สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย สุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 23 ก.ย. 2564 เวลา 10:28 น.

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์กองทุนสวนยางพาราผาน้อย จำกัด

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี สหกรณ์กองทุนสวนยางพาราผาน้อย จำกัด วันที่ 16 กันยายน 2564 นายอภิรักษ์ พานนูน ...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 17 ก.ย. 2564 เวลา 07:49 น.

สหกรณ์ไทย ไม่ทิ้งสมาชิกสหกรณ์ จัดซื้อถุงยังชีพให้แก่สมาชิก สกก.สัตหีบ

สหกรณ์ไทย ไม่ทิ้งสมาชิกสหกรณ์ จัดซื้อถุงยังชีพให้แก่สมาชิก สกก.สัตหีบ (16 กันยายน 2564) นายสำราญ ...

โดย สุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 15 ก.ย. 2564 เวลา 13:51 น.

กรมส่งเสริมสหกรณ์หนุนสหกรณ์แลกเปลี่ยนผลผลิตช่วงยุคโควิด พร้อมรุกตลาดออนไลน์

กรมส่งเสริมสหกรณ์หนุนสหกรณ์แลกเปลี่ยนผลผลิตช่วงยุคโควิด พร้อมรุกตลาดออนไลน์ แลกเปลี่ยนผลผลิต-รุกตลาดค้าออนไลน์ ...

โดย สุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 08 ก.ย. 2564 เวลา 11:50 น.

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยในเขตภาคเหนือ

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน ขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ในเขตภาคเหนือ ...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 07 ก.ย. 2564 เวลา 10:16 น.

เครือข่ายสหกรณ์ออมทรัพย์จังหวัดชัยภูมิ จับมือสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ ระดมทุนเพื่อซื้ออุปกรณ์การแพทย์ต้านภัยโควิด

เครือข่ายสหกรณ์ออมทรัพย์จังหวัดชัยภูมิ จับมือสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ ระดมทุนเพื่อซื้ออุปกรณ์การแพทย์ต้านภัยโควิด ...

โดย สุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 03 ก.ย. 2564 เวลา 14:08 น.

กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 ร่วมออกหน่วยบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่

กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ พร้อมด้วยกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 2 ร่วมออกหน่วยบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ...

โดย สุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 02 ก.ย. 2564 เวลา 16:15 น.

โครงการสร้างระบบน้ำในไร่นาระยะ 2 ต่อยอดความสำเร็จสมาชิกสหกรณ์ผู้ใช้น้ำฯ บ้านหนองปลิง จำกัด

โครงการสร้างระบบน้ำในไร่นาระยะ 2 ต่อยอดความสำเร็จสมาชิกสหกรณ์ผู้ใช้น้ำฯ บ้านหนองปลิง จำกัด ...

โดย สุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 02 ก.ย. 2564 เวลา 11:59 น.

เลย : จัดโครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการตลาดนำการผลิต

เลย : จัดโครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการตลาดนำการผลิต (พื้นที่ที่ไม่มีการจัดตั้งสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร) ...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 01 ก.ย. 2564 เวลา 12:24 น.

ความสำคัญของประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์

ความสำคัญของประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 01 ก.ย. 2564 เวลา 10:24 น.

การคิดดอกเบี้ยผิดนัด VS การตัดหนี้แนวดิ่ง/แนวนอนของสหกรณ์

การคิดดอกเบี้ยผิดนัด VS การตัดหนี้แนวดิ่ง/แนวนอนของสหกรณ์ สิรวิชญ์ ไพศาสตร์ ที่ปรึกษาสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ...