สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดอำนาจเจริญ

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์
 วันที่ 21 ต.ค. 2564 เวลา 13:59 น.
 193
UploadImage
 
โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดอำนาจเจริญ
 
วันที่ 19 ตุลาคม 2564 นายทวีป บุตรโพธิ์  ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ  เป็นประธานเปิดงานการออกหน่วยบริการโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยนายทวีภัทร  เหล่าบรรเทา สหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้นายวสิษฐ์พล พุทธพงษ์  ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ และกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 3 ร่วมออกหน่วยบริการ โดยจัดนิทรรศการให้ความรู้ด้านการรวมกลุ่ม การนำหลักการสหกรณ์มาประยุกต์ใช้เพื่อลดต้นทุนในการผลิต ลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน และแจกน้ำยาล้างจานให้แก่ประชาชนที่มารับบริการ ณ ลานอเนกประสงค์ศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 8 บ้านคำเดือย ตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ


UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage