สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

สหกรณ์ไทย ไม่ทิ้งสมาชิกสหกรณ์ จัดซื้อถุงยังชีพให้แก่สมาชิก สกก.สัตหีบ

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา
 วันที่ 17 ก.ย. 2564 เวลา 07:49 น.
 355
UploadImage

สหกรณ์ไทย ไม่ทิ้งสมาชิกสหกรณ์ จัดซื้อถุงยังชีพให้แก่สมาชิก สกก.สัตหีบ
 

(16 กันยายน 2564) นายสำราญ กลิ่นหอม เลขานุการคณะกรรมการสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดชลบุรี เป็นตัวแทนสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) และ สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดชลบุรี มอบเงินสนับสนุนให้แก่สหกรณ์การเกษตรสัตหีบ จำกัด เพื่อจัดซื้อถุงยังชีพมูลค่า 5000 บาท ให้แก่สมาชิกสหกรณ์การเกษตรสัตหีบ จำกัด ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)


UploadImage