สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวกิจกรรม

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 27 ก.ย. 2565 เวลา 13:54 น.

​ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สสท. ครั้งที่ 11/2565

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สสท. ครั้งที่ 11/2565 วันที่ 27 กันยายน 2565 สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 23 ก.ย. 2565 เวลา 21:36 น.

ประธาน สสท. บรรยายพิเศษ ในการประชุมชมรมสหกรณ์การเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประธาน สสท. บรรยายพิเศษ ในการประชุมชมรมสหกรณ์การเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ......................... ...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 23 ก.ย. 2565 เวลา 21:31 น.

ประธาน สสท. บรรยายให้ความรู้ ในการโครงการอบรมบุคลากรของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนอีสานใต้

ประธาน สสท. บรรยายให้ความรู้ ในการโครงการอบรมบุคลากรของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนอีสานใต้ ......................... ...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 22 ก.ย. 2565 เวลา 19:22 น.

ประธาน สสท.ให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมาย สหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 21 จำกัด

ประธาน สสท.ให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมาย สหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 21 จำกัด …………………… ...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 21 ก.ย. 2565 เวลา 22:39 น.

ประธาน สสท.ให้ความรู้กฎหมาย สมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา

ประธาน สสท.ให้ความรู้กฎหมาย สมาคมข้าราชการส่วนท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา …………………… ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 21 ก.ย. 2565 เวลา 14:17 น.

สสจ.ชัยภูมิ ผนึกกำลังทำแผนร่วมกับ ผู้อำนวยการ สสท.

สสจ.ชัยภูมิ ผนึกกำลังทำแผนร่วมกับ ผู้อำนวยการ สสท. วันที่ 21 กันยายน 2565 นายปัณฐวิชญ์ มุ่งสมัครศรีกุล ...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 16 ก.ย. 2565 เวลา 13:50 น.

ผอ.สสท. เข้าพบ กรรมการ ชสค. หารือแนวทางความร่วมมือเชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์

ผอ.สสท. เข้าพบ กรรมการ ชสค. หารือแนวทางความร่วมมือเชื่อมโยงเครือข่ายสหกรณ์ ..... (16 กันย...

โดย นางสาวจุรีรัตน์ กาญจนดี -  วันที่ 15 ก.ย. 2565 เวลา 13:49 น.

ประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร ครั้ง ที่ 12/2565

ประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร ครั้ง ที่ 12/2565 (วันที่ 15 กันยายน 2565 ) นายจัน...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 12 ก.ย. 2565 เวลา 12:38 น.

ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจ ครั้งที่ 6/2565

ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจ ครั้งที่ 6/2565 ……………………. ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 08 ก.ย. 2565 เวลา 10:02 น.

​“เทคนิคการจัดทำ PowerPoint เพื่อการนำเสนอ”

“เทคนิคการจัดทำ PowerPoint เพื่อการนำเสนอ” วันที่ 8 กันยายน 2565 - นายปัณฐวิชญ์ มุ่งสมัครศรีกุล ...