สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวกิจกรรม

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 21 ม.ค. 2565 เวลา 09:55 น.

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สสท. ครั้งที่ 3/2565

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สสท. ครั้งที่ 3/2565 (วันที่ 20 มกราคม 2565) สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ...

โดย นายวีระวัฒน์ วิถีแมน -  วันที่ 19 ม.ค. 2565 เวลา 14:39 น.

สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย สวัสดีปีใหม่ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ กรุงเทพฯ

19 มกราคม 65 นายปัณฐวิชญ์ มุ่งสมัครศรีกุล ผู้อำนวยการ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และ น.ส.อรนุช กันภัย ...

โดย นายวีระวัฒน์ วิถีแมน -  วันที่ 19 ม.ค. 2565 เวลา 14:28 น.

ประชุมหารือเตรียมการงานมหกรรมสินค้าสหกรณ์ไทย เนื่องในวันสหกรณ์แห่งชาติประจำปี 2565

19 มกราคม 2565 นายวิจิตร จะโรจร รองผู้อำนวยการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย นายภาณุวัฒน์ แว่นระเว หัวหน้าฝ่ายกิจการระหว่างประเทศ ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 12 ม.ค. 2565 เวลา 14:45 น.

สวัสดีปีใหม่ ผอ.เขตดุสิต

สวัสดีปีใหม่ ผอ.เขตดุสิต (วันที่ 12 มกราคม 2565) นายปัณฐวิชญ์ มุ่งสมัครศรีกุล ผู้อำนวยการ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 12 ม.ค. 2565 เวลา 14:42 น.

สวัสดีปีใหม่ ประธานฯ ชสท.

สวัสดีปีใหม่ ประธานฯ ชสท. (วันที่ 12 มกราคม 2565) นายปัณฐวิชญ์ มุ่งสมัครศรีกุล ผู้อำนวยการ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 07 ม.ค. 2565 เวลา 14:31 น.

ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมสหกรณ์ ครั้งที่ 4/2565

ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมสหกรณ์ ครั้งที่ 4/2565 (วันที่ 7 มกราคม 2565) นางมณีพรรณ โคตรบุตร รองประธานกรรมการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 06 ม.ค. 2565 เวลา 14:36 น.

ประธานฯ สสท. รับมอบของขวัญปีใหม่ จากผู้แทนบริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

ประธานฯ สสท. รับมอบของขวัญปีใหม่ จากผู้แทนบริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) วันที่ 6 มกราคม 2565 ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 06 ม.ค. 2565 เวลา 14:25 น.

มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ รมต.

มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ รมต. วันที่ 6 มกราคม 2565 นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 06 ม.ค. 2565 เวลา 14:16 น.

ประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร ครั้งที่ 4/2565

ประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร ครั้งที่ 4/2565 (วันที่ 6 มกราคม 2565) นายนพดล วรมานะกุล รองประธานกรรมการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 05 ม.ค. 2565 เวลา 14:55 น.

ผอ.สสท. นำทีมสวัสดีปีใหม่ ประธานกรรมการ ชสอ. และประธานกรรมการ ช.ส.ค.

ผอ.สสท. นำทีมสวัสดีปีใหม่ ประธานกรรมการ ชสอ. และประธานกรรมการ ช.ส.ค. วันที่ 5 มกราคม 25645 นายปัณฐวิชญ์ ...