สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 04 มิ.ย. 2563 เวลา 10:53 น.

สหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ ลงพื้นที่พบปะสมาชิกสหกรณ์และติดตามโครงการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์

สหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ ลงพื้นที่ พบปะสมาชิกสหกรณ์และติดตามโครงการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ วันที่ ...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 02 มิ.ย. 2563 เวลา 20:40 น.

เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ “กล้วยไข่กำแพงเพชร”

เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ “กล้วยไข่กำแพงเพชร” วันจันทร์ที่ ...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 02 มิ.ย. 2563 เวลา 20:37 น.

เข้าร่วมเปิดศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC) (กำแพงเพชร)

เข้าร่วมเปิดศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC) วันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563 เวลา 11.00 น. นายชวลิต ...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 02 มิ.ย. 2563 เวลา 20:25 น.

เลย : โครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้ำในไร่นาของสมาชิกสถาบันเกษตรกร ระยะที่ 2

เลย : โครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างระบบน้ำในไร่นาของสมาชิกสถาบันเกษตรกร ระยะที่ 2 วันที่ 1 มิถุนายน ...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 02 มิ.ย. 2563 เวลา 20:17 น.

สกจ.สมุทรสาคร จับมือ หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรฯ จัดทำแผนพัฒนาจุดเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดสมุทรสาคร จัดทำแผนพัฒนาจุดเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ภายใต้โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 02 มิ.ย. 2563 เวลา 20:00 น.

สังคมข่าวสหกรณ์ สนง.สหกรณ์อุดรธานี

ชี้แจงโครงการสนับสนุนเงินทุนเพื่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นาของสมาชิกสถาบันเกษตรกร ระยะที่ 2 วันที่ ...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 02 มิ.ย. 2563 เวลา 19:31 น.

Sweet Corn สร้างรายได้เสริมให้แก่สมาชิกสหกรณ์

กรมส่งเสริมสหกรณ์ จับมือเอกชนรายใหญ่ หาช่องสร้างรายได้ช่วงโควิด 19 ให้สมาชิกสหกรณ์ ประเดิมทดลองปลูกข้าวโพดหวานพืชใช้น้ำน้อย ...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 02 มิ.ย. 2563 เวลา 19:23 น.

บทความพิเศษ : มนุษยสัมพันธ์ในสหกรณ์

มนุษยสัมพันธ์ในสหกรณ์ การทำงานให้สำเร็จขึ้นอยู่กับความสามารถสองอย่างเป็นสำคัญ คือสามารถในการใช้วิชาความรู้อย่างหนึ่ง ...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 02 มิ.ย. 2563 เวลา 08:17 น.

จัดอาหารและร่วมแจกเครื่องอุปโภคบริโภค ให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ COVID – 19

จัดอาหารและร่วมแจกเครื่องอุปโภคบริโภค ให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์ COVID – ...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 02 มิ.ย. 2563 เวลา 08:07 น.

“วันดื่มนมโลก World Milk Day ประจำปี 2563”

“วันดื่มนมโลก World Milk Day ประจำปี 2563” วันที่ 1 มิถุนายน 2563 นางสาวไพรินทร์ สุขเล็ก ...