สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวกิจกรรม

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 08 ก.ค. 2565 เวลา 14:18 น.

ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจ พิจารณาเห็นชอบจำหน่ายสินค้าสหกรณ์วันพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย

ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจ พิจารณาเห็นชอบจำหน่ายสินค้าสหกรณ์วันพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย วันที่ ...

โดย นายวีระวัฒน์ วิถีแมน -  วันที่ 29 มิ.ย. 2565 เวลา 16:43 น.

สสท.มอบวุฒิบัตร ปิดโครงการ หลักสูตร การบริหารจัดการความเสี่ยงและการลงทุนของสหกรณ์ตามกฎหมาย ฯ

(วันที่ 29 มิถุนายน 2565) นายปัณฐวิชญ์ มุ่งสมัครศรีกุล ผู้อำนวยการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) ...

โดย นางสาวจุรีรัตน์ กาญจนดี -  วันที่ 23 มิ.ย. 2565 เวลา 08:26 น.

สสท.ให้การต้อนรับผู้บริหารระดับสูง ชุมนุมสหกรณ์จากประเทศเนปาล

สสท.ให้การต้อนรับผู้บริหารระดับสูง ชุมนุมสหกรณ์จากประเทศเนปาล (21 มิถุนายน 2565) นางมณีพรรณ โคตรบุตร ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 21 มิ.ย. 2565 เวลา 16:21 น.

​ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สสท. ครั้งที่ 8/2565

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สสท. ครั้งที่ 8/2565 วันที่ 21 มิถุนายน 2565 สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ...

โดย นายวีระวัฒน์ วิถีแมน -  วันที่ 17 มิ.ย. 2565 เวลา 11:19 น.

สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย มุ่งเน้นจัดตั้งสันนิบาตสหกรณ์จังหวัด เพื่อสร้างความเข้มแข็งและให้ความรู้กับสหกรณ์ในพื้นที่ทุกภูมิภาค ฯ

สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย มุ่งเน้นจัดตั้งสันนิบาตสหกรณ์จังหวัด เพื่อสร้างความเข้มแข็งและให้ความรู้กับสหกรณ์ในพื้นที่ทุกภูมิภาค ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 13 มิ.ย. 2565 เวลา 11:46 น.

สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดสระบุรี เข้าพบประธานกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์ฯ

สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดสระบุรี เข้าพบประธานกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์ฯ เมื่อวันที่ 13 มิถุน...

โดย นางสาวจุรีรัตน์ กาญจนดี -  วันที่ 09 มิ.ย. 2565 เวลา 10:28 น.

ประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร 9/2565 พิจารณาไถ่ถอนเงินฝากประจำ/ชำระค่าสมาชิก ICA

ประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร 9/2565 พิจารณาไถ่ถอนเงินฝากประจำ/ชำระค่าสมาชิก ICA (วันที่ 8 มิถุนายน 2565) ...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 08 มิ.ย. 2565 เวลา 14:00 น.

“ณศร” ประธาน ชสท.ป้ายแดง นั่งหัวโต๊ะ ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจ ครั้งที่ 3/2565

“ณศร” ประธาน ชสท.ป้ายแดง นั่งหัวโต๊ะ ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจ ครั้งที่ 3/2565 ......... ...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 07 มิ.ย. 2565 เวลา 09:54 น.

7 มิถุนายน “วันสหกรณ์นักเรียน” จากพระราชดำริปลูกฝังแนวคิดวิธีการสหกรณ์ไปสู่เยาวชน

7 มิถุนายน “วันสหกรณ์นักเรียน” จากพระราชดำริปลูกฝังแนวคิดวิธีการสหกรณ์ไปสู่เยาวชน ...

โดย นายวีระวัฒน์ วิถีแมน -  วันที่ 06 มิ.ย. 2565 เวลา 16:35 น.

ประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 3/2565

ประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 3/2565 ในวันที่ 6 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมรัชนีแจ่มจรั...