สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวกิจกรรม

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 23 ก.ค. 2564 เวลา 12:04 น.

​สสท. จัดงาน “วันพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย”

สสท. จัดงาน “วันพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย” น้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของ พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ ...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 23 ก.ค. 2564 เวลา 10:52 น.

สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย มีมาตรการ WORK FROM HOME เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศยังมีความรุนแรงอย่างต่อเนื่อง เพื่อลดโอกาสการติดเชื้อและการแพร่ระบาด ...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 23 ก.ค. 2564 เวลา 10:24 น.

23 กรกฎาคม วันพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย

23 กรกฎาคม วันพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย น้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของ พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ ...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 19 ก.ค. 2564 เวลา 18:16 น.

​ประกาศเกียรติคุณ ผู้สนับสนุนโครงการ "สหกรณ์ไทยช่วยเหลือผู้ประสบภัย COVID-19"

ประกาศเกียรติคุณ ผู้สนับสนุนโครงการ "สหกรณ์ไทยช่วยเหลือผู้ประสบภัย COVID-19" ประกาศเกียรติคุณ ...

โดย นายวีระวัฒน์ วิถีแมน -  วันที่ 09 ก.ค. 2564 เวลา 12:38 น.

สสท.มอบธารน้ำใจ ต้านภัยโควิด-19 ด้วยเงินบริจาค ผ่านโครงการสหกรณ์ไทยช่วยเหลือผู้ประสบภัย COVID-19

สสท.มอบธารน้ำใจ ต้านภัยโควิด-19 ด้วยเงินบริจาค ผ่านโครงการสหกรณ์ไทยช่วยเหลือผู้ประสบภัย COVID-19...

โดย นายเวริกา คำถา -  วันที่ 09 ก.ค. 2564 เวลา 10:16 น.

สสท.มอบนม UHT แก่ 5 ชุมชนในเขตดุสิต

สสท. มอบนม UTH แก่ 5 ชุมชนในเขตดุสิต นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานฯ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 08 ก.ค. 2564 เวลา 14:12 น.

สสท.ไม่ทิ้งสมาชิกสหกรณ์ มอบถุงยังชีพช่วยผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้

สสท.ไม่ทิ้งสมาชิกสหกรณ์ มอบถุงยังชีพช่วยผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุเพลิงไหม้ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 04 ก.ค. 2564 เวลา 18:24 น.

มาตรการ (ชั่วคราว) เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 02 ก.ค. 2564 เวลา 13:50 น.

4 กรกฎาคม วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จเจ้าฟ้า ฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

4 กรกฎาคม วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จเจ้าฟ้า ฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ ...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 02 ก.ค. 2564 เวลา 12:48 น.

แจ้ง เลื่อน การฝึกอบรม เดือนกรกฎาคม 2564