สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวกิจกรรม

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 25 มี.ค. 2565 เวลา 14:21 น.

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สสท. ครั้งที่ 5/2565

บอร์ด สสท. คัดเลือกผู้แทนจากสหกรณ์ 4 ประเภท นั่ง กพส. เตรียมส่งเรื่อง กสส. วันที่ 25 มีนาคม 25...

โดย นางสาวจุรีรัตน์ กาญจนดี -  วันที่ 21 มี.ค. 2565 เวลา 10:21 น.

9 สมาคมฌาปนกิจฯ จับมือ สัมมนากำหนดทิศทางการดำเนินงาน พัฒนาสู่อนาคต

9 สมาคมฌาปนกิจฯ จับมือ สัมมนากำหนดทิศทางการดำเนินงาน พัฒนาสู่อนาคต (วันที่ 19 มีนาคม 2565) นายปรเมศวร์ ...

โดย นางสาวจุรีรัตน์ กาญจนดี -  วันที่ 21 มี.ค. 2565 เวลา 09:54 น.

สส.ชสอ. ประชุมใหญ่ 64 แจง ผลการดำเนินงานและมอบโล่ศูนย์ประสานงานดีเด่น

สส.ชสอ. ประชุมใหญ่ 64 แจง ผลการดำเนินงานและมอบโล่ศูนย์ประสานงานดีเด่น (วันที่ 20 มีนาคม 2565) สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ ...

โดย นางสาวจุรีรัตน์ กาญจนดี -  วันที่ 17 มี.ค. 2565 เวลา 13:36 น.

ปิดอบรม หลักสูตร กฎหมายแรงงานและภาษีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารสหกรณ์ รุ่นที่ 1

ปิดอบรม หลักสูตร กฎหมายแรงงานและภาษีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารสหกรณ์ รุ่นที่ 1 นายปัณฐวิชญ์ ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 16 มี.ค. 2565 เวลา 16:16 น.

สสท. โต้โผหลัก นำกลุ่มเครือข่ายสหกรณ์นิคม ยื่นหนังสือภาครัฐ ขอทวงคืนที่ดินทำกินจากกรมป่าไม้

สสท. โต้โผหลัก นำกลุ่มเครือข่ายสหกรณ์นิคม ยื่นหนังสือภาครัฐ ขอทวงคืนที่ดินทำกินจากกรมป่าไม้ กลุ่มเครือข่ายสหกรณ์นิคม ...

โดย นางสาวจุรีรัตน์ กาญจนดี -  วันที่ 16 มี.ค. 2565 เวลา 14:07 น.

สสท . เข้าพบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ แสดงความยินเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง

สสท . เข้าพบอธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ แสดงความยินเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง (วันที่16 มีนาคม 2565) ...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 15 มี.ค. 2565 เวลา 20:16 น.

กลุ่มเครือข่ายสหกรณ์นิคม หารือ สสท. ก่อนร้อง รมต.สำนักนายกัฐมนตรี ไม่เอา คทช

กลุ่มเครือข่ายสหกรณ์นิคม (4 ภาค 17 สหกรณ์ 13 นิคม 14 ป่า 12 จังหวัด) หารือ สสท. ก่อนร้อง รมต.สำนักนายกัฐมนตรี ...

โดย นางสาวจุรีรัตน์ กาญจนดี -  วันที่ 15 มี.ค. 2565 เวลา 12:02 น.

สสท. ดึง พันธมิตร เสริมอาวุธด้านการประชาสัมพันธ์

สสท. ดึง พันธมิตร เสริมอาวุธด้านการประชาสัมพันธ์ สันนิบาตสหกรณ์ ฯ รวมตัวนักประชาสัมพันธ์ร่วมอบรม ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 08 มี.ค. 2565 เวลา 12:13 น.

สสท.จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร ครั้งที่ 6/2565

สสท.จัดประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร ครั้งที่ 6/2565 (วันที่ 8 มีนาคม 2565) นายนพดล วรมานะกุล รองประธานกรรมการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ...