สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวกิจกรรม

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 27 ธ.ค. 2564 เวลา 10:14 น.

ประธานฯ สสท. ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ “โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการดำเนินงานสหกรณ์”

ประธานฯ สสท. ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจความร่วมมือทางวิชาการ “โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและการดำเนินงานสหกรณ์” ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 13 ธ.ค. 2564 เวลา 11:05 น.

ประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร ครั้งที่ 3/2565

ประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร ครั้งที่ 3/2565 (13 ธันวาคม 2564) นายนพดล วรมานะกุล รองประธานกรรมการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 05 ธ.ค. 2564 เวลา 08:51 น.

“ในหลวง” อันเป็นที่รักยิ่ง...ทรงเป็นมิ่งมงคลของชนไทย

“ในหลวง” อันเป็นที่รักยิ่ง...ทรงเป็นมิ่งมงคลของชนไทย เมื่อเสด็จขึ้นครองราชย์ในพุทธศักราช ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 30 พ.ย. 2564 เวลา 13:59 น.

ประชุมกรรมการดำเนินการ สสท. ครั้งที่ 2/2565

ประชุมกรรมการดำเนินการ สสท. ครั้งที่ 2/2565 (วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564) สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 19 พ.ย. 2564 เวลา 12:25 น.

สันนิบาตสหกรณ์ฯ จัดประชุมหารือแนวทางการพัฒนาชุมนุมสหกรณ์

สันนิบาตสหกรณ์ฯ จัดประชุมหารือแนวทางการพัฒนาชุมนุมสหกรณ์ ให้มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเป็นชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศ ...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 19 พ.ย. 2564 เวลา 08:24 น.

แจ้งสถานที่จัดประชุมและวิธีการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 15 พ.ย. 2564 เวลา 14:25 น.

สสท.-ค่ายมือถือจัดเน็ตราคาถูก

สสท.-ค่ายมือถือจัดเน็ตราคาถูก (วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564) นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ...

โดย นายเวริกา คำถา -  วันที่ 11 พ.ย. 2564 เวลา 15:42 น.

ประชุมคณะกรรมการวาระพิเศษ

นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานฯสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 10 พ.ย. 2564 เวลา 15:28 น.

ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมสหกรณ์ วาระพิเศษ

ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมสหกรณ์ วาระพิเศษ (10 พฤศจิกายน 2564) นางมณีพรรณ โคตรบุตร ประธานคณะอนุกรรมการส่งเสริมสหกรณ์ ...