สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวกิจกรรม

โดย นายวีระวัฒน์ วิถีแมน -  วันที่ 25 มิ.ย. 2563 เวลา 15:11 น.

ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นบริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2563

ดร.ปัณฐวิชญ์ มุ่งสมัครศรีกุล ผู้อำนวยการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย เข้าร่วม งานประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นบริษัท ...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 23 มิ.ย. 2563 เวลา 20:36 น.

สสท. จัดเสวนาธุรกิจการค้าสหกรณ์ยุค New Normal ในงานวันสหกรณ์สากล ครั้งที่ 97

สสท. จัดเสวนาธุรกิจการค้าสหกรณ์ยุค New Normal ในงานวันสหกรณ์สากล ครั้งที่ 97 สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ...

โดย นายวีระวัฒน์ วิถีแมน -  วันที่ 19 มิ.ย. 2563 เวลา 12:09 น.

สสท.เชิญ รมต.กระทรวงเกษตรฯ เตรียมเปิดงานวันพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย สัมมนาร่วมคิด ร่วมทำ และร่วมหาคำตอบ "เจาะลึก ประเด็นเด็ด กฎกระทรวง"

สสท.เชิญ รมต.กระทรวงเกษตรฯ เตรียมเปิดงานวันพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย สัมมนาร่วมคิด ร่วมทำ และร่วมหาคำตอบ ...

โดย นายวีระวัฒน์ วิถีแมน -  วันที่ 17 มิ.ย. 2563 เวลา 16:11 น.

ประชุมคณะอนุกรรมาธิการด้านการสหกรณ์ และสถาบันการเกษตรอื่น ฯ ครั้งที่ 13/2563

ดร.ปัณฐวิชญ์ มุ่งสมัครศรีกุล ผู้อำนวยการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมาธิการด้านการสหกรณ์ ...

โดย นายวีระวัฒน์ วิถีแมน -  วันที่ 16 มิ.ย. 2563 เวลา 12:37 น.

ประชุม หารือเรื่องแนวทางการแก้ไขปัญหาสหกรณ์ผู้ลงทุนหุ้นกู้ บริษัทการบินไทย จำกัด

16 มิถุนายน 2563 นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานกรรมการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ดร.ปัณฐวิชญ์ มุ่งสมัครศรีกุล ...

โดย นายวีระวัฒน์ วิถีแมน -  วันที่ 11 มิ.ย. 2563 เวลา 13:54 น.

สสท.เข้าประชุมชี้แจงต่อสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาฯ

11 มิถุนายน 2563 นายปรเมศวร์​ ​อินทรชุมนุม​ ประธานคณะกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย​ (สสท.)​ ...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 11 มิ.ย. 2563 เวลา 09:00 น.

รายชื่อผู้เข้าอบรมและลงทะเบียนสอบเพื่อรับวุฒิบัตร

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบ อบรมออนไลน์กฎหมายสหกรณ์ หลักสูตร "กฎหมายสหกรณ์ยุคดิจิทัล" สามารถดาวน์โหลดคลิก ...

โดย นายวีระวัฒน์ วิถีแมน -  วันที่ 10 มิ.ย. 2563 เวลา 15:59 น.

ประชุมคณะอนุกรรมาธิการด้านการสหกรณ์ และสถาบันการเกษตรอื่น

10 มิถุนายน 2563 ดร.ปัณฐวิชญ์ มุ่งสมัครศรีกุล ผู้อำนวยการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมาธิการด้านการสหกรณ์ ...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 06 มิ.ย. 2563 เวลา 20:33 น.

7 มิถุนายน วันสหกรณ์นักเรียน

7 มิถุนายน วันสหกรณ์นักเรียน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 01 มิ.ย. 2563 เวลา 14:00 น.

กระทรวงเกษตรฯ เดินเครื่องเปิด AIC ครบ 77 จังหวัด

กระทรวงเกษตรฯ เดินเครื่องเปิด AIC ครบ 77 จังหวัด พลิกโฉมภาคการเกษตร 4.0 มั่นใจเกษตรกรไทยเข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมครบวงจร ...