สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวกิจกรรม

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 18 พ.ค. 2565 เวลา 13:10 น.

จังหวัดกาฬสินธุ์ จับมือสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดงานมหกรรมสินค้าผลผลิตจากสมาชิกสหกรณ์ทุกประเภทโดยตรงสู่ผู้บริโภค

จังหวัดกาฬสินธุ์ จับมือสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดงานมหกรรมสินค้าผลผลิตจากสมาชิกสหกรณ์ทุกประเภทโดยตรงสู่ผู้บริโภค ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 17 พ.ค. 2565 เวลา 13:42 น.

​สสท. ร่วมขับเคลื่อนเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจผลไม้สหกรณ์

สสท. ร่วมขับเคลื่อนเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจผลไม้สหกรณ์ วันที่ 13 พฤษภาคม 2565 สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 14 พ.ค. 2565 เวลา 21:40 น.

๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ วันวิสาขบูชา

๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕ วันวิสาขบูชา วันวิสาขบูชา เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และเป็นวันหยุดราชการของไทย ...

โดย นายวีระวัฒน์ วิถีแมน -  วันที่ 06 พ.ค. 2565 เวลา 12:19 น.

สสท. ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมสหกรณ์ ครั้งที่ 8/2565

(6 พฤษภาคม 2565) นางมณีพรรณ โคตรบุตร รองประธานกรรมการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) (ในคณะกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์ฯ ...

โดย นายวีระวัฒน์ วิถีแมน -  วันที่ 05 พ.ค. 2565 เวลา 14:11 น.

ประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 2/2565

ประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 2/2565 (วันที่ 5 พฤษภาคม 2565) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อาภากร มินวงษ์ ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 05 พ.ค. 2565 เวลา 12:11 น.

อบรม การบริหารความเสี่ยงและการลงทุนของสหกรณ์

ประธานฯ สสท. เปิดโครงการ “การบริหารความเสี่ยงและการลงทุนของสหกรณ์ ตามกฎหมายภายใต้สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง” ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 04 พ.ค. 2565 เวลา 13:52 น.

สสท.จัดประชุมปรับแผนงานและงบประมาณ ปี’65

สสท.จัดประชุมปรับแผนงานและงบประมาณ ปี’65 วันที่ 4 พฤษภาคม 2565 นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 04 พ.ค. 2565 เวลา 09:00 น.

4 พฤษภาคม 'วันฉัตรมงคล'

4 พฤษภาคม 'วันฉัตรมงคล' รำลึกพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 'พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว' ...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 03 พ.ค. 2565 เวลา 12:28 น.

ประชุมความร่วมมือขับเคลื่อน แพลตฟอร์ม coopshopth.com และ coop-mart.net เพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้าสหกรณ์

ประชุมความร่วมมือขับเคลื่อน แพลตฟอร์ม coopshopth.com และ coop-mart.net เพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้าสหกรณ์ ...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 26 เม.ย. 2565 เวลา 12:57 น.

เสวนาวิชาการออนไลน์ “สหกรณ์บริการกับการพัฒนาที่ยั่งยืน”

เสวนาวิชาการออนไลน์ “สหกรณ์บริการกับการพัฒนาที่ยั่งยืน” ................... นายปรเมศวร์ ...