สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวกิจกรรม

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 10 ม.ค. 2566 เวลา 10:43 น.

ประธาน สสท.ลงพื้นที่นครสวรรค์ ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย และระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์

ประธาน สสท.ลงพื้นที่นครสวรรค์ ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย และระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ แก่กลุ่มสหกรณ์ออมทรัพย์ในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 10 ม.ค. 2566 เวลา 10:35 น.

ประธาน สสท.ลงพื้นที่พิษณุโลก ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย สก.พรหมพิราม "สหกรณ์ประมงแห่งแรกของไทย"

ประธาน สสท.ลงพื้นที่พิษณุโลก ให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย สก.พรหมพิราม "สหกรณ์ประมงแห่งแรกของไทย" ...

โดย นางสาวจุรีรัตน์ กาญจนดี -  วันที่ 09 ม.ค. 2566 เวลา 11:32 น.

สสท . เปิดเวที ถก ประเด็นร้อน ระเบียบนายทะเบียนฯ การพ้นตำแหน่งผู้จัดการสหกรณ์ มติที่ประชุมไม่เห็นด้วยพร้อมกำหนด 5 ข้อ ดำเนินการ

สสท . เปิดเวที ถก ประเด็นร้อน ระเบียบนายทะเบียนฯ การพ้นตำแหน่งผู้จัดการสหกรณ์ มติที่ประชุมไม่เห็นด้วยพร้อมกำหนด ...

โดย นางสาวจุรีรัตน์ กาญจนดี -  วันที่ 06 ม.ค. 2566 เวลา 09:35 น.

แถลงข่าว จัดเสวนาสอบถามความเห็นสหกรณ์ ระเบียบนายทะเบียน ฯการพ้นจากตำแหน่งของผู้จัดการสหกรณ์ พ.ศ.2565

แถลงข่าว จัดเสวนาสอบถามความเห็นสหกรณ์ ระเบียบนายทะเบียน ฯการพ้นจากตำแหน่งของผู้จัดการสหกรณ์ พ.ศ.2...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 05 ม.ค. 2566 เวลา 17:03 น.

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สสท. ชุดที่ 26 ครั้งที่ 1

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สสท. ชุดที่ 26 ครั้งที่ 1 วันที่ 5 มกราคม 2566 สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ...

โดย นางสาวจุรีรัตน์ กาญจนดี -  วันที่ 26 ธ.ค. 2565 เวลา 08:54 น.

ประชุมใหญ่ฯ 65 สสท. ผลเลือกตั้งคณะกรรมการฯ ชุดที่ 26 ทีมพลังรักษ์สัตตะสหกรณ์ ชนะยกทีม

ประชุมใหญ่ฯ 65 สสท. ผลเลือกตั้งคณะกรรมการฯ ชุดที่ 26 ทีมพลังรักษ์สัตตะสหกรณ์ ชนะยกทีม (วันที่ ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 30 พ.ย. 2565 เวลา 17:20 น.

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สสท. ครั้งที่ 2/2566

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สสท. ครั้งที่ 2/2566 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 14 พ.ย. 2565 เวลา 09:53 น.

ประธานฯ สสท.บรรยายพิเศษ พร้อมมอบเงินอุดหนุน สสจ.สมุทรปราการ

ประธานฯ สสท.บรรยายพิเศษ พร้อมมอบเงินอุดหนุน สสจ.สมุทรปราการ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2565 – นายปรเมศวร์ ...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 08 พ.ย. 2565 เวลา 16:53 น.

ประธาน สสท. บรรยายพิเศษ ให้ความรู้แก่สหกรณ์สมาชิกจังหวัดกำแพงเพชร

ประธาน สสท. บรรยายพิเศษ ให้ความรู้แก่สมาชิกจังหวัดกำแพงเพชร …………………. ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 01 พ.ย. 2565 เวลา 11:39 น.

สสท.ร่วมยินดี ธ.ก.ส.ก้าวสู่ปีที่ 57

สสท.ร่วมยินดี ธ.ก.ส.ก้าวสู่ปีที่ 57 เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) ...