สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวกิจกรรม

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 23 ส.ค. 2565 เวลา 10:05 น.

ประธานฯ สสท.ฯ บรรยายพิเศษ PDPA ให้ความรู้สหกรณ์สมาชิกจังหวัดลพบุรี

ประธานฯ สสท.ฯ บรรยายพิเศษ PDPA ให้ความรู้สหกรณ์สมาชิกจังหวัดลพบุรี ................. (23 สิงหาคม ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 19 ส.ค. 2565 เวลา 15:26 น.

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สสท. ครั้งที่ 10/2565

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สสท. ครั้งที่ 10/2565 วันที่ 19 สิงหาคม 2565 สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 19 ส.ค. 2565 เวลา 14:55 น.

สสท. จัดเซ็น MOU เกี่ยวกับการชำระหนี้ ระหว่าง สอ.วชิรพยาบาล กับ สอ.สโมสรรถไฟ

สสท. จัดเซ็น MOU เกี่ยวกับการชำระหนี้ ระหว่าง สอ.วชิรพยาบาล กับ สอ.สโมสรรถไฟ …… ...

โดย นายวีระวัฒน์ วิถีแมน -  วันที่ 18 ส.ค. 2565 เวลา 09:19 น.

Mou แผนพื้นฟูกิจการ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด

Mou แผนพื้นฟูกิจการ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น จำกัด วันที่ 17 สิงหาคม 2565 นายปัณฐวิชญ์ มุ่งสมัครสรีกุล ...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 16 ส.ค. 2565 เวลา 13:29 น.

สสท. ลงพื้นที่เพชรบุรี พบปะสหกรณ์สมาชิก

สสท. ลงพื้นที่เพชรบุรี พบปะสหกรณ์สมาชิก …… (15 สิงหาคม 2565) สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 11 ส.ค. 2565 เวลา 12:56 น.

ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจ ครั้งที่ 5/2565

ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจ ครั้งที่ 5/2565 …………………. ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 10 ส.ค. 2565 เวลา 14:20 น.

​ประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 5/2565

ประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 5/2565 วันที่ 10 สิงหาคม 2565 – นายนพดล วรมานะกุล รองประธานกรรมการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 10 ส.ค. 2565 เวลา 13:44 น.

ปิดอบรมหลักสูตร “กฎหมายแรงงานและภาษีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานสหกรณ์” รุ่นที่ 2

ปิดอบรมหลักสูตร “กฎหมายแรงงานและภาษีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานสหกรณ์” รุ่นที่ 2 ประธาน ...

โดย นายวีระวัฒน์ วิถีแมน -  วันที่ 10 ส.ค. 2565 เวลา 08:51 น.

สสจ.ชลบุรี จัดประชุมใหญ่สามัญฯ และสัมมนากฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

(วันที่ 9 สิงหาคม 2565) นายวิจิตร จะโรจร รองผู้อำนวยการ สายงานพัฒนาธุรกิจ สสท. และนางเบญจมาส พรพิทักษ์พันธุ์ ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 08 ส.ค. 2565 เวลา 10:32 น.

สสท.จัดโครงการอบรมหลักสูตร “กฎหมายแรงงานและภาษีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานสหกรณ์” รุ่นที่ 2

สสท.จัดโครงการอบรมหลักสูตร “กฎหมายแรงงานและภาษีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานสหกรณ์” รุ่นที่ ...