สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 26 ม.ค. 2564 เวลา 11:33 น.

“มนัญญา” เปิดกระทรวงฟังเสียงผลกระทบร่างกฎกระทรวงจัดแถวสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตยูเนี่ยน

“มนัญญา” เปิดกระทรวง ฟังเสียงผลกระทบร่างกฎกระทรวงจัดแถวสหกรณ์ออมทรัพย์และเครดิตยูเนี...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 25 ม.ค. 2564 เวลา 18:52 น.

สหกรณ์ประเภทร้านค้าเป็นสหกรณ์ตรงไหน ไม่เข้าใจ?

สหกรณ์ประเภทร้านค้าเป็นสหกรณ์ตรงไหน ไม่เข้าใจ? หัวใจสำคัญของการสหกรณ์ คือการให้บริการสมาชิกสหกรณ์ซึ่งเป็นเจ้าของสหกรณ์ทั้ง ...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 25 ม.ค. 2564 เวลา 17:21 น.

สหกรณ์โคนมบ้านบึงชูโครงการ “ดื่มนมช่วยเกษตรผ่านวิกฤติโควิด-19” จับมือสหกรณ์โคนมหนองโพ ผลิตนมกล่องยูเอชที

สหกรณ์โคนมบ้านบึงชูโครงการ “ดื่มนมช่วยเกษตรผ่านวิกฤติโควิด-19” จับมือสหกรณ์โคนมหนองโพ ผลิตนมกล่องยูเอชที ...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 25 ม.ค. 2564 เวลา 16:47 น.

ชาวสหกรณ์ประจวบฯรวมใจ ห่อผลมะม่วงทรงปลูก ในหลวง ร.๙

ชาวสหกรณ์ประจวบฯรวมใจ ห่อผลมะม่วงทรงปลูก ในหลวง ร.๙ วันที่ 21 มกราคม 2564 นายประยูร พะมะ นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ ...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 25 ม.ค. 2564 เวลา 08:50 น.

“สหกรณ์กับการพัฒนาเด็กในถิ่นทุรกันดาร”

“สหกรณ์กับการพัฒนาเด็กในถิ่นทุรกันดาร” หลายท่านคงได้มีโอกาสทราบข่าวการเสด็จพระราชดำเนินของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า ...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 19 ม.ค. 2564 เวลา 17:32 น.

ยโสธร : บูรณาการหน่วยงานพื้นที่ เพิ่มช่องทางการตลาดสร้างเครือข่ายเกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่ผู้ปลูกหอมแดง

ยโสธร : บูรณาการหน่วยงานพื้นที่ เพิ่มช่องทางการตลาดสร้างเครือข่ายเกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่ผู้ปลูกหอม...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 19 ม.ค. 2564 เวลา 08:04 น.

หลักธรรมนำการพัฒนาสหกรณ์

หลักธรรมนำการพัฒนาสหกรณ์ ในปัจจุบันมีสหกรณ์หลายแห่งที่ดำเนินงานแล้วไม่ประสบผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของสหกรณ์ ...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 17 ม.ค. 2564 เวลา 19:19 น.

สอ.ครูโคราช ประชุมใหญ่ฯ ปี 2563 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ กระตุ้นเศรษฐกิจ สู้ภาวะวิกฤตโควิด 19

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด ประชุมใหญ่ฯ ปี 2563 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ กระตุ้นเศรษฐกิจ สู้ภาวะวิกฤตโควิด ...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 16 ม.ค. 2564 เวลา 19:32 น.

1,034 ผู้เสียหาย สหกรณ์ฯคลองจั่น เข้าชื่อยื่นคำร้องศาลล้มละลายฯ ขอโอกาสขยายเวลาฟื้นฟูกิจการ

ผู้เสียหายสหกรณ์ฯคลองจั่น 1,034 ราย เข้าชื่อยื่นคำร้องศาลล้มละลายฯ ขอโอกาสขยายเวลาฟื้นฟูกิจการหลังจะครบกำหนด ...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 14 ม.ค. 2564 เวลา 13:10 น.

ผลสำเร็จของการปฏิบัติงาน ตามภารกิจส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพให้กลุ่มเกษตรกรทำนาเสนางคนิคม (อำนาจเจริญ)

ผลสำเร็จของการปฏิบัติงาน ตามภารกิจส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพให้กลุ่มเกษตรกรทำนาเสนางคนิคม (อำนาจเจร...