สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวกิจกรรม

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 10 ธ.ค. 2563 เวลา 19:57 น.

สันนิบาตสหกรณ์ฯ จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563

สันนิบาตสหกรณ์ฯ จัดประชุมใหญ่ฯ ยันเดินหน้าดูแลสหกรณ์ทั่วประเทศ “เราจะไม่ทิ้งสหกรณ์ใดไว้ข้างหลัง” ...

โดย นายวีระวัฒน์ วิถีแมน -  วันที่ 09 ธ.ค. 2563 เวลา 11:37 น.

สสท.ร่วมแสดงความยินดีครบรอบ 40 ปี สอ.ข้าราชการสรรพากร จำกัด

สสท.ร่วมแสดงความยินดีครบรอบ 40 ปี สอ.ข้าราชการสรรพากร จำกัด นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานกรรมการฯ ...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 08 ธ.ค. 2563 เวลา 08:53 น.

ค้นหาลำดับการลงทะเบียนของผู้แทนสหกรณ์

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 04 ธ.ค. 2563 เวลา 08:50 น.

“ในหลวง” อันเป็นที่รักยิ่ง...ทรงเป็นมิ่งมงคลของชนไทย

“ในหลวง” อันเป็นที่รักยิ่ง...ทรงเป็นมิ่งมงคลของชนไทย เมื่อเสด็จขึ้นครองราชย์ในพุทธศักราช ...

โดย นายเวริกา คำถา -  วันที่ 01 ธ.ค. 2563 เวลา 09:28 น.

สสท.จัดสัมมนาการประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญฯ

สสท.จัดสัมมนาการประมาณการค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญฯ นายนพดล วรมานะกุล รองประธานฯสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 01 ธ.ค. 2563 เวลา 09:25 น.

๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

๕ ธันวาคม เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ...

โดย นายเวริกา คำถา -  วันที่ 27 พ.ย. 2563 เวลา 16:35 น.

มอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร การเงิน การบัญชี รุ่น 6

มอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร การเงิน การบัญชี รุ่น 6 ดร.ปัณฐวิชญ์ มุ่งสมัครศรีกุล ผู้อำนวยการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ...

โดย นายเวริกา คำถา -  วันที่ 26 พ.ย. 2563 เวลา 15:11 น.

ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ

ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ​ (26 พฤศจิกายน 2563) นายนพดล วรมานะกุล ...

โดย นายเวริกา คำถา -  วันที่ 18 พ.ย. 2563 เวลา 16:27 น.

ปิดโครงการอบรมผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน หลักสูตร 1 รุ่น 2

นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานฯ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตร ...

โดย นายเวริกา คำถา -  วันที่ 18 พ.ย. 2563 เวลา 14:01 น.

ประชุมชี้แจงร่างกฎกระทรวง

พลตำรวจโทวิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.) พร้อมด้วย ...