สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวกิจกรรม

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 19 พ.ย. 2564 เวลา 12:25 น.

สันนิบาตสหกรณ์ฯ จัดประชุมหารือแนวทางการพัฒนาชุมนุมสหกรณ์

สันนิบาตสหกรณ์ฯ จัดประชุมหารือแนวทางการพัฒนาชุมนุมสหกรณ์ ให้มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเป็นชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศ ...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 19 พ.ย. 2564 เวลา 08:24 น.

แจ้งสถานที่จัดประชุมและวิธีการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 15 พ.ย. 2564 เวลา 14:25 น.

สสท.-ค่ายมือถือจัดเน็ตราคาถูก

สสท.-ค่ายมือถือจัดเน็ตราคาถูก (วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564) นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ...

โดย นายเวริกา คำถา -  วันที่ 11 พ.ย. 2564 เวลา 15:42 น.

ประชุมคณะกรรมการวาระพิเศษ

นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานฯสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 10 พ.ย. 2564 เวลา 15:28 น.

ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมสหกรณ์ วาระพิเศษ

ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมสหกรณ์ วาระพิเศษ (10 พฤศจิกายน 2564) นางมณีพรรณ โคตรบุตร ประธานคณะอนุกรรมการส่งเสริมสหกรณ์ ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 10 พ.ย. 2564 เวลา 11:02 น.

ประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร ครั้งที่ 2/2565

ประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร ครั้งที่ 2/2565 (10 พฤศจิกายน 2564) นายนพดล วรมานะกุล รองประธานกรรมการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 03 พ.ย. 2564 เวลา 11:06 น.

ประชุมคณะอนุคณะอนุกรรมการส่งเสริมสหกรณ์ ครั้งที่ 2/2565

ประชุมคณะอนุคณะอนุกรรมการส่งเสริมสหกรณ์ ครั้งที่ 2/2565 (3 พฤศจิกายน 2564) นางมณีพรรณ โคตรบุตร รองประธานกรรมการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 26 ต.ค. 2564 เวลา 15:48 น.

ประชุมพิจารณาข้อสังเกตร่างกฎกระทรวงฯ (ต่อเนื่อง)

ประชุมพิจารณาข้อสังเกตของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับร่างกฎกระทรวงการบริหารจัดการและการกำกับดูแลทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 25 ต.ค. 2564 เวลา 09:52 น.

สันนิบาตสหกรณ์ฯ และขบวนการสหกรณ์ไทย ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสหกรณ์สามัคคี ณ วัดสวนป่าน

สันนิบาตสหกรณ์ฯ และขบวนการสหกรณ์ไทย ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสหกรณ์สามัคคี ณ วัดสวนป่าน (24 ตุล...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 20 ต.ค. 2564 เวลา 08:33 น.

ประชุมพิจารณาข้อสังเกตร่างกฎกระทรวงฯ

ประชุมพิจารณาข้อสังเกตของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับร่างกฎกระทรวงการบริหารจัดการและการกำกับดูแลทางการเงิน ...