สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวกิจกรรม

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 27 ต.ค. 2565 เวลา 05:23 น.

สสท. ข้ามโขง จับมือ กระทรวงเกษตรและป่าไม้ สปป.ลาว เตรียมจัดตั้ง “องค์การสหกรณ์สูงสุดใน สปป.ลาว”

สสท. ข้ามโขง จับมือ กระทรวงเกษตรและป่าไม้ สปป.ลาว เตรียมจัดตั้ง “องค์การสหกรณ์สูงสุดใน สปป.ลาว” ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 22 ต.ค. 2565 เวลา 10:03 น.

​ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สสท. ครั้งที่ 1/2566

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สสท. ครั้งที่ 1/2566 ที่ประชุมคณะกรรมการฯ สสท. อนุมัติเงินช่วยเหลือสหกรณ์ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 20 ต.ค. 2565 เวลา 15:39 น.

กฎกระทรวง : สหกรณ์ ทิศทางในอนาคต

กฎกระทรวง : สหกรณ์ ทิศทางในอนาคต ปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานคณะกรรมการดำเนินการ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ...

โดย นางสาวจุรีรัตน์ กาญจนดี -  วันที่ 17 ต.ค. 2565 เวลา 08:52 น.

สสท.นำ 17 สหกรณ์ 13 นิคม 14 ป่า พบ รมช.เกษตร หารือแนวทางแก้ปัญหาเอกสารสิทธิ์ที่ดินทำกิน

(วันที่ 12 ตุลาคม 2565) สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และกลุ่มเครือข่ายสหกรณ์นิคม 4 ภาค 17 สหกรณ์ 13 นิคม ...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 15 ต.ค. 2565 เวลา 20:22 น.

ประธาน สสท.บรรยายพิเศษ ขบวนการสหกรณ์การเกษตร อุดรธานี หนองคาย หนองบัวลำภู เลย และบึงกาฬ

ประธาน สสท.บรรยายพิเศษ ขบวนการสหกรณ์การเกษตร อุดรธานี หนองคาย หนองบัวลำภู เลย และบึงกาฬ ..........

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 11 ต.ค. 2565 เวลา 11:10 น.

ประชุมเครือข่าย 13 นิคม เตรียมพบ รมช.เกษตร หารือแนวทางจัดการที่ดิน

ประชุมเครือข่าย 13 นิคม เตรียมพบ รมช.เกษตร หารือแนวทางจัดการที่ดิน วันที่ 11 ตุลาคม 2565 - นายปัณฐวิชญ์ ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 27 ก.ย. 2565 เวลา 13:54 น.

​ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สสท. ครั้งที่ 11/2565

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สสท. ครั้งที่ 11/2565 วันที่ 27 กันยายน 2565 สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 23 ก.ย. 2565 เวลา 21:36 น.

ประธาน สสท. บรรยายพิเศษ ในการประชุมชมรมสหกรณ์การเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประธาน สสท. บรรยายพิเศษ ในการประชุมชมรมสหกรณ์การเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ......................... ...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 23 ก.ย. 2565 เวลา 21:31 น.

ประธาน สสท. บรรยายให้ความรู้ ในการโครงการอบรมบุคลากรของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนอีสานใต้

ประธาน สสท. บรรยายให้ความรู้ ในการโครงการอบรมบุคลากรของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนอีสานใต้ ......................... ...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 22 ก.ย. 2565 เวลา 19:22 น.

ประธาน สสท.ให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมาย สหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 21 จำกัด

ประธาน สสท.ให้คำปรึกษาทางด้านกฎหมาย สหกรณ์ออมทรัพย์กองบิน 21 จำกัด …………………… ...