สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวกิจกรรม

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 02 ก.ค. 2564 เวลา 13:50 น.

4 กรกฎาคม วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จเจ้าฟ้า ฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

4 กรกฎาคม วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จเจ้าฟ้า ฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ ...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 02 ก.ค. 2564 เวลา 12:48 น.

แจ้ง เลื่อน การฝึกอบรม เดือนกรกฎาคม 2564

โดย นายวีระวัฒน์ วิถีแมน -  วันที่ 01 ก.ค. 2564 เวลา 11:57 น.

สสท.ไม่ทิ้งสหกรณ์ใดไว้ข้างหลัง ช่วยระบายนมสหกรณ์โคนมวาริชภูมิกว่าล้านกล่อง

สสท.ไม่ทิ้งสหกรณ์ใดไว้ข้างหลัง ช่วยระบายนมสหกรณ์โคนมวาริชภูมิกว่าล้านกล่อง ดร.ปัณฐวิชญ์ มุ่งสมัครศรีกุล ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 26 มิ.ย. 2564 เวลา 15:20 น.

ประธานฯ สสท. ร่วมประชุมใหญ่ ช.ส.ค. ประจำปี 2564

ประธานฯ สสท. ร่วมประชุมใหญ่ ช.ส.ค. ประจำปี 2564 (26 มิถุนายน 2564) นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานกรรมการดำเนินการ ...

โดย นายวีระวัฒน์ วิถีแมน -  วันที่ 23 มิ.ย. 2564 เวลา 11:37 น.

ขบวนการสหกรณ์ มอบเครื่องอุปโภคบริโภค ข้าวสารและอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้แก่กรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม

วันที่ 23 มิถุนายน 2564 ขบวนการสหกรณ์ นำโดย นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานกรรมการ สสท. นายนพดล วรมานะกุล ...

โดย นายเวริกา คำถา -  วันที่ 23 มิ.ย. 2564 เวลา 08:36 น.

สันนิบาตสหกรณ์ฯ จัดเสวนาออนไลน์ มุมมองการแก้ไขปัญหาสหกรณ์ไทยอย่างยั่งยืน

สันนิบาตสหกรณ์ฯ จัดเสวนาออนไลน์ “เวทีร่วมคิด ร่วมสนทนา มุมมองการแก้ไขปัญหาสหกรณ์ไทยอย่างยั่งยืน” ...

โดย นายวีระวัฒน์ วิถีแมน -  วันที่ 14 มิ.ย. 2564 เวลา 09:28 น.

ประชุมคณะอนุคณะอนุกรรมการบริหาร ครั้งที่ 8/2564

ประชุมคณะอนุคณะอนุกรรมการบริหาร ครั้งที่ 8/2564 (14 มิถุนายน 2564) พล.ต.ท. วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 11 มิ.ย. 2564 เวลา 16:56 น.

สันนิบาตสหกรณ์ฯ เข้าพบหารือผู้แทนอธิบดีกรมราชทัณฑ์

สันนิบาตสหกรณ์ฯ เข้าพบหารือผู้แทนอธิบดีกรมราชทัณฑ์ (11 มิถุนายน 2564) ดร.ปัณฐวิชญ์ มุ่งสมัครศรีกุล ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 10 มิ.ย. 2564 เวลา 14:40 น.

ประธานฯ สสท. ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “การบริหารงานสหกรณ์ออมทรัพย์ในยุคโควิด-19”

ประธานฯ สสท. ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “การบริหารงานสหกรณ์ออมทรัพย์ในยุคโควิด-19” ...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 10 มิ.ย. 2564 เวลา 12:45 น.

ประชุมคณะอนุคณะอนุกรรมการส่งเสริมสหกรณ์ ครั้งที่ 8/2564

ประชุมคณะอนุคณะอนุกรรมการส่งเสริมสหกรณ์ ครั้งที่ 8/2564 (6 มิถุนายน 2564) นางมณีพรรณ โคตรบุตร รองประธานกรรมการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ...