สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวกิจกรรม

โดย นายวีระวัฒน์ วิถีแมน -  วันที่ 06 มิ.ย. 2565 เวลา 16:35 น.

ประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 3/2565

ประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการ ครั้งที่ 3/2565 ในวันที่ 6 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมรัชนีแจ่มจรั...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 06 มิ.ย. 2565 เวลา 16:08 น.

สสท.จัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมสหกรณ์ อนุมัติเงินอุดหนุน โครงการ สสจ. 9 จังหวัด 5.3 แสนบาท

สสท.จัดประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมสหกรณ์ อนุมัติเงินอุดหนุน โครงการ สสจ. 9 จังหวัด 5.3 แสนบาท คณะอนุกรรมการส่งเสริมสหกรณ์ ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 05 มิ.ย. 2565 เวลา 13:18 น.

ประธานฯ สสท. ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “การบริหารศูนย์ประสานงานและสหกรณ์ออมทรัพย์เชิงบูรณาการภายใต้กฎหมายการขับเคลื่อนจัดตั้งสมาพันธ์”

ประธานฯ สสท. ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง “การบริหารศูนย์ประสานงานและสหกรณ์ออมทรัพย์เชิงบูรณาการภายใต้กฎหมายการขับเคลื่อนจัดตั้งสมาพันธ์” ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 02 มิ.ย. 2565 เวลา 10:35 น.

​สสจ.สระบุรี จัดสัมมนา พรบ.สหกรณ์กับการบริหารงานสหกรณ์

สสจ.สระบุรี จัดสัมมนา พรบ.สหกรณ์กับการบริหารงานสหกรณ์ สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดสระบุรีจัดโครงการสัมมนา ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 30 พ.ค. 2565 เวลา 17:07 น.

​ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สสท. ครั้งที่ 7/2565

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สสท. ครั้งที่ 7/2565 วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 30 พ.ค. 2565 เวลา 16:35 น.

สสท.แสดงความยินดี ประธานฯ ช.ส.ค. คนใหม่

สสท.แสดงความยินดี ประธานฯ ช.ส.ค. คนใหม่ วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมรัชนี 4 ศูนย์การประชุมรัชนีแจ่มจรัส ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 30 พ.ค. 2565 เวลา 16:11 น.

สสท.แสดงความยินดี ประธานฯ ชสท. คนใหม่

สสท.แสดงความยินดี ประธานฯ ชสท. คนใหม่ นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์ฯ ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 30 พ.ค. 2565 เวลา 08:12 น.

สสท. จับมือ สสจ.สมุทรปราการ จัดอบรมโครงการให้ความรู้ด้านกฎหมาย

สสท. จับมือ สสจ.สมุทรปราการ จัดอบรมโครงการให้ความรู้ด้านกฎหมาย วันที่ 29 พฤษภาคม 2565 – ...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 26 พ.ค. 2565 เวลา 09:10 น.

สันนิบาตสหกรณ์ฯ สนับสนุนมหกรรมสินค้า มอบเงินกว่าแสนบาท ​กระตุ้นเศรษฐกิจสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์

สันนิบาตสหกรณ์ฯ สนับสนุนมหกรรมสินค้า มอบเงินกว่าแสนบาท กระตุ้นเศรษฐกิจสหกรณ์จังหวัดกาฬสินธุ์ ……… ...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 25 พ.ค. 2565 เวลา 10:24 น.

สสท. จับมือ สสจ.กาฬสินธุ์ จัดอบรมผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน

สสท. จับมือ สสจ.กาฬสินธุ์ จัดอบรมผู้ตรวจสอบกิจการขั้นพื้นฐาน .................... (25 พฤษภาคม ...