สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวกิจกรรม

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 12 พ.ย. 2563 เวลา 14:18 น.

แก้ปัญหาด้านเอกสารสิทธิ์ในที่ดินทำกินและอยู่อาศัย 14 ป่า 13 สหกรณ์นิคม

แก้ปัญหาด้านเอกสารสิทธิ์ในที่ดินทำกินและอยู่อาศัย 14 ป่า 13 สหกรณ์นิคม (12 พฤศจิกายน 2563) นายปรเมศวร์ ...

โดย นายศราวุธ บุตมะ -  วันที่ 11 พ.ย. 2563 เวลา 13:40 น.

สสท. ประชุมแนวทางการพัฒนาชุมนุมสหกรณ์ฯ

สสท. ร่วมประชุมพิจารณาแนวทางการพัฒนาชุมนุมสหกรณ์ฯ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ...

โดย นายวีระวัฒน์ วิถีแมน -  วันที่ 09 พ.ย. 2563 เวลา 09:15 น.

การฝึกอบรมนักบริหารสหกรณ์สหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน หลักสูตร การเงิน การบัญชี และการบริหารสำหรับกรรมการดำเนินการและผู้จัดการสหกรณ์ รุ่น 6

การฝึกอบรมนักบริหารสหกรณ์สหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน หลักสูตร การเงิน การบัญชี และการบริหารสำหรับกรรมการดำเนินการและผู้จัดการสหกรณ์ ...

โดย นายวีระวัฒน์ วิถีแมน -  วันที่ 07 พ.ย. 2563 เวลา 06:51 น.

สสท.ร่วมประชุมใหญ่สามัญครั้งแรก เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการ สสจ.สระบุรี

“สสท.ร่วมประชุมใหญ่สามัญครั้งแรก เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการ สสจ.สระบุรี” วันที่ 6 พฤศจิกายน ...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 06 พ.ย. 2563 เวลา 07:27 น.

4 บิ๊กขบวนการสหกรณ์ ร่วมพลังจัดกิจกรรม “วันออมแห่งชาติ ประจำปี 2563”

4 บิ๊กขบวนการสหกรณ์ ร่วมพลังจัดกิจกรรม “วันออมแห่งชาติ ประจำปี 2563” ส่งเสริมการออมสมาชิก-นักเรียน-ประชาชน ...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 24 ต.ค. 2563 เวลา 09:00 น.

ขอเชิญเป็นเจ้าภาพร่วมทำบุญทอดกฐินสหกรณ์สามัคคี ครั้งที่ 35 ประจำปี 2563

สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยร่วมกับ ๗ ชุมนุมสหกรณ์ระดับชาติ สหกรณ์จังหวัดขอนแก่น สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ขอนแก่นและขบวนการสหกรณ์ไทย ...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 12 ต.ค. 2563 เวลา 22:03 น.

ธ สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ธ สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ พระราชสมภพ ...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 09 ก.ย. 2563 เวลา 15:00 น.

สสท. ปิดโครงการฝึกอบรม "การเงิน การบัญชี และการบริหาร" รุ่น 5

สสท. ปิดโครงการฝึกอบรม "การเงิน การบัญชี และการบริหาร" รุ่น 5 วันที่ 9 กันยายน 2563 สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 09 ก.ย. 2563 เวลา 13:00 น.

สสท. ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมสหกรณ์ ครั้งที่ 9

สสท. ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมสหกรณ์ ครั้งที่ 9 (วันที่ 9 กันยายน 2563) นางมณีพรรณ ...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 26 ก.ค. 2563 เวลา 07:42 น.

ประธานฯ ชสค. ป้ายแดง

สันนนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย โดยนายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานฯ คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 25 คณะผู้ตรวจสอบกิจการ ...