สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

สกจ.อุดรธานี จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ลงนามถวายพระพรชัยมงคล

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์
 วันที่ 03 ส.ค. 2565 เวลา 10:34 น.
 44

UploadImage

สหกรณ์จังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ลงนามถวายพระพรชัยมงคล

วันพุธที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 น. นายยงยุทธ  อุดมศักดิ์  สหกรณ์จังหวัดอุดรธานี พร้อมด้วยข้าราชการ ลุกจ้างประจำ และพนักงานราชการ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

UploadImage

UploadImage