สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 24 ก.ย. 2563 เวลา 21:51 น.

สสท.ร่วมงานสัมมนาและประชุมใหญ่ สสจ.บึงกาฬ

สสท.ร่วมงานสัมมนาและประชุมใหญ่ สสจ.บึงกาฬ (24 กันยายน 2563) สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) ...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 23 ก.ย. 2563 เวลา 22:00 น.

สสท.ร่วมงานสัมมนาและประชุมใหญ่ สสจ.นครราชสีมา

สสท.ร่วมงานสัมมนาและประชุมใหญ่ สสจ.นครราชสีมา (23 กันยายน 2563) สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) ...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 15 ก.ย. 2563 เวลา 15:32 น.

จะพัฒนาขบวนการสหกรณ์ไทย บอกให้ก็ได้ต้องพัฒนาที่ต้นขั้ว

จะพัฒนาขบวนการสหกรณ์ไทย บอกให้ก็ได้ต้องพัฒนาที่ต้นขั้ว สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์ จำกัด ที่มีนายทะเบียนสหกรณ์ ...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 14 ก.ย. 2563 เวลา 10:00 น.

สสจ.อำนาจเจริญ จัดอบรมบัญชีและกฎหมายเสริมศักยภาพบุคลากรสหกรณ์

สสจ.อำนาจเจริญ จัดอบรมบัญชีและกฎหมายเสริมศักยภาพบุคลากรสหกรณ์ (วันที่ 13 กันยายน 2563) สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ ...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 13 ก.ย. 2563 เวลา 10:38 น.

ผอ.สสท. ร่วมงานประชุมใหญ่ สสจ.สงขลา

ผอ.สสท. ร่วมงานประชุมใหญ่ สสจ.สงขลา (13 กันยายน 2563) ดร.ปัณฐวิชญ์ มุ่งสมัครศรีกุล ผู้อำนวยการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 11 ก.ย. 2563 เวลา 10:09 น.

สสจ.พังงา จัดอบรม "เพิ่มศักยภาพคณะกรรมการดำเนินการและฝ่ายจัดการสหกรณ์"

สสจ.พังงา จัดอบรม "เพิ่มศักยภาพคณะกรรมการดำเนินการและฝ่ายจัดการสหกรณ์" (11 กันยายน 2563) ...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 10 ก.ย. 2563 เวลา 09:00 น.

สสจ.ชุมพร จัดอบรม "กฎหมายสหกรณ์ที่ผู้บริหารสหกรณ์ควรรู้"

สสจ.ชุมพร จัดอบรม "กฎหมายสหกรณ์ที่ผู้บริหารสหกรณ์ควรรู้" (10 กันยายน 2563) นายปรเมศวร์ ...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 09 ก.ย. 2563 เวลา 09:00 น.

สสจ.สุราษฎร์ธานี จัดอบรม "ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ขั้นพื้นฐาน" (หลักสูตร ๑)

สสจ.สุราษฎร์ธานี จัดอบรม "ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ขั้นพื้นฐาน" (หลักสูตร ๑) (9 กันยายน 2563) ...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 08 ก.ย. 2563 เวลา 09:00 น.

สสจ.นครศรีธรรมราช จัดอบรม “รู้เท่าทันบัญชีสหกรณ์ในยุค 5G”

สสจ.นครศรีธรรมราช จัดอบรม “รู้เท่าทันบัญชีสหกรณ์ในยุค 5G” (8 กันยายน 2563) นายปรเมศวร์ ...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 07 ก.ย. 2563 เวลา 09:00 น.

​สสจ.หนองบัวลำภู จัดอบรม "กฎหมายที่เกี่ยวกับสหกรณ์"

สสจ.หนองบัวลำภู จัดอบรม "กฎหมายที่เกี่ยวกับสหกรณ์" (วันที่ 7 กันยายน 2563) สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดหนองบัวลำภู ...