สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย

จัดซื้อจัดจ้าง

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 11 มิ.ย. 2564 เวลา 13:55 น.

ประกาศ สอบราคาจัดจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำอาคารสำนักงาน ชั้น 2-3

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 07 พ.ค. 2564 เวลา 09:28 น.

ประกาศ สอบราคาจัดจ้างช่างทาสีอาคารสำนักงาน 3 ชั้น

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 23 เม.ย. 2564 เวลา 16:05 น.

ประกาศ ยกเลิกประกาศสอบราคาจัดซื้อทีวี LED Smart TV

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 23 เม.ย. 2564 เวลา 16:03 น.

ประกาศ สอบราคาจัดซื้อทีวี Digital HD TV 32 นิ้ว

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 11 มี.ค. 2564 เวลา 15:43 น.

ประกาศ สอบราคาจัดจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์แสดงสินค้าสหกรณ์ไทย

โดย นายกิตติพงษ์ นาคสี -  วันที่ 04 มี.ค. 2564 เวลา 15:08 น.

ประกาศ สอบราคาปรับปรุงห้องสำนักงานชั้น 3 เปลี่ยนเป็นห้องประชุม