สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวกิจกรรม

โดย นางสาวจุรีรัตน์ กาญจนดี -  วันที่ 08 มี.ค. 2565 เวลา 11:01 น.

สสท. ย้ำ ความรู้การประเมินสินทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ จำเป็นต่อการบริหารสินเชื่อสหกรณ์

สสท. ย้ำ ความรู้การประเมินสินทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ จำเป็นต่อการบริหารสินเชื่อสหกรณ์ ...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 07 มี.ค. 2565 เวลา 15:37 น.

ให้คำปรึกษา สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น

ให้คำปรึกษา สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่น (7 มีนาคม 2565) นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานกรรมการดำเนินการ ...

โดย นางสาวจุรีรัตน์ กาญจนดี -  วันที่ 07 มี.ค. 2565 เวลา 13:07 น.

สสท. /สอ.ครูนนทบุรี มอบดอกไม้แสดงความยินดี รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค

สสท. /สอ.ครูนนทบุรี มอบดอกไม้แสดงความยินดี รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค . (วันที่ 7 มีนาคม 2565) ...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 07 มี.ค. 2565 เวลา 12:25 น.

การเขียนหนังสือราชการอย่างมืออาชีพ

“การเขียนหนังสือราชการอย่างมืออาชีพ” (7 มีนาคม 2565) นายปัณฐวิชญ์ มุ่งสมัครศรีกุล ผู้อำนวยการ ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 03 มี.ค. 2565 เวลา 13:28 น.

สสท. อนุมัติ เงินอุดหนุน สันนิบาตสหกรณ์จังหวัด (สสจ.) กว่า 8 แสนบาท

สสท. อนุมัติ เงินอุดหนุน สันนิบาตสหกรณ์จังหวัด (สสจ.) กว่า 8 แสนบาท “ที่ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมสหกรณ์ ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 01 มี.ค. 2565 เวลา 13:27 น.

ประธานฯ สสท. เปิดโครงการอบรมหลักสูตร "การตลาดสหกรณ์ภาคการเกษตร” รุ่นที่ 1 (ฟรี)

ประธานฯ สสท. เปิดโครงการอบรมหลักสูตร "การตลาดสหกรณ์ภาคการเกษตร” รุ่นที่ 1 (ฟรี) (วันที่ ...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 25 ก.พ. 2565 เวลา 12:40 น.

26 กุมภาพันธ์ วันสหกรณ์แห่งชาติ

26 กุมภาพันธ์ วันสหกรณ์แห่งชาติ น้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของ พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 25 ก.พ. 2565 เวลา 12:06 น.

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สสท. ครั้งที่ 4/2565

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สสท. ครั้งที่ 4/2565 (วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565) สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 24 ก.พ. 2565 เวลา 11:07 น.

สาร นายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาสวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2565