สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวกิจกรรม

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 16 ส.ค. 2565 เวลา 13:29 น.

สสท. ลงพื้นที่เพชรบุรี พบปะสหกรณ์สมาชิก

สสท. ลงพื้นที่เพชรบุรี พบปะสหกรณ์สมาชิก …… (15 สิงหาคม 2565) สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 11 ส.ค. 2565 เวลา 12:56 น.

ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจ ครั้งที่ 5/2565

ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาธุรกิจ ครั้งที่ 5/2565 …………………. ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 10 ส.ค. 2565 เวลา 14:20 น.

​ประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 5/2565

ประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 5/2565 วันที่ 10 สิงหาคม 2565 – นายนพดล วรมานะกุล รองประธานกรรมการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 10 ส.ค. 2565 เวลา 13:44 น.

ปิดอบรมหลักสูตร “กฎหมายแรงงานและภาษีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานสหกรณ์” รุ่นที่ 2

ปิดอบรมหลักสูตร “กฎหมายแรงงานและภาษีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานสหกรณ์” รุ่นที่ 2 ประธาน ...

โดย นายวีระวัฒน์ วิถีแมน -  วันที่ 10 ส.ค. 2565 เวลา 08:51 น.

สสจ.ชลบุรี จัดประชุมใหญ่สามัญฯ และสัมมนากฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

(วันที่ 9 สิงหาคม 2565) นายวิจิตร จะโรจร รองผู้อำนวยการ สายงานพัฒนาธุรกิจ สสท. และนางเบญจมาส พรพิทักษ์พันธุ์ ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 08 ส.ค. 2565 เวลา 10:32 น.

สสท.จัดโครงการอบรมหลักสูตร “กฎหมายแรงงานและภาษีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานสหกรณ์” รุ่นที่ 2

สสท.จัดโครงการอบรมหลักสูตร “กฎหมายแรงงานและภาษีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานสหกรณ์” รุ่นที่ ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 01 ส.ค. 2565 เวลา 17:26 น.

สสท.ร่วมหารือแนวทางแก้ไขชำระหนี้ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น

สสท.ร่วมหารือแนวทางแก้ไขชำระหนี้ สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น วันที่ 1 สิงหาคม 2565 - สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 27 ก.ค. 2565 เวลา 15:19 น.

ปิดอบรมหลักสูตร “การฟ้องร้องคดีและการดำเนินคดีในชั้นศาล” รุ่นที่ 1

ปิดอบรมหลักสูตร “การฟ้องร้องคดีและการดำเนินคดีในชั้นศาล” รุ่นที่ 1 ประธาน สสท. มอบวุฒิบัตรและปิดอบรม ...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 26 ก.ค. 2565 เวลา 16:47 น.

รองประธาน สสท. เปิดอบรมผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน สหกรณ์สมาชิกในจังหวัดเชียงราย

รองประธาน สสท. เปิดอบรมผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน สหกรณ์สมาชิกในจังหวัดเชียงราย ....... ...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 26 ก.ค. 2565 เวลา 10:42 น.

​ผอ.สสท. บรรยายพิเศษ "การพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์" ให้ความรู้สหกรณ์สมาชิก ในพื้นที่จังหวัดชุมพร

ผอ.สสท. บรรยายพิเศษ "การพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์" ให้ความรู้สหกรณ์สมาชิก ในพื้นที่จังหวัดชุมพร ...