สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวกิจกรรม

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 09 ก.ย. 2563 เวลา 15:00 น.

สสท. ปิดโครงการฝึกอบรม "การเงิน การบัญชี และการบริหาร" รุ่น 5

สสท. ปิดโครงการฝึกอบรม "การเงิน การบัญชี และการบริหาร" รุ่น 5 วันที่ 9 กันยายน 2563 สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ...

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 09 ก.ย. 2563 เวลา 13:00 น.

สสท. ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมสหกรณ์ ครั้งที่ 9

สสท. ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมสหกรณ์ ครั้งที่ 9 (วันที่ 9 กันยายน 2563) นางมณีพรรณ ...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 26 ก.ค. 2563 เวลา 07:42 น.

ประธานฯ ชสค. ป้ายแดง

สันนนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย โดยนายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานฯ คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 25 คณะผู้ตรวจสอบกิจการ ...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 15 ก.ค. 2563 เวลา 20:23 น.

สสท.ลงพื้นที่ภาคเหนือ บูรณาการโครงการอบรม และหารือ สกจ. สสจ.

สสท.ลงพื้นที่ภาคเหนือ บูรณาการโครงการอบรม และหารือ สกจ. สสจ. สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.)ลงพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์จัดโครงการอบรมสหกรณ์การเกษตรภาคเหนือ ...

โดย นายวีระวัฒน์ วิถีแมน -  วันที่ 02 ก.ค. 2563 เวลา 10:15 น.

ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมสหกรณ์ ครั้งที่ 8/2563

2 กรกฏาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางมณีพรรรณ โคตรบุตร รองประธานสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย เป็นประธานที่ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมสหกรณ์ ...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 02 ก.ค. 2563 เวลา 09:04 น.

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง ...

โดย นายวีระวัฒน์ วิถีแมน -  วันที่ 01 ก.ค. 2563 เวลา 10:41 น.

โครงการฝึกอบรมเพื่อยกระดับมูลค่าเพิ่มสินค้าสหกรณ์กับเศรษฐกิจยุคดิจิทัลสหกรณ์ รุ่นที่ 1 หลักสูตร "รูปแบบธุรกิจการค้าสหกรณ์กับเศรษฐกิจยุคดิจิทัล"

1 กรกฏาคม 2563 นางมณีพรรณ โคตรบุตร รองประธานสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการฝึกอบรมเพื่อยกระดับมูลค่าเพิ่มสินค้าสหกรณ์กับเศรษฐกิจยุคดิจิทัลสหกรณ์ ...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 27 มิ.ย. 2563 เวลา 17:34 น.

​สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สวัสดิการของสหกรณ์

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สวัสดิการของสหกรณ์ (27 มิถุนายน 2563) นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานคณะกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 26 มิ.ย. 2563 เวลา 04:21 น.

มงคลสมัยฉลองพระชนมายุ ๙๓ พรรษา สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

มงคลสมัยฉลองพระชนมายุ ๙๓ พรรษา สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก พระนามเดิม ...

โดย นายวีระวัฒน์ วิถีแมน -  วันที่ 25 มิ.ย. 2563 เวลา 15:11 น.

ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นบริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2563

ดร.ปัณฐวิชญ์ มุ่งสมัครศรีกุล ผู้อำนวยการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย เข้าร่วม งานประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นบริษัท ...