สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 04 มี.ค. 2565 เวลา 11:27 น.

กสส. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการแปรรูปจำปีของกลุ่มอาชีพสหกรณ์หนองแขม

กสส. ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการแปรรูปจำปีของกลุ่มอาชีพสหกรณ์หนองแขม นายปรัชญา ดิลกสัตยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานคร ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 04 มี.ค. 2565 เวลา 11:19 น.

รมช.มนัญญามอบเงินอุดหนุนจัดซื้ออุปกรณ์การตลาดให้สหกรณ์ 10 แห่งในจังหวัดเชียงราย

รมช.มนัญญามอบเงินอุดหนุนจัดซื้ออุปกรณ์การตลาดให้สหกรณ์ 10 แห่งในจังหวัดเชียงราย นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 04 มี.ค. 2565 เวลา 11:08 น.

กรมส่งเสริมสหกรณ์ลงพื้นที่นครพนม ติดตามความคุ้มประสิทธิภาพอุปกรณ์การตลาดที่ให้การสนับสนุนสหกรณ์

รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ลงพื้นที่นครพนม ติดตามความคุ้มประสิทธิภาพอุปกรณ์การตลาดที่ให้การสนับสนุนสหกรณ์ ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 04 มี.ค. 2565 เวลา 08:50 น.

พิษณุโลก - หนุนสหกรณ์ฯ เปิดจุดรวบรวมรับซื้อผลผลิตเกษตร

พิษณุโลก - หนุนสหกรณ์ฯ เปิดจุดรวบรวมรับซื้อผลผลิตเกษตร วันนี้ (3 มี.ค.65) นายนรสีห์ สุดวิลัย สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 03 มี.ค. 2565 เวลา 15:55 น.

พิษณุโลก - สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก แนะสร้างเกษตรกรต้นแบบ มุ่งพัฒนาอาชีพเสริม สร้างรายได้เพิ่ม

พิษณุโลก - สหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก แนะสร้างเกษตรกรต้นแบบ มุ่งพัฒนาอาชีพเสริม สร้างรายได้เพิ่ม (วันที่ ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 02 มี.ค. 2565 เวลา 11:13 น.

สอ.ศธ.วางพุ่มสักการะพระอนุสาวรีย์พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ

สอ.ศธ.วางพุ่มสักการะพระอนุสาวรีย์พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย เนื่องในโอกาสครบรอบ ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 02 มี.ค. 2565 เวลา 09:39 น.

วันสหกรณ์แห่งชาติจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2565

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 02 มี.ค. 2565 เวลา 09:34 น.

วันสหกรณ์แห่งชาติจังหวัดสกลนคร ประจำปี 2565

วันสหกรณ์แห่งชาติจังหวัดสกลนคร ประจำปี 2565 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 นายธานี ก่อบุญ ประธานสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดสกลนคร ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 02 มี.ค. 2565 เวลา 09:08 น.

สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดพังงา จัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2565

สันนิบาติสหกรณ์จังหวัดพังงา จัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2565 สันนิบาติสหกรณ์จังหวัดพังงา จังหวัดพังงา ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 01 มี.ค. 2565 เวลา 16:52 น.

สหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานงานวันสหกรณ์แห่งชาติจังหวัดอุทัยธานี

สหกรณ์จังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานงานวันสหกรณ์แห่งชาติจังหวัดอุทัยธานี วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 นายศุภธีร์ ...