สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวกิจกรรม

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 09 ต.ค. 2564 เวลา 13:59 น.

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุดที่ 25 ครั้งที่ 1/2565

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุดที่ 25 ครั้งที่ 1/2565 (วันที่ 9 ตุลาคม 2564) ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 09 ต.ค. 2564 เวลา 12:25 น.

สอ.ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด พบประธานฯ สสท.

สอ.ข้าราชการกระทรวงศึกษาธิการ จำกัด พบประธานฯ สสท. หารือการจัดประชุมใหญ่ฯ (วันที่ 9 ตุลาคม 25...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 04 ต.ค. 2564 เวลา 11:52 น.

ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมสหกรณ์ ครั้งที่ 1/2565

ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมสหกรณ์ ครั้งที่ 1/2565 (4 ตุลาคม 2564) นางมณีพรรณ โคตรบุตร รองประธานกรรมการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 28 ก.ย. 2564 เวลา 15:10 น.

สสท.ไม่ทิ้งสหกรณ์สมาชิก มอบถุงยังชีพแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด 19

สสท.ไม่ทิ้งสหกรณ์สมาชิก มอบถุงยังชีพแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด 19 (28 กันยายน 2564) สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 27 ก.ย. 2564 เวลา 12:47 น.

สสท.มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ จ.อุทัยธานี

สสท.มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ จ.อุทัยธานี สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย โดยนายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานกรรมการดำเนินการฯ ...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 23 ก.ย. 2564 เวลา 08:35 น.

ผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ

ผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการพัฒนาการสหกรณ์แห่งชาติ นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานกรรมการดำเนินการฯ ...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 13 ก.ย. 2564 เวลา 21:03 น.

เครือข่ายสหกรณ์ออมทรัพย์จังหวัดชัยภูมิ จับมือสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ มอบอุปกรณ์การแพทย์ต้านภัยโควิด

เครือข่ายสหกรณ์ออมทรัพย์จังหวัดชัยภูมิ จับมือสันนิบาตสหกรณ์จังหวัดชัยภูมิ มอบอุปกรณ์การแพทย์ต้านภัยโควิด ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 10 ก.ย. 2564 เวลา 10:51 น.

ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาสหกรณ์ ครั้งที่ 9/2564

ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาสหกรณ์ ครั้งที่ 9/2564 (10 กันยายน 2564) นายนพดล วรมานะกุล รองประธานกรรมการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ...

โดย นายวีระวัฒน์ วิถีแมน -  วันที่ 09 ก.ย. 2564 เวลา 12:18 น.

สสท. และขบวนการสหกรณ์ มอบชุดอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

วันที่ 8 สิงหาคม 2564 นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานฯ สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) มอบหมายให้ นายนพดล ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 01 ก.ย. 2564 เวลา 09:57 น.

สสท. และขบวนการสหกรณ์ มอบชุดอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์

สสท. และขบวนการสหกรณ์ มอบชุดอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดบุรีรัมย์ วันที่ ...