบผู้บริหารและการให้บริการในหน่วยงานของสมาชิก ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

สอ.ศธ.จัดสหกรณ์สัญจรพบผู้บริหารและการให้บริการในหน่วยงานของสมาชิก ณ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 20 ก.ย. 2565 เวลา 08:45 น.

“บันได3ขั้น”สู่ธุรกิจซื้อขายสินค้าครบวงจร สูตรสำเร็จ”ซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์คลองสวนหมาก”

“บันได3ขั้น” สู่ธุรกิจซื้อขายสินค้าครบวงจร สูตรสำเร็จ "ซูเปอร์มาร์เก็ตสหกรณ์คลองสวนหมาก” ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 06 ก.ย. 2565 เวลา 09:16 น.

บทความ เรื่อง สหกรณ์สีขาว : ก้าวสำคัญที่ (อาจ) นำขบวนการสหกรณ์พ้นวิกฤต

สหกรณ์สีขาว : ก้าวสำคัญที่ (อาจ) นำขบวนการสหกรณ์พ้นวิกฤต ตลอดระยะเวลาเกือบสิบปีที่ผ่านมาขบวนการสหกรณ์ไทยประสบกับสภาวะวิกฤต ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 02 ก.ย. 2565 เวลา 13:50 น.

บทความ : “การกระทำที่อาจถูกฟ้องคดีปกครอง”

“การกระทำที่อาจถูกฟ้องคดีปกครอง” เจ้าหน้าที่ของรัฐอาจถูกฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ตามเกณฑ์และเงื่อนไขของมาตรา ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 02 ก.ย. 2565 เวลา 13:32 น.

​บทความ : “สหกรณ์เข้มแข็ง กลุ่มเกษตรกรก้าวหน้า ด้วยการกำกับ ดูแล และคุ้มครอง”

“สหกรณ์เข้มแข็ง กลุ่มเกษตรกรก้าวหน้า ด้วยการกำกับ ดูแล และคุ้มครอง” ปัจจุบันประเทศไทยมีจำนวนสหกรณ์ ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 26 ส.ค. 2565 เวลา 11:01 น.

บทความ เรื่อง “วิธีการสหกรณ์กับเศรษฐกิจชุมขน ในพื้นที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์ จังหวัดอำนาจเจริญ”

“วิธีการสหกรณ์กับเศรษฐกิจชุมขน ในพื้นที่กลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 สำนักงานสหกรณ์ จังหวัดอำนาจเจริญ” ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 26 ส.ค. 2565 เวลา 10:46 น.

บทความ : ​เสริมสร้างสมดุลชีวิตคนสหกรณ์

เสริมสร้างสมดุลชีวิตคนสหกรณ์ “ความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ” ย่อมเป็นที่ปรารถนาของทุกคน ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 26 ส.ค. 2565 เวลา 08:28 น.

พิษณุโลก : สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก เปิดประชุมใหญ่สหกรณ์วัดจันทร์ จำกัด

พิษณุโลก : สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก เปิดประชุมใหญ่สหกรณ์วัดจันทร์ จำกัด (วันนี้) 25 สิงหาคม 2565 ...