สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย สุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 11 มิ.ย. 2564 เวลา 13:13 น.

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์เข้าติดตามและตรวจเยี่ยมสหกรณ์ในเขตพื้นที่อำเภอหนองหาน และพิบูลย์รักษ์

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์เข้าติดตามและตรวจเยี่ยมสหกรณ์ในเขตพื้นที่อำเภอหนองหาน และพิบูลย์รักษ์ ...

โดย สุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 11 มิ.ย. 2564 เวลา 10:54 น.

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด ครั้งที่ 4/2564

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด ครั้งที่ 4/2...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 11 มิ.ย. 2564 เวลา 10:50 น.

ของดีเมืองระนอง บินลัดฟ้า แลกข้าวหอมบุรีรัมย์ สู้ภัยโควิด-19

ของดีเมืองระนอง บินลัดฟ้า แลกข้าวหอมบุรีรัมย์ สู้ภัยโควิด-19 (9 มิ.ย. 2564 ) ที่ท่าอากาศยานระนอง ...

โดย สุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 11 มิ.ย. 2564 เวลา 10:27 น.

ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกรฯ ครั้งที่ 1/2564

การประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้โครงการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกร เพื่อเข้าถึงแหล่งเงินทุนในการผลิตและการตลาด ...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 11 มิ.ย. 2564 เวลา 10:26 น.

สหกรณ์ภาคการเกษตรกับการเปลี่ยนแปลงสู่ Digital Market

สหกรณ์ภาคการเกษตรกับการเปลี่ยนแปลงสู่ Digital Market นางสาวชนิดา วงษ์แก้ว นวส.ชก. สำนักงานสหกรณ์จังหวัดจันทบุรี ...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 11 มิ.ย. 2564 เวลา 09:35 น.

ขบวนการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดตราด ส่งมอบเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์

ขบวนการสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดตราด ส่งมอบเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ (10 มิถุนายน 2564) ...

โดย สุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 10 มิ.ย. 2564 เวลา 16:17 น.

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย ปันน้ำใจ มอบสิ่งของ โครงการ “ชวนแบ่งปัน”

ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย ปันน้ำใจ มอบสิ่งของ โครงการ “ชวนแบ่งปัน” 10 มิถุนายน ...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 10 มิ.ย. 2564 เวลา 14:25 น.

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหนองขานาง จัดโครงการ “ปันสุข สู้โควิด”

สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหนองขานาง จัดโครงการ “ปันสุข สู้โควิด” สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนหนองขานาง ...

โดย นายวีระวัฒน์ วิถีแมน -  วันที่ 28 พ.ค. 2564 เวลา 15:27 น.

สหกรณ์การเกษตรตะพานหิน จำกัด มอบเงินและสิ่งของช่วยเหลือ สมาชิก ประสบเหตุเพลิงไหม้

สหกรณ์การเกษตรตะพานหิน จำกัด นำโดย นายณรงค์ สุขโท้ ตำแหน่ง ประธานกรรมการ และดำรงตำแหน่งคณะกรรรมการ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 10 พ.ค. 2564 เวลา 06:44 น.

๑๐ พฤษภาคม วันพืชมงคล “พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ”

๑๐ พฤษภาคม วันพืชมงคล “พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ” งานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ...