สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวกิจกรรม

โดย สุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 06 ม.ค. 2565 เวลา 14:25 น.

มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ รมต.

มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ รมต. วันที่ 6 มกราคม 2565 นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ...

โดย สุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 06 ม.ค. 2565 เวลา 14:16 น.

ประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร ครั้งที่ 4/2565

ประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร ครั้งที่ 4/2565 (วันที่ 6 มกราคม 2565) นายนพดล วรมานะกุล รองประธานกรรมการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ...

โดย สุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 05 ม.ค. 2565 เวลา 14:55 น.

ผอ.สสท. นำทีมสวัสดีปีใหม่ ประธานกรรมการ ชสอ. และประธานกรรมการ ช.ส.ค.

ผอ.สสท. นำทีมสวัสดีปีใหม่ ประธานกรรมการ ชสอ. และประธานกรรมการ ช.ส.ค. วันที่ 5 มกราคม 25645 นายปัณฐวิชญ์ ...

โดย สุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 05 ม.ค. 2565 เวลา 14:05 น.

ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาสหกรณ์ ครั้งที่ 4/2565

ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาสหกรณ์ ครั้งที่ 4/2565 (วันที่ 5 มกราคม 2565) ผศ.อาภากร มินวงษ์ รองประธานกรรมการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ...

โดย สุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 04 ม.ค. 2565 เวลา 14:07 น.

สสท. มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

สสท. มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ วันที่ 4 มกราคม 2565 นายนพดล วรมานะกุล รองประธานกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ...

โดย สุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 04 ม.ค. 2565 เวลา 11:58 น.

สสท. มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ อธิบดี กสส.

สสท. มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ อธิบดี กสส. วันที่ 4 มกราคม 2565 นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ...

โดย สุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 28 ธ.ค. 2564 เวลา 10:12 น.

สันนิบาตสหกรณ์ฯ และชุมนุมสหกรณ์ระดับชาติ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ (คพช.) ครั้งที่ 4/2564

สันนิบาตสหกรณ์ฯ และชุมนุมสหกรณ์ระดับชาติ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ (คพช.) ครั้งที่ ...

โดย สุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 27 ธ.ค. 2564 เวลา 10:45 น.

สันนิบาตสหกรณ์ฯ จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564

สันนิบาตสหกรณ์ฯ จัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564 ชูตำราทรัพยศาสตร์อีกหนึงแนวทางพัฒนาสหกรณ์ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ...

โดย สุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 27 ธ.ค. 2564 เวลา 10:14 น.

ประธานฯ สสท. ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ “โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการดำเนินงานสหกรณ์”

ประธานฯ สสท. ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ “โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการดำเนินงานสหกรณ์” ...

โดย สุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 13 ธ.ค. 2564 เวลา 11:05 น.

ประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร ครั้งที่ 3/2565

ประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร ครั้งที่ 3/2565 (13 ธันวาคม 2564) นายนพดล วรมานะกุล รองประธานกรรมการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ...