สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวกิจกรรม

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 03 พ.ย. 2564 เวลา 11:06 น.

ประชุมคณะอนุคณะอนุกรรมการส่งเสริมสหกรณ์ ครั้งที่ 2/2565

ประชุมคณะอนุคณะอนุกรรมการส่งเสริมสหกรณ์ ครั้งที่ 2/2565 (3 พฤศจิกายน 2564) นางมณีพรรณ โคตรบุตร รองประธานกรรมการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 26 ต.ค. 2564 เวลา 15:48 น.

ประชุมพิจารณาข้อสังเกตร่างกฎกระทรวงฯ (ต่อเนื่อง)

ประชุมพิจารณาข้อสังเกตของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับร่างกฎกระทรวงการบริหารจัดการและการกำกับดูแลทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 25 ต.ค. 2564 เวลา 09:52 น.

สันนิบาตสหกรณ์ฯ และขบวนการสหกรณ์ไทย ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสหกรณ์สามัคคี ณ วัดสวนป่าน

สันนิบาตสหกรณ์ฯ และขบวนการสหกรณ์ไทย ร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสหกรณ์สามัคคี ณ วัดสวนป่าน (24 ตุล...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 20 ต.ค. 2564 เวลา 08:33 น.

ประชุมพิจารณาข้อสังเกตร่างกฎกระทรวงฯ

ประชุมพิจารณาข้อสังเกตของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับร่างกฎกระทรวงการบริหารจัดการและการกำกับดูแลทางการเงิน ...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 12 ต.ค. 2564 เวลา 19:13 น.

พระบารมีปกเกล้าชาวสหกรณ์

พระบารมีปกเกล้าชาวสหกรณ์ “...การอยู่เป็นสหกรณ์นี้ เคยพูดมาแล้วนานแล้วหลายครั้งแล้วว่า แปลว่า ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 11 ต.ค. 2564 เวลา 15:13 น.

ขบวนการสหกรณ์ ร่วมกับ สสท. ประชุมชี้แจงต่อคณะกรรมการกฤษฎีกา

ขบวนการสหกรณ์ ร่วมกับ สันนิบาตสหกรณ์ฯ ประชุมชี้แจงต่อคณะกรรมการกฤษฎีกา (วันที่ 11 ตุลาคม 256...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 09 ต.ค. 2564 เวลา 13:59 น.

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุดที่ 25 ครั้งที่ 1/2565

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุดที่ 25 ครั้งที่ 1/2565 (วันที่ 9 ตุลาคม 2564) ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 09 ต.ค. 2564 เวลา 12:25 น.

สอ.ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด พบประธานฯ สสท.

สอ.ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด พบประธานฯ สสท. หารือการจัดประชุมใหญ่ฯ (วันที่ 9 ตุลาคม 25...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 04 ต.ค. 2564 เวลา 11:52 น.

ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมสหกรณ์ ครั้งที่ 1/2565

ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมสหกรณ์ ครั้งที่ 1/2565 (4 ตุลาคม 2564) นางมณีพรรณ โคตรบุตร รองประธานกรรมการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 28 ก.ย. 2564 เวลา 15:10 น.

สสท.ไม่ทิ้งสหกรณ์สมาชิก มอบถุงยังชีพแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด 19

สสท.ไม่ทิ้งสหกรณ์สมาชิก มอบถุงยังชีพแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 (28 กันยายน 2564) สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ...