สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวกิจกรรม

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 26 เม.ย. 2565 เวลา 12:57 น.

เสวนาวิชาการออนไลน์ “สหกรณ์บริการกับการพัฒนาที่ยั่งยืน”

เสวนาวิชาการออนไลน์ “สหกรณ์บริการกับการพัฒนาที่ยั่งยืน” ................... นายปรเมศวร์ ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 26 เม.ย. 2565 เวลา 09:17 น.

สสท.ร่วมชี้แจง ประชุมจัดตั้ง สสจ.พระนครศรีอยุธยา

สสท.ร่วมชี้แจง ประชุมจัดตั้ง สสจ.พระนครศรีอยุธยา วันที่ 25 เมษายน 2565 นายปัณฐวิชญ์ มุ่งสมัครศรีกุล ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 26 เม.ย. 2565 เวลา 09:09 น.

เดินหน้าจัดตั้งสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี

เดินหน้าจัดตั้งสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดปทุมธานี วันที่ 25 เมษายน 2565 นางเบญจมาส พรพิทักษ์พันธุ์ รองผู้อำนวยการ ...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 21 เม.ย. 2565 เวลา 14:29 น.

ประชุมคณะทำงานตรวจสอบการพัฒนาโปรแกรมฯ

ประชุมคณะทำงานตรวจสอบการพัฒนาโปรแกรมฯ ยกระดับและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ สสท. นางสาวอรนุช ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 20 เม.ย. 2565 เวลา 14:11 น.

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สกก.หุบกะพง

สันนิบาตสหกรณ์ฯ ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สกก.หุบกะพง วันที่ 20 เมษายน 2565 นายภาณุวัฒน์ แว่นระเว ...

โดย นางสาวจุรีรัตน์ กาญจนดี -  วันที่ 20 เม.ย. 2565 เวลา 10:41 น.

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สสท. ชุดที่ 25 ครั้งที่ 6/2565

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สสท. ชุดที่ 25 ครั้งที่ 6/2565 (วันที่ 19 เมษายน 2565) สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 18 เม.ย. 2565 เวลา 13:59 น.

สสท.จัดประชุมคณะอนุกรรมการกฎหมายและยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 1/2565

สสท.จัดประชุมคณะอนุกรรมการกฎหมายและยุทธศาสตร์ ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 18 เมษายน 2565 นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ...

โดย นางสาวจุรีรัตน์ กาญจนดี -  วันที่ 11 เม.ย. 2565 เวลา 11:37 น.

คณะอนุกรรมการบริหาร อนุมัติ จัดกฐินสหกรณ์สามัคคี 65 และ วันสันนิบาตสหกรณ์ไทย

คณะอนุกรรมการบริหาร อนุมัติ จัดกฐินสหกรณ์สามัคคี 65 และ วันสันนิบาตสหกรณ์ไทย “ ที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร ...

โดย นางสาวจุรีรัตน์ กาญจนดี -  วันที่ 05 เม.ย. 2565 เวลา 13:07 น.

สสท. อนุมัติ เงินอุดหนุน โครงการ สสจ. - ไฟเขียว งบประมาณ จัดอบรม ชุมนุมสหกรณ์ประมงฯ

สสท. อนุมัติ เงินอุดหนุน โครงการ สสจ. - ไฟเขียว งบประมาณ จัดอบรม ชุมนุมสหกรณ์ประมงฯ ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 04 เม.ย. 2565 เวลา 12:24 น.

ประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 1/2565

สสท.จัดประชุมคณะอนุฯ วิชาการ ครั้งที่ 1 เดินหน้าพัฒนางานฝึกอบรม วิชาการ และไอที (วันที่ 4 เมษายน ...