สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวกิจกรรม

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 03 พ.ค. 2564 เวลา 00:03 น.

4 พฤษภาคม 'วันฉัตรมงคล'

4 พฤษภาคม 'วันฉัตรมงคล' รำลึกพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 'พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว' ...

โดย สุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 30 เม.ย. 2564 เวลา 13:54 น.

นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานฯ สันนิบาตสหกรณ์ฯ กล่าวเปิด-ปิด การประชุม AFGC ครั้งที่ 20

นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานฯ สันนิบาตสหกรณ์ฯ กล่าวเปิด-ปิด การประชุม AFGC ครั้งที่ 20 (30 เมษายน ...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 29 เม.ย. 2564 เวลา 08:34 น.

29 เม.ย. วันคล้ายวันประสูติ ‘พระองค์ที’ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติฯ

29 เม.ย. วันคล้ายวันประสูติ ‘พระองค์ที’ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 27 เม.ย. 2564 เวลา 13:45 น.

สสท. ปิดทำการ

เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในพื้นที่ กรุงเทพฯ อยู่ในขั้นรุนแรง และเพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ ...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 19 เม.ย. 2564 เวลา 15:13 น.

แจ้ง ยกเลิก/เลื่อน การสัมมนาและฝึกอบรม เดือนพฤษภาคม 2564

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 09 เม.ย. 2564 เวลา 13:22 น.

แจ้งเลื่อนการฝึกอบรม / สัมมนา เดือนเมษายน 2564

โดย สุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 09 เม.ย. 2564 เวลา 13:19 น.

ประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร ครั้งที่ 7/2564

ประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร ครั้งที่ 7/2564 (9 เมษายน 2564) พลตำรวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล รองประธานฯสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ...

โดย นายเวริกา คำถา -  วันที่ 07 เม.ย. 2564 เวลา 15:12 น.

ประชุมหารือผลกระทบการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน

ประชุมหารือผลกระทบการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ...

โดย สุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 05 เม.ย. 2564 เวลา 13:31 น.

สสท.ร่วมกับ สสจ.เพชรบุรี ประชุมหารือแนวทางการจัดโครงการมหกรรมสินค้าสหกรณ์สู่ผู้บริโภค

สสท.ร่วมกับ สสจ.เพชรบุรี ประชุมหารือแนวทางการจัดโครงการมหกรรมสินค้าสหกรณ์สู่ผู้บริโภค (2 เมษายน ...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 02 เม.ย. 2564 เวลา 19:52 น.

ปิดโครงการฝึกอบรม “การเงิน การบัญชี และการบริหารสำหรับกรรมการดำเนินการ และผู้จัดการสหกรณ์” รุ่นที่ 1

ปิดโครงการฝึกอบรม “การเงิน การบัญชี และการบริหารสำหรับกรรมการดำเนินการ และผู้จัดการสหกรณ์” ...