สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวกิจกรรม

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 21 มี.ค. 2566 เวลา 15:17 น.

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สสท. ชุดที่ 26 ครั้งที่ 6/2566

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สสท. ชุดที่ 26 ครั้งที่ 6/2566 วันที่ 21 มีนาคม 2566 สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 15 มี.ค. 2566 เวลา 11:03 น.

ประธานฯ สสท. เสริมความรู้กฎหมายฯ บรรยายพิเศษ โครงการฯ สสจ.สุราษฎร์ธานี

ประธานฯ สสท. เสริมความรู้กฎหมายฯ บรรยายพิเศษ โครงการฯ สสจ.สุราษฎร์ธานี วันที่ 13 มีนาคม 2566 นายปรเมศวร์ ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 15 มี.ค. 2566 เวลา 10:46 น.

ประธานฯ สสท. เสริมเกราะความรู้กฎหมาย บรรยายพิเศษ และมอบงบอุดหนุน สสจ.สงขลา

ประธานฯ สสท. เสริมเกราะความรู้กฎหมาย บรรยายพิเศษ และมอบงบอุดหนุน สสจ.สงขลา (วันที่ 11 มีนาคม 2566) ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 08 มี.ค. 2566 เวลา 13:12 น.

สสท. จ่อ เปิดเวที สหกรณ์พบพรรคการเมืองรับฟังนโยบาย และ MOU กาแฟ สร้างอาชีพสมาชิกสหกรณ์

สสท. จ่อ เปิดเวที สหกรณ์พบพรรคการเมืองรับฟังนโยบาย และ MOU กาแฟ สร้างอาชีพสมาชิกสหกรณ์ (วันที...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 07 มี.ค. 2566 เวลา 15:49 น.

สสท.เปิดฝึกอบรม การจัดทำเอกสารและนำเสนอด้วย Microsoft Power Point 2010

สสท.เปิดฝึกอบรม การจัดทำเอกสารและนำเสนอด้วย Microsoft Power Point 2010 (7 มีนาคม 2566) นายวิฑูรย์ ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 07 มี.ค. 2566 เวลา 15:28 น.

สสท. ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเวียดนาม

สสท. ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเวียดนาม (7 มีนาคม 2566) นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานกรรมการดำเนินการ ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 03 มี.ค. 2566 เวลา 09:59 น.

ประธานฯ สสท. บรรยายพิเศษ โครงการสัมมนาคณะกรรมการฯ ชุดที่ 64 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสระบุรี จำกัด

ประธานฯ สสท. บรรยายพิเศษ “การบริหารงานสหกรณ์ฯ” โครงการสัมมนาคณะกรรมการฯ ชุดที่ 64 สอ.ครูสระบุรี ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 02 มี.ค. 2566 เวลา 14:25 น.

ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนพัฒนาสหกรณ์ ครั้งที่ 1/2566

ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนแผนพัฒนาสหกรณ์ ครั้งที่ 1/2566 นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานฯสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 02 มี.ค. 2566 เวลา 10:40 น.

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สสท. ชุดที่ 26 ครั้งที่ 4/2566

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ สสท. ชุดที่ 26 ครั้งที่ 4/2566 ... วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ...

โดย นางสาวสุภ์จิตรา ปิยะจันทร์ -  วันที่ 01 มี.ค. 2566 เวลา 10:06 น.

รมว.เกษตรฯ เปิดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2566

รมว.เกษตรฯ เปิดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2566 นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ...