สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวกิจกรรม

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 30 มี.ค. 2564 เวลา 13:46 น.

สสท.บุกสวนสมาชิกช่วยการตลาดผลไม้ นำผลผลิตจำหน่ายกทม.

สสท.บุกสวนสมาชิกช่วยการตลาดมะยงชิด นำผลผลิตจำหน่าย ฝ่ายกิจการระหว่างประเทศและส่งเสริมธุรกิจการค้าสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ...

โดย นายวีระวัฒน์ วิถีแมน -  วันที่ 29 มี.ค. 2564 เวลา 15:14 น.

ประชุมหารือเจรจาแก้ไขปัญหากฎกระทรวง เรื่องการดำเนินงานและการกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน พ.ศ. 2564 ซึ่งมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 10

พลตำรวจโท วิโรจน์ สัตยสัณห์สกุล ประธานกรรมการ ชสอ และรองประธานสสท. ดร.ปัณฐวิชญ์ มุ่งสมัครศรีกุล ผู้อำนวยการ ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 25 มี.ค. 2564 เวลา 15:17 น.

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุดที่ 25 ครั้งที่ 6/2564

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ชุดที่ 25 ครั้งที่ 6/2564 (25 มีนาคม 2564) นายปรเมศวร์ ...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 25 มี.ค. 2564 เวลา 13:03 น.

ปิดโครงการการอบรมหลักสูตร “กฎหมายแรงงานและภาษีที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์” รุ่นที่ 1

ปิดโครงการการอบรมหลักสูตร “กฎหมายแรงงานและภาษีที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์” รุ่นที่ 1 (25 ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 23 มี.ค. 2564 เวลา 15:26 น.

ประธานฯ สสท. บรรยายพิเศษ พร้อมมอบเงินอุดหนุน สสจ.อำนาจเจริญ

ประธานฯ​ สสท.​ บรรยายพิเศษพร้อมมอบเงินอุดหนุน สสจ.อำนาจเจริญ นายปรเมศวร์​ อินทรชุมนุม​ ประธานกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 23 มี.ค. 2564 เวลา 12:39 น.

สสท.จัดอบรมหลักสูตร “กฎหมายแรงงานและภาษีที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์” รุ่นที่ 1

สันนิบาตสหกรณ์ฯ จัดอบรมหลักสูตร “กฎหมายแรงงานและภาษีที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์” รุ่นที่ 1...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 23 มี.ค. 2564 เวลา 11:49 น.

สันนิบาตสหกรณ์ฯ และสหกรณ์ในสถานประกอบการ ดันกระทรวงแรงงาน กระตุ้นให้นายจ้างจัดสวัสดิการเพื่อแก้ไขหนี้นอกระบบ จัดมหกรรมส่งเสริมการจัดตั้งสหกรณ์ออมทรัพย

สันนิบาตสหกรณ์ฯ และสหกรณ์ในสถานประกอบการ ดันกระทรวงแรงงาน กระตุ้นให้นายจ้างจัดสวัสดิการเพื่อแก้ไขหนี้นอกระบบ ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 22 มี.ค. 2564 เวลา 15:24 น.

ขบวนการสหกรณ์เข้าร่วมประชุม คพช. ถกประเด็นพัฒนาสหกรณ์ เดินหน้าช่วยเหลือสมาชิก

ขบวนการสหกรณ์เข้าร่วมประชุม คพช. ถกประเด็นพัฒนาสหกรณ์ เดินหน้าช่วยเหลือสมาชิก สันนิบาตสหกรณ์เข้าร่วมประชุม ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 18 มี.ค. 2564 เวลา 15:21 น.

ปรเมศวร์ลั่น ไม่ทิ้งสหกรณ์ไว้ข้างหลัง เดินหน้าเจรจา MOU แก้ปัญหา สอ.สโมสรรถไฟฯ สำเร็จ

ปรเมศวร์ลั่น ไม่ทิ้งสหกรณ์ไว้ข้างหลัง เดินหน้าเจรจา MOU แก้ปัญหา สอ.สโมสรรถไฟฯ สำเร็จ สันนิบาตสหกรณ์ฯ ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 18 มี.ค. 2564 เวลา 13:41 น.

สัมภาษณ์พิเศษ ผศ.อาภากร มินวงษ์ ประธานกรรมการดำเนินการ ชุมนุมเครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด

สัมภาษณ์พิเศษ ผศ.อาภากร มินวงษ์ ประธานกรรมการดำเนินการ ชุมนุมเครดิตยูเนี่ยนแห่งประเทศไทย จำกัด “เราจะไม่ทิ้งสหกรณ์ใดสหกรณ์หนึ่ง ...