สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวกิจกรรม

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 23 ก.ย. 2564 เวลา 08:35 น.

ผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ

ผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานกรรมการดำเนินการฯ ...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 13 ก.ย. 2564 เวลา 21:03 น.

เครือข่ายสหกรณ์ออมทรัพย์จังหวัดชัยภูมิ จับมือสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ มอบอุปกรณ์การแพทย์ต้านภัยโควิด

เครือข่ายสหกรณ์ออมทรัพย์จังหวัดชัยภูมิ จับมือสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ มอบอุปกรณ์การแพทย์ต้านภัยโควิด ...

โดย สุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 10 ก.ย. 2564 เวลา 10:51 น.

ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาสหกรณ์ ครั้งที่ 9/2564

ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาสหกรณ์ ครั้งที่ 9/2564 (10 กันยายน 2564) นายนพดล วรมานะกุล รองประธานกรรมการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ...

โดย นายวีระวัฒน์ วิถีแมน -  วันที่ 09 ก.ย. 2564 เวลา 12:18 น.

สสท. และขบวนการสหกรณ์ มอบชุดอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

วันที่ 8 สิงหาคม 2564 นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานฯ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) มอบหมายให้ นายนพดล ...

โดย สุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 01 ก.ย. 2564 เวลา 09:57 น.

สสท. และขบวนการสหกรณ์ มอบชุดอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

สสท. และขบวนการสหกรณ์ มอบชุดอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ วันที่ ...

โดย สุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 24 ส.ค. 2564 เวลา 11:11 น.

สสท.ผุดโครงการช่วยเหลือโควิด-19 ผ่าน สันนิบาตสหกรณ์จังหวัด

สสท.ผุดโครงการช่วยเหลือชาวสหกรณ์-บุคลากรทางการแพทย์ รอดพ้น โควิด-19 ผ่าน สันนิบาตสหกรณ์จังหวัด ล่าสุดภายหลังจากที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทยชุดที่ ...

โดย สุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 24 ส.ค. 2564 เวลา 10:47 น.

มอบธารน้ำใจต่อบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข

สสท. ร่วมกับสหกรณ์ไทย ส่งมอบธารน้ำใจต่อบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข 23 สิงหาคม 2564 สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 20 ส.ค. 2564 เวลา 01:12 น.

ขอยกเลิกโครงการฝึกอบรมและคืนเงินสหกรณ์

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 13 ส.ค. 2564 เวลา 13:25 น.

สรุปยอดและรายนามผู้ร่วมเป็นเจ้าภาพ กฐินสหกรณ์สามัคคี ครั้งที่ 36 ประจำปี 2564

กฐินสหกรณ์สามัคคี ประจำปี 2564 ณ วัดสวนป่าน อำเภอเมือง จ.นครศรีธรรมราช ณ วัน...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 11 ส.ค. 2564 เวลา 12:23 น.

ร้อยใจเทิดพระเกียรติ 12 สิงหา พระบรมราชชนนีพันปีหลวง “แม่ของแผ่นดิน”

ร้อยใจเทิดพระเกียรติ 12 สิงหา พระบรมราชชนนีพันปีหลวง “แม่ของแผ่นดิน” ********************** ...