สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

ข่าวกิจกรรม

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 27 ม.ค. 2564 เวลา 15:35 น.

สสท. รุกคืบ ยื่นหนังสือคณะกรรมาธิการ ขอปรับปรุงร่างกฎกระทรวงฯ สหกรณ์ใหม่

สสท. รุกคืบ ยื่นหนังสือคณะกรรมาธิการ ขอปรับปรุงร่างกฎกระทรวงฯ สหกรณ์ใหม่ (27 มกราคม 2564) สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 24 ม.ค. 2564 เวลา 07:04 น.

สอ.สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ควักเงินกว่า 100,000 บาท ซื้อข้าวหอมมะลิ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรขอนแก่น 3 ตัน

สอ.สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ควักเงินกว่า 100,000 บาท ซื้อข้าวหอมมะลิ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรขอนแก่น 3 ตัน ...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 18 ม.ค. 2564 เวลา 14:43 น.

ประชุมพิจารณาร่างหลักเกณฑ์และวิธีการ จัดสวัสดิการโดยชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศและสหกรณ์สมาชิก

ประชุมพิจารณาร่างหลักเกณฑ์และวิธีการ จัดสวัสดิการโดยชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศและสหกรณ์สมาชิก .....

โดย นายศราวุธ บุตมะ -  วันที่ 13 ม.ค. 2564 เวลา 15:21 น.

ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาสหกรณ์ ครั้งที่ 4/2564

ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาสหกรณ์ ครั้งที่ 4/2564 วันที่ 13 ม.ค. 64 นายนพดล วรมานะกุล ประธานอนุกรรมการพัฒนาสหกรณ์ ...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 13 ม.ค. 2564 เวลา 07:57 น.

สันนิบาตสหกรณ์ฯ แจงข่าว นายทะเบียนสหกรณ์ ออกประกาศบังคับ "สหกรณ์ออมทรัพย์-เครดิตยูเนี่ยน" ตั้งค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

สันนิบาตสหกรณ์ฯ แจงข่าว นายทะเบียนสหกรณ์ ออกประกาศบังคับ "สหกรณ์ออมทรัพย์-เครดิตยูเนี่ยน&qu...

โดย นายวีระวัฒน์ วิถีแมน -  วันที่ 11 ม.ค. 2564 เวลา 09:37 น.

ACCU สวัสดีปีใหม่ สสท.

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2564 นางเอเลนิต้า วี. แซน ร็อค ผู้บริหารระดับสูง สมาคมสมาพันธ์สหกรณ์และเครดิตยูเนี่ยนในเอเชีย ...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 10 ม.ค. 2564 เวลา 08:41 น.

๑๐ มกราคม วันคล้ายวันประสูติ พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์

๑๐ มกราคม วันคล้ายวันประสูติ พระราชวรวงศ์เธอ กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ มหาอำมาตย์โท พระราชวรวงศ์เธอ ...

โดย นายเวริกา คำถา -  วันที่ 08 ม.ค. 2564 เวลา 16:23 น.

ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศ

นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานฯสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย (สสท.) เป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาชุมนุมสหกรณ์ให้มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเป็นชุมนุมสหกรณ์ระดับประเทศ ...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 08 ม.ค. 2564 เวลา 13:09 น.

ประธาน สสท. ผุดไอเดีย ตอบปัญหาออนไลน์ หัวข้อ “การประชุมใหญ่สหกรณ์ตามวิถีชีวิตใหม่ (New Normal)”

ประธาน สสท. ผุดไอเดีย ตอบปัญหาออนไลน์ หัวข้อ “การประชุมใหญ่สหกรณ์ตามวิถีชีวิตใหม่ (New Normal)” ...

โดย นายกมลศักดิ์ นันตา -  วันที่ 07 ม.ค. 2564 เวลา 14:12 น.

สสท. เดินสาย มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ 2564

สสท. เดินสาย มอบกระเช้าอวยพรปีใหม่ 2564 (7 มกราคม 2563) นายประเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานคณะกรรมการดำเนินการ ...