สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

ติดตามการดำเนินการรวบรวมข้าวเปลือกประจำปีการผลิต 2564/65

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์
 วันที่ 15 พ.ย. 2564 เวลา 09:18 น.
 676
UploadImage

ติดตามการดำเนินการรวบรวมข้าวเปลือกประจำปีการผลิต 2564/65
 
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 นายสุรเดช ปัดสำราญ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการจัดการสหกรณ์ พร้อมด้วยนายวัชรินทร์ มามาก ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินการรวบรวมข้าวเปลือกประจำปีการผลิต 2564/65 ของสมาชิกสหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส.อำนาจเจริญ จำกัด ผลการรวบรวมตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2564 ราคาเฉลี่ยกิโลกรัมละ 8.60 บาท ปริมาณรวม 707 ตัน เป็นเงิน 6,085,534 บาท


UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage