สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 01 ก.ค. 2565 เวลา 14:46 น.

บทความเรื่อง พลังกลุ่มนั้นสำคัญไฉน

บทความ พลังกลุ่มนั้นสำคัญไฉน หลายๆคนคงเคยได้ยินกันอยู่บ่อยๆว่ามีกลุ่มคนต่างๆ เกิดขึ้นหลายๆชื่อเรียกด้วยกัน ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 22 มิ.ย. 2565 เวลา 14:24 น.

อานิสงค์ “เงินกู้ปลอดดอกเบี้ย” สร้างระบบน้ำในไร่นา ชุบชีวิตใหม่ให้สมาชิก “สหกรณ์การเกษตรคูเมือง จก.”

อานิสงค์ “เงินกู้ปลอดดอกเบี้ย” สร้างระบบน้ำในไร่นา ชุบชีวิตใหม่ให้สมาชิก “สหกรณ์การเกษตรคูเมือง ...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 22 มิ.ย. 2565 เวลา 10:51 น.

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาชุมนุมสหกรณ์บริการเดินรถแห่งประเทศไทย จำกัด

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาชุมนุมสหกรณ์บริการเดินรถแห่งประเทศไทย จำกัด ภายใต้โครงการยกระดับชุมนุมสหกรณ์บริการเดินรถแห่งประเทศไทย ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 16 มิ.ย. 2565 เวลา 10:28 น.

​“เขาคิชฌกูฏ” ยืนหนึ่งสหกรณ์ส่งออกทุเรียนตลาดจีน ทูตจีนมั่นใจเป็นไปตามมาตรฐานจีเอพี พลัส(GAP Plus)

“เขาคิชฌกูฏ” ยืนหนึ่งสหกรณ์ส่งออกทุเรียนตลาดจีน ทูตจีนมั่นใจเป็นไปตามมาตรฐานจีเอพี พลัส(GAP ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 13 มิ.ย. 2565 เวลา 08:30 น.

พลังรักษ์สหกรณ์ ยกทีม นั่งเก้าอี้ กรรมการ ชสอ.

พลังรักษ์สหกรณ์ ยกทีม นั่งเก้าอี้ กรรมการ ชสอ. (วันที่ 11 มิถุนายน 2565) ผู้สมัครทีมพลังรักษ์สหกรณ์ชนะยกทีม ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 10 มิ.ย. 2565 เวลา 08:59 น.

สอ.ศธ.ร่วมสัมมนาวิชาการติดตามประเมินผลการจัดทำนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ตามกิจกรรมงานสหกรณ์

สอ.ศธ.ร่วมสัมมนาวิชาการติดตามประเมินผลการจัดทำนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA) ตามกิจกรรมงานสหกรณ์ นายจรูญ ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 10 มิ.ย. 2565 เวลา 08:50 น.

​พิษณุโลก-ขับเคลื่อนโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน ใช้หลักสหกรณ์รวมกลุ่ม “ปลูกผักอินทรีย์” สร้างรายได้

พิษณุโลก-ขับเคลื่อนโครงการรักษ์น้ำเพื่อพระแม่ของแผ่นดิน ใช้หลักสหกรณ์รวมกลุ่ม “ปลูกผักอินทรีย์” ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 02 มิ.ย. 2565 เวลา 09:41 น.

ชลบุรี จัดประชุมเพื่อวางแผนขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์อุปกรณ์การตลาดให้มีประสิทธิภาพ สร้างรายได้เพิ่มให้แก่เกษตรกร

ชลบุรี จัดประชุมเพื่อวางแผนขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์อุปกรณ์การตลาดให้มีประสิทธิภาพ สร้างรายได้เพิ่มให้แก่เกษตรกร ...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 30 พ.ค. 2565 เวลา 10:11 น.

"สวนส้มโอมะลิวรรณ์" บ้านแท่น ชัยภูมิ สร้างคุณชีวิตที่ดีด้วยสหกรณ์

"สวนส้มโอมะลิวรรณ์" บ้านแท่น ชัยภูมิ สร้างคุณชีวิตที่ดีด้วยสหกรณ์ ......... สหกรณ์โตได้ด้วยสมาชิกสมาชิกเจริญเติบโตมีเงินใช้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีก็ด้วยสหกรณ์ ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 25 พ.ค. 2565 เวลา 11:01 น.

สอ.ศธ. ร่วมสัมมนา PDPA สัมมนาและฝึกจัดทำข้อมูลระบบสหกรณ์

สอ.ศธ. ร่วมสัมมนา PDPA สัมมนาและฝึกจัดทำข้อมูลระบบสหกรณ์ นายจรูญ ชูลาภ ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ ...