สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวกิจกรรม

โดย สุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 12 ม.ค. 2565 เวลา 14:45 น.

สวัสดีปีใหม่ ผอ.เขตดุสิต

สวัสดีปีใหม่ ผอ.เขตดุสิต (วันที่ 12 มกราคม 2565) นายปัณฐวิชญ์ มุ่งสมัครศรีกุล ผู้อำนวยการ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ...

โดย สุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 12 ม.ค. 2565 เวลา 14:42 น.

สวัสดีปีใหม่ ประธานฯ ชสท.

สวัสดีปีใหม่ ประธานฯ ชสท. (วันที่ 12 มกราคม 2565) นายปัณฐวิชญ์ มุ่งสมัครศรีกุล ผู้อำนวยการ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ...

โดย สุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 07 ม.ค. 2565 เวลา 14:31 น.

ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมสหกรณ์ ครั้งที่ 4/2565

ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมสหกรณ์ ครั้งที่ 4/2565 (วันที่ 7 มกราคม 2565) นางมณีพรรณ โคตรบุตร รองประธานกรรมการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ...

โดย สุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 06 ม.ค. 2565 เวลา 14:36 น.

ประธานฯ สสท. รับมอบของขวัญปีใหม่ จากผู้แทนบริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

ประธานฯ สสท. รับมอบของขวัญปีใหม่ จากผู้แทนบริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) วันที่ 6 มกราคม 2565 ...

โดย สุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 06 ม.ค. 2565 เวลา 14:25 น.

มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ รมต.

มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ รมต. วันที่ 6 มกราคม 2565 นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ...

โดย สุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 06 ม.ค. 2565 เวลา 14:16 น.

ประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร ครั้งที่ 4/2565

ประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร ครั้งที่ 4/2565 (วันที่ 6 มกราคม 2565) นายนพดล วรมานะกุล รองประธานกรรมการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ...

โดย สุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 05 ม.ค. 2565 เวลา 14:55 น.

ผอ.สสท. นำทีมสวัสดีปีใหม่ ประธานกรรมการ ชสอ. และประธานกรรมการ ช.ส.ค.

ผอ.สสท. นำทีมสวัสดีปีใหม่ ประธานกรรมการ ชสอ. และประธานกรรมการ ช.ส.ค. วันที่ 5 มกราคม 25645 นายปัณฐวิชญ์ ...

โดย สุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 05 ม.ค. 2565 เวลา 14:05 น.

ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาสหกรณ์ ครั้งที่ 4/2565

ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาสหกรณ์ ครั้งที่ 4/2565 (วันที่ 5 มกราคม 2565) ผศ.อาภากร มินวงษ์ รองประธานกรรมการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ...

โดย สุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 04 ม.ค. 2565 เวลา 14:07 น.

สสท. มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์

สสท. มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ วันที่ 4 มกราคม 2565 นายนพดล วรมานะกุล รองประธานกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ...

โดย สุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 04 ม.ค. 2565 เวลา 11:58 น.

สสท. มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ อธิบดี กสส.

สสท. มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ อธิบดี กสส. วันที่ 4 มกราคม 2565 นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ...