สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมประชุมใหญ่สามัญ สกก.เมืองกาฬสินธุ์ จำกัด

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์
 วันที่ 20 ต.ค. 2564 เวลา 11:47 น.
 603
UploadImage

สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมประชุมใหญ่สามัญ สกก.เมืองกาฬสินธุ์ จำกัด
 
(วันที่ 20 ตุลาคม 2564) พล.ต.ต.มนตรี จรัลพงศ์ ประธานกรรมการสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย นายวิจารณ์ โพธิแท่น เลขาฯ ตัวแทนคณะกรรมการสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้เดินทางมาที่ สหกรณ์การเกษตรเมืองกาฬสินธุ์ จำกัด ถนนเกษตรสมบูรณ์ อ.เมืองกาฬสินธุ์ ร่วมเป็นเกียรติในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563/64 โดยมีนายธรรมรัตน์ ธนพงศ์สกุลชัย ประธานสหกรณ์การเกษตรเมืองกาฬสินธุ์พร้อมคณะให้การต้อนรับ หลังจากนั้น ได้มอบถุงยังชีพ ของขวัญ และเสื้อจำนวน 100 ตัว ให้แก่สมาชิกเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ได้มีการพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ประกอบกับชี้แจงโครงการสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ มีโครงการจัดมหกรรมขายสินค้าที่เป็นผลิตผลจากเกษตรกร เพิ่มรายได้ให้ครอบครัวโดยไม่เสียค่าเช่าที่แต่อย่างใด ซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงต้นเดือนเมษายน 2565  เพื่อให้เกษตรกรเตรียมความพร้อมนำสินค้ามาจำหน่าย บรรยากาศการพบปะพูดคุยกับเป็นไปด้วยความอบอุ่น เป็นกันเองและยังยึดหลักความปลอดภัยจาก โควิด-19 คือ SOCIAL DISTANCING อย่างเคร่งครัด


UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage